Hopp til hovedinnhold

Finn Arne Jørgensen

Finn Arne Jørgensen, professor i miljøhistorie

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
HG O-238
Bio

Kontaktinformasjon: skriv helst epost, ring meg på mobil 48101359 om det haster. 

Jeg er professor i miljøhistorie ved Institutt for kultur- og språkvitenskap. I min forskning fokuserer jeg på møter mellom teknologi, natur og kultur. Jeg har i de siste par årene i tillegg jobbet mye med digitale medier og digital kulturarv. I min tidligere stilling som førsteamanuensis i teknologi- og miljøhistorie ved Umeå universitet (2010-2017) ble jeg utnevnt til merittert lærer i 2016. I 2021 ble jeg også utnevnt til merittert lærer ved Universitetet i Stavanger. Jeg veileder gjerne masterstudenter innenfor mine kompetanse- og interesseområder - kontakt meg for en oversikt over mulige tema og forslag til oppgaver.

Sammen med Dolly Jørgensen, professor i historie ved IKS, leder jeg programområdet The Greenhouse - et miljøhumanistisk forskningsinitiativ. 
Mye av forskningen min foregår innenfor rammene av eksternfinansierte forskningsprosjekt: I perioden 2019-2023 kommer jeg til å være spesielt opptatt med prosjektet "Locative Technologies and the Human Sense of Place" som jeg fikk innvilget fra Norges forskningsråds FRIPRO-program. Her samarbeider jeg med Karen Lykke Syse ved Senter for miljø og utvikling, UiO. I tillegg leder jeg EU-prosjektet EnviroCitizen, hvor syv europeiske partnere undersøker hvordan medborgerforskning (citizen science) innenfor ornitologi, som fugletelling og ringmerking, kan bidra til økt miljøengasjement og grønt medborgerskap. Prosjektet løper fra 2020-2023. 

Mine seneste bøker er Silver Linings: Clouds in Art and Science (Museumsforlaget 2020), redigert sammen med Dolly Jørgensen, og Recycling (MIT Press, 2019). 

Jeg har en doktorgrad i teknologi- og vitenskapsstudier fra NTNU (2007), hvor jeg skrev en avhandling om flaskepantautomatens historie og utviklingen av infrastrukturelle systemer for innsamling og resirkulering av flasker og bokser i Norge, Sverige og USA, 1970-2000. Denne avhandlingen ble utgitt i revidert utgave som Making a Green Machine: The Infrastructure of Beverage Container Recycling med Rutgers University Press i 2011.

Jeg hadde en postdoktorstilling finansiert av Norges forskningsråd i perioden 2008-2010, hvor jeg forsket på den norske hyttas miljøhistorie. Flere artikler og antologien Norske hytter i endring: Om bærekraft og behag (redigert sammen med Helen Jøsok Gansmo og Thomas Berker og utgitt på Tapir Akademisk Forlag i 2011) har kommet ut av dette prosjektet, samt et stort antall medieoppslag. 

Sammen med Dolly Jørgensen og Sara B. Pritchard ga jeg ut antologien New Natures: Joining Environmental History with Science and Technology Studies med University of Pittsburgh Press i 2013, hvor vi brakte sammen ledende forskere innenfor miljøhistorie og STS-feltene for en felles utforskning av møtepunktene mellom disse fagfeltene.

Jeg har hatt en rekke sentrale verv i internasjonale forskningsorganisasjoner, inkludert Society for the History of Technology (SHOT) og European Society for Environmental History. I 2009 grunnla jeg Nordic Environmental History Network med støtte fra Nordforsk. Jeg har vært Digital Content Editor i Environmental History og er for tiden Contributing Editor i Technology and Culture. Sammen med professor Sarah Elkind (San Diego State University) er jeg grunnlegger og redaktør for bokserien Intersections på University of Pittsburgh Press. Jeg var også medlem av forskningsrådet til Tekniska museet i Stockholm, 2014-2018. For tiden leder jeg forskningsnettverket Asia-Norway Environmental Storytelling Network, finansiert av Norges forskningsråds INTPART-program, 2020-2023. 

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Jørgensen, Finn Arne; Jørgensen, Dolly

   (2020)

   Citizen science for environmental citizenship.

