Finn Arne Jørgensen

Professor i miljøhistorie

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
HG O-238

Bio

Kontaktinformasjon: skriv helst epost, ring meg på mobil 48101359 om det haster. 

Jeg er professor i miljøhistorie ved Institutt for kultur- og språkvitenskap. I min forskning fokuserer jeg på møter mellom teknologi, natur og kultur. Jeg har i de siste par årene i tillegg jobbet mye med digitale medier og digital kulturarv. I min tidligere stilling som førsteamanuensis i teknologi- og miljøhistorie ved Umeå universitet (2010-2017) ble jeg utnevnt til merittert lærer i 2016. I 2021 ble jeg også utnevnt til merittert lærer ved Universitetet i Stavanger. Jeg veileder gjerne masterstudenter innenfor mine kompetanse- og interesseområder - kontakt meg for en oversikt over mulige tema og forslag til oppgaver.

Sammen med Dolly Jørgensen, professor i historie ved IKS, leder jeg The Greenhouse Center for Environmental Humanities. The Greenhouse ble opprettet som et programområde ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora i 2018 og er fra 1. september 2022 et forskningssenter ved Universitetet i Stavanger. 

Mye av forskningen min foregår innenfor rammene av eksternfinansierte forskningsprosjekt. For tiden leder jeg Stavanger-teamet i prosjektet DigiFREN (Digital Aestheticization of Fragile Environments), et stort europeisk samarbeidsprosjekt om digitale teknologier og landskap i endring, finansiert av CHANSE. Ved UiS skal vi bruke historisk gjenfotografering som inngang i en historisk studie av Sørmarka. Jeg  leder også forskningsnettverket Asia-Norway Environmental Storytelling Network, finansiert av Norges forskningsråds INTPART-program, 2020-2023. 

I perioden 2019-2023 ledet jeg prosjektet "Locative Technologies and the Human Sense of Place" som jeg fikk innvilget fra Norges forskningsråds FRIPRO-program. Her samarbeidet jeg med Karen Lykke ved Senter for miljø og utvikling, UiO. I tillegg ledet jeg EU-prosjektet EnviroCitizen fra 2020-2023, hvor syv europeiske partnere undersøker hvordan medborgerforskning (citizen science) innenfor ornitologi, som fugletelling og ringmerking, kan bidra til økt miljøengasjement og grønt medborgerskap. 

Mine seneste bøker er Silver Linings: Clouds in Art and Science (Museumsforlaget 2020), redigert sammen med Dolly Jørgensen, og Recycling (MIT Press, 2019). 

Jeg har en doktorgrad i teknologi- og vitenskapsstudier fra NTNU (2007), hvor jeg skrev en avhandling om flaskepantautomatens historie og utviklingen av infrastrukturelle systemer for innsamling og resirkulering av flasker og bokser i Norge, Sverige og USA, 1970-2000. Denne avhandlingen ble utgitt i revidert utgave som Making a Green Machine: The Infrastructure of Beverage Container Recycling med Rutgers University Press i 2011.

Jeg hadde en postdoktorstilling finansiert av Norges forskningsråd i perioden 2008-2010, hvor jeg forsket på den norske hyttas miljøhistorie. Flere artikler og antologien Norske hytter i endring: Om bærekraft og behag (redigert sammen med Helen Jøsok Gansmo og Thomas Berker og utgitt på Tapir Akademisk Forlag i 2011) har kommet ut av dette prosjektet, samt et stort antall medieoppslag. 

Sammen med Dolly Jørgensen og Sara B. Pritchard ga jeg ut antologien New Natures: Joining Environmental History with Science and Technology Studies med University of Pittsburgh Press i 2013, hvor vi brakte sammen ledende forskere innenfor miljøhistorie og STS-feltene for en felles utforskning av møtepunktene mellom disse fagfeltene.

Jeg har hatt en rekke sentrale verv i internasjonale forskningsorganisasjoner, inkludert Society for the History of Technology (SHOT) og European Society for Environmental History. I 2009 grunnla jeg Nordic Environmental History Network med støtte fra Nordforsk. Jeg har vært Digital Content Editor i Environmental History og er for tiden Contributing Editor i Technology and Culture. Sammen med professor Sarah Elkind (San Diego State University) er jeg grunnlegger og redaktør for bokserien Intersections på University of Pittsburgh Press. Jeg var også medlem av forskningsrådet til Tekniska museet i Stockholm, 2014-2018. 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Thorsen, Thomas Andre

   (2023)

   På tur med guiden i hanskerommet - En studie av NAFs veibok i 31 utgaver.

  • Coulter, Kimberly; Hardenberg, Wilko Graf von; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Ant Spider Bee. Chronicling digital transformations in environmental humanities.

   ISBN 978-3-95925-191-4.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Where are all the nature bots?. I: Ant Spider Bee. Chronicling digital transformations in environmental humanities.

   ISBN 978-3-95925-191-4.

   s.150-153.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Adding digital to the dictionary of nature words. I: Ant Spider Bee. Chronicling digital transformations in environmental humanities.