   Conservation Biology

   ISSN 0888-8892.

   DOI: 10.1111/cobi.13649

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Material and metaphorical clouds. I: Silver Linings : Clouds in art and science.

   Museumsforlaget AS

   ISBN 9788283050899.

   s.7-21.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2019)

   Recycling.

   MIT Press

   ISBN 9780262537827.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2019)

   Following the people, things, and places of industrial heritage across the digitization threshold. I: Digitala modeller: Teknikhistoria och digitaliseringens specificitet .

   ISBN 978-91-985045-3-8.

   s.107-123.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2018)

   Refleksjoner over miljøhistoriens utvikling i Norge.

   Historikeren

   ISSN 1891-6600.

   Volum 2.

   s.48-51.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2018)

   Aesthetics of energy landscapes.

   Environment, Space, Place (ESP)

   ISSN 2066-5377.

   Volum 10.

   Hefte 1.

   s.1-14.

   DOI: 10.5749/envispacplac.10.1.0001

  • Fallan, Kjetil; Jørgensen, Finn Arne

   (2017)

   Environmental histories of design: Towards a new research agenda.

   Journal of Design History

   ISSN 0952-4649.

   Volum 30.

   Hefte 2.

   s.103-121.

   DOI: 10.1093/jdh/epx017

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2017)

   Walking with GPS: An Object Lesson. I: Methodological Challenges in Nature-Culture and Environmental History Research.

   Routledge

   ISBN 9781317353560.

   s.284-297.

  • Jørgensen, Finn Arne; Jørgensen, Dolly

   (2016)

   The Anthropocene as a History of Technology: Welcome to the Anthropocene: The Earth in Our Hands, Deutsches Museum, Munich.

   Technology and Culture

   ISSN 0040-165X.

   Volum 57.

   Hefte 1.

   s.231-237.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2016)

   The Internet of Things. I: A New Companion to Digital Humanities.

   Wiley-Blackwell

   ISBN 978-1118680643.

   s.42-53.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2015)

   Why look at cabin porn?.

   Public culture

   ISSN 0899-2363.

   Volum 27.

   Hefte 3.

   s.557-578.

   DOI: 10.1215/08992363-2896231

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2014)

   Frankfurt Kitchen, Germany (Grete Lihotsky, 1926). I: Iconic Designs: 50 Stories about 50 Things.

   Bloomsbury Academic

   ISBN 978-0-85785-352-3.

   s.164-167.

   DOI: 10.5040/9781474293921.ch-034

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2014)

   Coca-Cola Bottle, USA (Earl R. Dean, 1915). I: Iconic Designs: 50 Stories about 50 Things.

   Bloomsbury Academic

   ISBN 978-0-85785-352-3.

   s.218-221.

   DOI: 10.5040/9781474293921.ch-047

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2014)

   The Armchair Traveler’s Guide to Digital Environmental Humanities.

   Environmental Humanities

   ISSN 2201-1919.

   Volum 4.

   s.95-112.

   DOI: 10.1215/22011919-3614944

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2013)

   Green Citizenship at the Recycling Junction: Consumers and Infrastructures for the Recycling of Packaging in Twentieth-Century Norway.

   Contemporary European History

   ISSN 0960-7773.

   Volum 22.

   Hefte 3.

   s.499-516.

   DOI: 10.1017/s0960777313000258

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2013)

   The Networked North: Thinking about the Past, Present, and Future of Environmental Histories of the North. I: Northscapes: History, Technology, and the Making of Northern Environments.

   University of British Columbia Press

   ISBN 978-07-74825733.

   s.268-279.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2013)

   Using Blended Learning to Develop a Signature Pedagogy for Teaching History of Technology. I: Reformation, revolution, evolution - Universitetslärandet ur ett tidsperspektiv..

   ISBN 978-91-7459-571-0.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2013)

   The Backbone of Everyday Environmentalism: Cultural Scripting and Technological Systems. I: New Natures: Joining Environmental History with Science and Technology Studies.

   University of Pittsburgh Press

   ISBN 978-0822962427.

   s.69-86.

   DOI: 10.2307/j.ctt5vkgkn.8

  • Jørgensen, Finn Arne; Karlsdóttir, Unnur Birna; Mårald, Erland; Poulsen, Bo; Räsänen, Tuomas

   (2013)

   Entangled Environments: Historians and Nature in the Nordic Countries.

   Historisk Tidsskrift (Norge)

   ISSN 0018-263X.

   Volum 92.

   Hefte 1.

   s.9-34.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2012)

   Designing a hole in the wall: The reverse vending machine as socio-technical system and environmental infrastructure. I: Scandinavian Design: Alternative Histories.

   Berg Publishers

   ISBN 9781847889119.

   DOI: 10.5040/9781474294027.ch-005

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Making A Green Machine: The Infrastructure of Beverage Container Recycling.

   Rutgers University Press

   ISBN 978-0-8135-5054-1.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Den første hyttekrisa. Samfunnsplanlegging, naturbilder og allmenningens tragedie. I: Norske hytter i endring. Om bærekraft og behag.

   Tapir Akademisk Forlag

   ISBN 9788251927901.

   s.37-52.

  • Berker, Thomas; Gansmo, Helen Jøsok; Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Hyttedrømmen mellom hjem, fritid og natur. I: Norske hytter i endring. Om bærekraft og behag.

   Tapir Akademisk Forlag

   ISBN 9788251927901.

  • Jørgensen, Finn Arne; Jørgensen, Dolly

   (2008)

   Miljøhistorie: Kunsten å lytte til naturens stemme?.

   Fortid

   ISSN 1504-1913.

   Volum 5.

   Hefte 4.

   s.6-9.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2002)

   "Det mangetydige forbruket". I: Fabrikkens sted, bilde og idé - Nr. 5 i Skriftserie fra forskningsprosjektet "Fabrikken".

   s.165-181.

 • Bøker og kapitler
  • Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Breaking the wild with digital devices. I: Ant Spider Bee. Chronicling digital transformations in environmental humanities.

   ISBN 978-3-95925-191-4.

   s.210-212.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Knowing, sharing, and experiencing wilderness. I: Ant Spider Bee. Chronicling digital transformations in environmental humanities.

   ISBN 978-3-95925-191-4.

   s.213-218.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Adding digital to the dictionary of nature words. I: Ant Spider Bee. Chronicling digital transformations in environmental humanities.

   ISBN 978-3-95925-191-4.

   s.195-197.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Where are all the nature bots?. I: Ant Spider Bee. Chronicling digital transformations in environmental humanities.

   ISBN 978-3-95925-191-4.

   s.150-153.

  • Coulter, Kimberly; Hardenberg, Wilko Graf von; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Ant Spider Bee. Chronicling digital transformations in environmental humanities.

   ISBN 978-3-95925-191-4.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Silver Linings : Clouds in art and science.

   Museumsforlaget AS

   ISBN 9788283050899.

  • Jørgensen, Finn Arne; Huang, Lihong; Melby, Eli Ramsvik

   (2019)

   Education for Environmental Citizenship in Norway: A SWOT Analysis . I: ENEC Cost Action Report — European SWOT Analysis on Education for Environmental Citizenship.

   ISBN 9789898753571.

   s.216-224.

  • Karlsson, Tomas

   (2018)

   Låtsaskrigen: Föreställningar om krig, maskulinitet och historia i krigsspel under 200 år.

   ISBN 978-9176018583.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne; Pritchard, Sara B.

   (2013)

   New Natures: Joining Environmental History with Science and Technology Studies.

   University of Pittsburgh Press

   ISBN 978-0822962427.

  • Gansmo, Helen Jøsok; Berker, Thomas; Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Norske hytter i endring. Om bærekraft og behag.

   Tapir Akademisk Forlag

   ISBN 9788251927901.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2008)

   Miljøhistorie i Norge: En portal for norsk miljøhistorisk forskning.

  • Jørgensen, Finn Arne; Østby, Per

   (2007)

   The infrastructure of everyday environmentalism. Tomra and the reverse vending machine, 1970-2000.

   ISBN 978-82-471-5126-6.

   Hefte 232.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2002)

   Tidens krav. Framveksten av det vitenskapelige husstellet i Norge, 1900-1940.