   ISBN 978-3-95925-191-4.

   s.195-197.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Breaking the wild with digital devices. I: Ant Spider Bee. Chronicling digital transformations in environmental humanities.

   ISBN 978-3-95925-191-4.

   s.210-212.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Knowing, sharing, and experiencing wilderness. I: Ant Spider Bee. Chronicling digital transformations in environmental humanities.

   ISBN 978-3-95925-191-4.

   s.213-218.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Silver Linings : Clouds in art and science.

   Museumsforlaget AS.

   ISBN 9788283050899.

  • Jørgensen, Finn Arne; Huang, Lihong; Melby, Eli Ramsvik

   (2019)

   Education for Environmental Citizenship in Norway: A SWOT Analysis . I: ENEC Cost Action Report — European SWOT Analysis on Education for Environmental Citizenship.

   ISBN 9789898753571.

   s.216-224.

  • Karlsson, Tomas

   (2018)

   Låtsaskrigen: Föreställningar om krig, maskulinitet och historia i krigsspel under 200 år.

   ISBN 978-9176018583.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne; Pritchard, Sara B.

   (2013)

   New Natures: Joining Environmental History with Science and Technology Studies.

   University of Pittsburgh Press.

   ISBN 978-0822962427.

  • Gansmo, Helen Jøsok; Berker, Thomas; Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Norske hytter i endring. Om bærekraft og behag.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 9788251927901.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2008)

   Miljøhistorie i Norge: En portal for norsk miljøhistorisk forskning.

  • Jørgensen, Finn Arne; Østby, Per

   (2007)

   The infrastructure of everyday environmentalism. Tomra and the reverse vending machine, 1970-2000.

   ISBN 978-82-471-5126-6.

   Hefte 232.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2002)

   Tidens krav. Framveksten av det vitenskapelige husstellet i Norge, 1900-1940.

   Hefte 52.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2001)

   Tidens Krav. Framveksten av det vitenskapelige husstellet i Norge 1900-1940.

 • Formidling
  • Jørgensen, Finn Arne; Blum, Elizabeth (Scout)

   (2024)

   ASEH Connects: Games and Environmental History.

   ASEH Connects;

   2024-01-12.

  • Jørgensen, Finn Arne; Fojuth, Marie-Theres; Syse, Karen Lykke

   (2023)

   Innledning: Å finne veien – stedsansen som kulturell praksis.

   Tidsskrift for kulturforskning.

   ISSN 1502-7473.

   Volum 21.

   Hefte 2.

   s.3-11.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2023)

   Time, Technology, and Nature at the Norwegian Cabin.

   AGU Environmental Humanities Forum;

   2023-04-15.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2023)

   Hytta var først for eliten. Så kom ferien og privatbilen.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2023)

   Rephotography as environmental history method.

   European Society for Environmental History Biannual Conference 2023;

   2023-08-22 - 2023-08-25.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2023)

   Norsk hyttehistorie.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2023)

   Spørretime om bærekraftig hyttebygging.

  • Våge, Martha; Jørgensen, Finn Arne; Simensen, Trond; Winther, Rikke

   (2023)

   Spørretime om bærekraftig hyttebygging. Ekko, NRK P2.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2023)

   Panorama-samarbeid for bærekraftig utvikling.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2023)

   Elefanten i rommet - ANEST og INTPART.

   Panorama-seminaret;

   2023-09-12 - 2023-09-13.

  • Jørgensen, Finn Arne; Jørgensen, Dolly

   (2023)

   Making Murals: Collaborative multimodal environmental storytelling in digital media.

   Teaching Through and With Environmental Storytelling;

   2023-10-13 - .

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2023)

   Reagerte med sjokk da hun så Forsknings­­rådets grep .

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2023)

   Endrer utlysningstekst: Her er ordet som endrer «alt».

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2022)

   Empowering Citizens through Citizen Science.

   The Role of Citizens in EU Missions Implementation;

   2022-02-08.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2022)

   Hytter, teknologi og utbygging.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2022)

   Bærekraft i lærerutdanningene - hva er det?.

   Lærerutdanningskonferansen 2022 - bærekraft i lærerutdanning;

   2022-04-27.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2022)

   Citizen science - engagement and empowerment.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Om hytter og miljø på NRK P1 Frokostradioen.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Hva kan vi lære av panteordningen?.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Aluminum Upcycled: Sustainable Design in Historical Perspective by Carl A. Zimring (review).

   Technology and Culture.

   ISSN 0040-165X.

   Volum 62.

   Hefte 4.

   s.1291-1292.

   DOI: 10.1353/tech.2021.0187

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   All historie er miljøhistorie.

   Instituttseminar;

   2021-11-09.

  • Sareen, Siddharth; Engebretsen, Elisabeth Lund; By, Rune Todnem; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Det nødvendige akademiske ansvar i møte med klima­krisen.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Sareen, Siddharth; Engebretsen, Elisabeth Lund; By, Rune Todnem; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Det nødvendige akademiske ansvar i møte med klima­krisen.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Fortellinger om plast som materiale.