   Hefte 52.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2001)

   Tidens Krav. Framveksten av det vitenskapelige husstellet i Norge 1900-1940.

 • Formidling
  • Sareen, Siddharth; Engebretsen, Elisabeth Lund; By, Rune Todnem; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Det nødvendige akademiske ansvar i møte med klima­krisen.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Sareen, Siddharth; Engebretsen, Elisabeth Lund; By, Rune Todnem; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Det nødvendige akademiske ansvar i møte med klima­krisen.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   All historie er miljøhistorie.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Aluminum Upcycled: Sustainable Design in Historical Perspective by Carl A. Zimring (review).

   Technology and Culture

   ISSN 0040-165X.

   Volum 62.

   Hefte 4.

   s.1291-1292.

   DOI: 10.1353/tech.2021.0187

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Hva kan vi lære av panteordningen?.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Om hytter og miljø på NRK P1 Frokostradioen.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Den store frosten i 1709.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Rekordsal av hytter. Spesielt ei kjøpargruppe peikar seg ut..

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Resirkulering gjennom 1000 år - fra mangel til overflod.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Recycling is not garbage.

   The MIT Press Reader

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Hytter i coronatider.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Storbritannias sentralbank sier koronakrisen er verste nedtur på over 300 år.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Hytta er 15 minutter hjemmefra.

  • Jørgensen, Finn Arne; Fojuth, Marie-Theres

   (2020)

   Stedsansen - en samtale om teknologiene mellom hjernen og verden.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Bilen og hytta - en kjærlighetshistorie.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   3 things that could improve America's recycling problem.

  • Burke, Verity Alison; Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Museums at Home: Digital Initiatives in Response to COVID-19.

   Norsk museumstidsskrift

   ISSN 2464-2525.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   NRK Svalbard og lenestolsturisme.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2019)

   Touched Nature: Building in, with, and against the environment in Norway after 1960.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2019)

   Hytter og påske.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2019)

   Resirkuleringens etikk.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2019)

   Teknologisk tretthetssyndrom.

  • Jørgensen, Finn Arne; Jørgensen, Dolly

   (2019)

   Cultivating green citizenship through place-based history education.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2019)

   Is recycling garbage?.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2019)

   Wayfinding, environment, and technology.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2019)

   Blir veien til mens man går? Stedssansen i en teknologisk tid.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2019)

   Ny bok om resirkulering.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2019)

   Innpakket natur og teknologi på boks.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2019)

   Making History: Critical Making, 3D Printing, and Digital Cultural Heritage in the History Classroom.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2019)

   Dogs with antennas: The co-production of hunting in a GPS-enabled world.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2019)

   Om hyttenavn.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2019)

   When the Humanities Went Digital (A History of Technology Told in the Future Tense).

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2018)

   Vi leier mer enn før: Dette er årets mest populære hyttedestinasjoner.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2018)

   Hytta og bilen - en kjærlighetshistorie drevet av olje.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2018)

   Verdibørsen: Teknologi – trussel og mulighet.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2018)

   Nordmenn har mistet kontrollen over hyttedrømmen.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2018)

   Hva skal vi med hytteporno?.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2018)

   Vi trenger nye Tomra-er, ikke nye Hydro-er.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2018)

   Om hytteporno.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2018)

   Is recycling garbage? Evaluating the impact of environmental actions through Discard Studies.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2018)

   Bynær hyttekos til under millionen.

  • Jørgensen, Finn Arne; Jørgensen, Dolly

   (2018)

   Museer og forskning.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2018)

   Hyttekos til under millionen.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2018)

   Introduction to the BRIGHT network.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2018)

   Hunting in a Technologically Mediated Landscape: Hunting Dogs, GPS Collars, and Mobile Devices in Scandinavian Moose Hunting.

  • Jørgensen, Finn Arne; Jørgensen, Dolly

   (2018)

   Progression in environmental humanities education.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2018)

   Å bygge seg inn i naturen: Historien om DNT og det norske hyttelivet.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2017)

   Waste and authority: Articulating state responses to the problem of littering in Norway and Singapore, 1950-2000 .

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2017)

   The Great Acceleration: An Environmental History of the Anthropocene since 1945 by JR McNeill and Peter Engelke (review).

   Technology and Culture

   ISSN 0040-165X.

   Volum 58.

   Hefte 2.

   s.623-624.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2017)

   Nabokrangel til fjells: Skigardens forbannelse.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2017)

   Lost Places: Making and Unmaking Landscapes in the Digital Age.

  • Jørgensen, Finn Arne; Foka, Anna; Snickars, Pelle

   (2017)

   Digitizing Industrial Heritage: Models and Methods in the Digital Humanities .

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2017)

   Hva kom først - Jesus eller egget?.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2017)

   Her får du hytte til under en halv million.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2017)

   Nærmeste naboer: Torvtak møter funkis.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2017)

   Den ene kaller naboens hytte for Sætra. Den andre for Manhattan.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2017)

   AI..

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2017)

   Can there be a Nordic Anthropocene? Histories of New Natures in the Nordic Countries.

  • Jørgensen, Finn Arne; Snickars, Pelle; Nilsson Stål, Anna Karin

   (2017)

   Digitizing Swedish Industrial Heritage: Models and Methods in the Digital Humanities.

  • Skarstein, Frode; Jørgensen, Finn Arne

   (2017)

   De egentlige klimarebellene.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.40-40.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2017)

   Audun Dybdahl: Klima, uår og kriser i Norge gjennom de siste 1000 år .

   Heimen - Lokal og regional historie

   ISSN 0017-9841.

   Hefte 4.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2017)

   Kunsten å holde kjeft i klasserommet.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2017)

   Hvordan lese en million bøker? Nye historiske forskningsmetoder i en digital tidsalder.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2016)

   Digital humaniora på teknologihistoriske museer.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2016)

   When the Humanities Went Digital (A History of Technology Told in the Future Tense.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2016)

   Arkitektur for en ny tid.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2016)

   Deep and Thin Maps: A digital history of Northern routes and landscapes in Scandinavia, 1850-1900.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2016)

   Derfor henger kongefamilien på utedoen.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2016)

   Derfor elsker vi hyttelivet.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2016)

   The Internet Is Obsessed With a Video Feed of Bears Eating Salmon.

   Atlantic Monthly

   ISSN 1072-7825.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2016)

   Game After: A Cultural Study of Video Game Afterlife by Raiford Guins (review).

   Journal of Design History

   ISSN 0952-4649.

   Volum 29.

   Hefte 1.

   s.97-98.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2016)

   Seeing Green: The Use and Abuse of American Environmental Images by Finis Dunaway (review).

   H-Net Reviews

   ISSN 1538-0661.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2015)

   Fra gammelt skrot til designmøbler.

  • Jørgensen, Finn Arne; Fallan, Kjetil

   (2015)

   Environmental histories of design.

   Environment and History

   ISSN 0967-3407.

   Volum 21.

   Hefte 4.

   s.641-644.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2015)

   Coca-Cola-flaskans designhistoria.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2015)

   Digital Earth.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2015)

   Nya perspektiv på vår omvärld.

   Västerbottens-Kuriren

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2015)

   Primitiv drøm.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2015)

   Informationsskuggor och sensoriska medier.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2015)

   Nye teknologier og interaktive læringsmiljøer.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2015)

   Tomra: Reverse-Vending Technology Offers Big-Data Opportunities Going Forward.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2015)

   Gammel hytte-moro.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2015)

   Digital Histories of Technology.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2014)

   Derfor henger kongefamilien på utedassen.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2014)

   Modernity and Nostalgia at the Norwegian Leisure Cabin.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2014)

   Har du ‘skilt deg’ på hytta?.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2014)

   Toppen av pallen.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2014)

   Ja, vi elsker våre hytter.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2014)

   Living on a Digital Planet.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2014)

   What Happens to a Place When the Data About It Is Lost?.

   Atlantic Monthly

   ISSN 1072-7825.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2013)

   Mangler vann, har hyttebok.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2013)

   A Pocket History of Bottle Recycling.

   Atlantic Monthly

   ISSN 1072-7825.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2013)

   - Utedo, med isopor, sagflis og kongelige på veggen.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2013)

   Derfor elsker vi hyttelivet.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2013)

   Planning for Sacrifice Zones: Renewable Energy Transitions and Spatial Sustainability.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2013)

   Urbana älgar och turister i djurvärlden.