   Ferske spor – verdi og bevaring av plast i museer og samlinger;

   2021-11-10.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   NRK Svalbard og lenestolsturisme.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Den store frosten i 1709.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Storbritannias sentralbank sier koronakrisen er verste nedtur på over 300 år.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Resirkulering gjennom 1000 år - fra mangel til overflod.

   Avfallsforum Rogaland;

   2020-02-19.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Recycling is not garbage.

   The MIT Press Reader.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Hytter i coronatider.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Hytta er 15 minutter hjemmefra.

  • Jørgensen, Finn Arne; Fojuth, Marie-Theres

   (2020)

   Stedsansen - en samtale om teknologiene mellom hjernen og verden.

   Forskningsdagene 2020;

   2020-09-21.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Bilen og hytta - en kjærlighetshistorie.

   Hjem 2020 - Nasjonal fagkonferanse for kulturforskning;

   2020-09-24 - 2020-09-25.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Rekordsal av hytter. Spesielt ei kjøpargruppe peikar seg ut..

  • Burke, Verity Alison; Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Museums at Home: Digital Initiatives in Response to COVID-19.

   Norsk museumstidsskrift.

   ISSN 2464-2525.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   3 things that could improve America's recycling problem.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2019)

   Resirkuleringens etikk.

  • Jørgensen, Finn Arne; Jørgensen, Dolly

   (2019)

   Cultivating green citizenship through place-based history education.

   International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI);

   2019-01-08 - 2019-01-12.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2019)

   Teknologisk tretthetssyndrom.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2019)

   Hytter og påske.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2019)

   When the Humanities Went Digital (A History of Technology Told in the Future Tense).

   From Text to Data;

   2019-02-07 - 2019-02-08.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2019)

   Om hyttenavn.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2019)

   Dogs with antennas: The co-production of hunting in a GPS-enabled world.

   Technology in human-animal relations;

   2019-05-17.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2019)

   Blir veien til mens man går? Stedssansen i en teknologisk tid.

   Symposium;

   2019-05-24.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2019)

   Innpakket natur og teknologi på boks.

   Torsdag på museet;

   2019-09-12.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2019)

   Touched Nature: Building in, with, and against the environment in Norway after 1960.

   Society for the History of Technology;

   2019-10-24 - 2019-10-27.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2019)

   Wayfinding, environment, and technology.

   Society for the History of Technology;

   2019-10-24 - 2019-10-27.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2019)

   Ny bok om resirkulering.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2019)

   Is recycling garbage?.

   European Society for Environmental History;

   2019-08-21 - 2019-08-25.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2019)

   Making History: Critical Making, 3D Printing, and Digital Cultural Heritage in the History Classroom.

   Use of Digital Cultural Heritage in Research and Education: 3rd Estonian Digital Humanities Conference;

   2019-12-03 - 2019-12-05.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2018)

   Vi leier mer enn før: Dette er årets mest populære hyttedestinasjoner.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2018)

   Nordmenn har mistet kontrollen over hyttedrømmen.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2018)

   Verdibørsen: Teknologi – trussel og mulighet.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2018)

   Vi trenger nye Tomra-er, ikke nye Hydro-er.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2018)

   Hytta og bilen - en kjærlighetshistorie drevet av olje.

   Oljeselskap;

   2018-09-20.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2018)

   Om hytteporno.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2018)

   Hva skal vi med hytteporno?.

   Forskerstandup på Kåkå;

   2018-09-27.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2018)

   Hyttekos til under millionen.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2018)

   Bynær hyttekos til under millionen.

  • Jørgensen, Finn Arne; Jørgensen, Dolly

   (2018)

   Museer og forskning.

   Forskningsdag på Jærmuseet;

   2018-12-18.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2018)

   Is recycling garbage? Evaluating the impact of environmental actions through Discard Studies.

   University of Helsinki Environmental Humanities Forum;

   2018-12-11.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2018)

   Introduction to the BRIGHT network.

   BRIGHT: Bringing Research into the Green Humanities;

   2018-10-01 - 2018-10-02.

  • Jørgensen, Finn Arne; Jørgensen, Dolly

   (2018)

   Progression in environmental humanities education.

   BRIGHT: Bringing Research into Green Humanities;

   2018-10-01 - 2018-10-02.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2018)

   Hunting in a Technologically Mediated Landscape: Hunting Dogs, GPS Collars, and Mobile Devices in Scandinavian Moose Hunting.

   Closing the Gap: How technology changes spatial relationships between humans and animals;

   2018-03-29 - 2018-03-30.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2018)

   Å bygge seg inn i naturen: Historien om DNT og det norske hyttelivet.

   Kunnskapsbyen;

   2018-01-24.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2017)

   The Great Acceleration: An Environmental History of the Anthropocene since 1945 by JR McNeill and Peter Engelke (review).

   Technology and Culture.

   ISSN 0040-165X.

   Volum 58.

   Hefte 2.

   s.623-624.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2017)

   Her får du hytte til under en halv million.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2017)

   Hva kom først - Jesus eller egget?.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2017)

   Nabokrangel til