   Västerbottens-Kuriren

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2013)

   Den umulige hytta.

   Hytteliv

   ISSN 0332-6772.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2013)

   Cabin Porn, History, and the Digital Sublime.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2013)

   Sjekk hyttene du får til under millionen.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2013)

   Sweden and the Digital Environmental Humanities.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2013)

   God ettermiddag Trøndelag.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2012)

   Scrabble eller Wordfeud? Fantasi eller DrawSomething?.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2012)

   Kan man bo i en idé?.

   Västerbottens-Kuriren

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2012)

   Cabin Fever – What’s the New Norwegian Dream.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2012)

   Hyttefolk 1972-79.

   Hytteliv

   ISSN 0332-6772.

   Hefte 5.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2012)

   Vil ha kort vei til hytten.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2012)

   Hytteliv på 2000-tallet.

   Hytteliv

   ISSN 0332-6772.

   Hefte 8.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2012)

   The Power of Cabin Porn: Producing and consuming electricity in Norwegian leisure cabins.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2012)

   Latterlig billig Hyttetips!.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2012)

   Hytteliv på 1990-tallet.

   Hytteliv

   ISSN 0332-6772.

   Hefte 7.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2012)

   Hytteliv på 1980-tallet.

   Hytteliv

   ISSN 0332-6772.

   Hefte 6.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2012)

   Hytteporno har blitt en internett-hit.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2012)

   What It Means That Urban Hipsters Like Staring at Pictures of Cabins.

   Atlantic Monthly

   ISSN 1072-7825.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2012)

   You are here: GPS, geospatial data, and the experience of place.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Her får du nasjonalromantikk til under 1,5 millioner.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Her får du hyttedrømmen til under 1,5 millioner.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Ferie uten Facebook.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Night at the cabin: Electricity and the experience of darkness in Norwegian leisure cabins, 1950 – 2000.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Tre hytter - tre stiler.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Consumers, convenience, and citizenship: Scandinavian packaging recycling in the 20th century.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Hyttedrømmen.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Hyttedrømmen.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Disse hyttemodellene selger som varmt hvetebrød.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Blåste til kamp for natur og hytter.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Hytte handlar om naturen.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Luksushotell billigere enn hytte.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Hyttedraumen.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Ikke hyttebok, men hytteblogg.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Luksushotell billigere enn hytte.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Hyttebok skiftes nå ofte ut med hytteblogg.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Hans er en utdøende rase.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Her er de mest populære ferdighyttene: Selger som varmt hvetebrød.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   The Norwegian Leisure Cabin and the Infrastructure of Nature.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Ut i naturen.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Annotated Landscapes: Transforming Location Awareness Through Digital Personal Navigation.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Det norske fjellpalasset.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Hva vi snakker om når vi snakker om hytter. I: Hyttefeber.

   s.3-5.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2010)

   Lang Lunsj.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2010)

   Cold War Kitchen: Americanization, Technology, and European Users.

   Technology and Culture

   ISSN 0040-165X.

   Volum 51.

   Hefte 2.

   s.515-516.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2010)

   Utedo og bredbånd på hytta.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2010)

   Tradisjonell eller trendy hytte?.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2010)

   Utedoen viser vei.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2010)

   Hyttetu.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2010)

   Tradisjonelt design danker ut trendy på hytta.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2010)

   Førkveld.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2010)

   Kjøkken og do avslører hyttetypen din.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2010)

   Om å være fjong til fjells.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2010)

   Den siste luksus: Fravær av naboer.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2010)

   Den norske drømmehytta: Hvilken hyttestil liker du best?.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2010)

   Hyttemarkedet - Lei av afterski og støy.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2010)

   A View to a Hill: Experiencing nature through leisure cabin architecture.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Den norske hyttedrømmen.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Hva kan hytta fortelle om eierne?.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Hyttedoens historie.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   "Kreativ av utedo".

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Norges beste hytteblogger.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Hyttepalass dumpes i pris.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Han forsker på hyttelivet.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Technological Infrastructures and Natural Experiences: The Development of the Norwegian Trekking Association’s Network of Footpaths and Cabins.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Northern Contributions to Environmental History: A Roundtable Discussion.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Making yourself at home in nature: The conflict between public access to land and leisure cabin ownership in Norway, 1850-2000.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Miljødebatt på hytteblogg.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Den lysegrønne miljøbevegelsen.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Helt enkel luksus!.

  • Jørgensen, Finn Arne; Gansmo, Helen Jøsok; Berker, Thomas

   (2009)

   Liveblogging fra hyttemessen i Trondheim.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Den norske hyttedrømmen i Norgesglasset, NRK P1.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Hyttedrømmen: En hyttebok blir til (forskningsblogg).

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   The Car Society: Ideology, expertise and rule-building in post-war.

   Technology and Culture

   ISSN 0040-165X.

   Volum 50.

   Hefte 3.

   s.714-715.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Når kloke hoder stikker seg fram.

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Om den norske hytta.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Teltvarehus og grillbein.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Ja, vi elsker ferie.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Internett på hytta.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Finnes den autentiske hytta?.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Den historiske stedssansen.

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Den norske hytte.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Den teknologiske hytta.

   Dagens næringsliv

   ISSN 0803-9372.

   Volum 120.

   Hefte 17.

   s.47-47.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Historiske digresjoner.

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Hytteeiere er teknofriker.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   En skikkelig fiskehistorie.

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Se opp for svermende forskere!.

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Alltid ute etter det nyeste til hytta.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2008)

   Are you really in the wild when you have an espresso machine in your cabin?.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2008)

   Review of Terje Tvedt and Eva Jakobsson, A History of Water. Volume 1: Water Control and River Biographies; Terje Tvedt and Richard Coopey, A History of Water. Volume 2: The Political Economy of Water; Terje Tvedt and Terje Oestigaard, A History of Water. Volume 3: The World of Water.

   Environmental History

   ISSN 1084-5453.

   Volum 13.

   s.569-571.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2008)

   Nettsiden "Miljøhistorie i Norge".

   Fortid

   ISSN 1504-1913.

   Volum 5.

   Hefte 4.

   s.41-41.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2008)

   Internationalization and localization.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2008)

   Toppseilas på grønn bølge.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2008)

   Are you really in the wild when you have an espresso machine in your cabin?.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2007)

   'Feel the Volcanicity!' The Imagined Landscapes of Bottled Water.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2007)

   Best på miljø når det er lettvint og lønnsomt.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2007)

   Review of David Edgerton, The Shock of the Old: Technology and Global History Since 1900 (Oxford: Oxford University Press), 2006.

   ICON

   ISSN 1361-8113.

   Volum 13.

   s.178-179.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2007)

   Green Machines: The blending of technology and environmentalism in beverage container recycling systems.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2007)

   Teaching Consumers to Recycle: Approaches to aluminum can recycling in Norway and the US.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2006)

   Turning a Green Machine Green.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2006)

   Tomras flaskepantautomat og den grønne forbrukeren.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2006)

   Bottle Bills: Breaking or Building Business?.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2006)

   Bottle Bills and Bottle Machines: The Practical Aspects of Beverage Container Recycling Policy in Norway, Sweden, and the U.S. in the 1980s.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2005)

   "Reverse Vending Machines - Globalization in Reverse?".

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2005)

   From Rational Backroom Handling to Helping the World Recycle: Defining Users of Tomra's Reverse Vending Machines.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2005)

   Turning a Green Machine Green.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2005)

   From Rational Backroom Handling to Helping the World Recycle: Defining Users of Tomra's Reverse Vending Machines.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2004)

   Nye organisasjoner på gamle spor? Deregulering av jernbane i Norge � synspunkt fra aktørene.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2004)

   Ryddetrenden kommer.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2004)

   Debatt med Erling Dokk Holm i NRK P2s Dagsnytt 18.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2004)

   Morgendagens samfunn.

  • Jørgensen, Finn Arne; Fallan, Kjetil

   (2004)

   Gucci og gulost.

   Dagbladet

   ISSN 0805-3766.

  • Jørgensen, Finn Arne; Fallan, Kjetil

   (2004)

   Marked og moral.

   Dagbladet

   ISSN 0805-3766.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2004)

   Trøndernes forbruksvaner.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2003)

   "I Brochmanns kjøkken. Vitenskap, modernitet og politikk i mellomkrigstidens husstelldiskurs".

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2002)

   Unyansert syn på forbruk.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2001)

   Fanget i forbruket?.

   Under dusken : studentavisa i Trondheim

   ISSN 0807-0768.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Jonathan Padwe on Disturbed Forests, Fragmented Memories.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Craig Santos Perez on Habitat Threshold.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental History panel.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Timo Maran on Ecosemiotics.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with C. Anne Claus on Drawing the Sea Near.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Frederico Freitas on Nationalizing Nature.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Pratik Chakrabarti on Inscriptions of Nature.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Benjamin Cohen on Pure Adulteration.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Alda Balthrop-Lewis on Thoreau's Religion.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Jamie Lorimer on Probiotic Planet.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Jemma Deer on Radical Animism.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Sasha Engelmann on Sensing Art in the Atmosphere.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Stefania Barca on Forces of Reproduction.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Kate Teltscher on Palace of Palms.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Justyna Poray-Wybranowska on Climate Change, Ecological Catastrophe, and the Contemporary Postcolonial Novel.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Ben Anderson on Cities, Mountains and Being Modern in fin-de-siècle England and Germany .

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Joseph Pugliese on Biopolitics of the More-than-Human.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Anna Barcz on Environmental Cultures in Soviet East Europe.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Finn Arne Jørgensen on Recycling.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Christine Keiner on Deep Cut: Science, Power, and the Unbuilt Interoceanic Canal.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Elizabeth Parker on The Forest and the EcoGothic.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Paul Merchant on Latin American Culture & the Limits of the Human.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with David Fedman on Seeds of Control.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Antony Adler on Neptune's Laboratory.

  • Jørgensen, Finn Arne; Jørgensen, Dolly

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Dolly Jørgensen on Recovering Lost Species in the Modern Age.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Jeremy Zallen on American Lucifers.

  • Syse, Helleik Line; Hågbo, Trond-Ola; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Podkast: Energisnakk. Resirkulering – Symbolpolitikk eller et tiltak som monner? Med professor og forfatter Finn Arne Jørgensen.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Jessica Lee on Two Trees Make a Forest.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Emily Pawley on The Nature of the Future.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Christine Eriksen and Susan Ballard on Alliances in the Anthropocene.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Eva Giraud on What Comes After Entanglement.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Bathsheba Demuth on Floating Coast.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Paul Huebener on Nature’s Broken Clocks.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with David Farrier on Footprints.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Emily Wanderer on The Life of a Pest.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Peter Dauvergne on AI in the Wild.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Hannah Boast on Hydrofictions.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Alenda Chang on Playing Nature.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Lesley Green on Rock Water Life.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Rebecca Giggs on Fathoms.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Rocio Gomez on Silver Veins, Dusty Lungs .

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Jennifer Telesca on Red Gold.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Kate Rigby on Reclaiming Romanticism.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Luke Keogh on The Wardian Case.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Daniel Macfarlane on Fixing Niagara Falls.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Melody Jue on Wild Blue Media.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Alexandra Palmer on Ethical Debates in Orangutan Conservation.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Peder Anker on The Power of the Periphery.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Aidan Tynan on The Desert in Modern Literature and Philosophy.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Etienne Benson on Surroundings.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Thom Van Dooren on The Wake of Crows.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Angela Cassidy on Vermin, Victims & Disease.

  • Mathiesen, Espen; Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2017)

   Auditorium UIS The Greenhouse, humanistisk miljøforskning.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2012)

   Beverages. I: Encyclopedia of Consumption and Waste: The Social Science of Garbage.

   Sage Publications

   ISBN 1412988195.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2012)

   Scandinavia. I: Encyclopedia of Consumption and Waste: The Social Science of Garbage.

   Sage Publications

   ISBN 1412988195.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2010)

   Recycling. I: Encyclopedia of American Environmental History.

   Facts on File

   ISBN 978-0816067930.

   s.1108-1109.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2010)

   Keep America Beautiful. I: Encyclopedia of American Environmental History.

   Facts on File

   ISBN 978-0816067930.

   s.803-804.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway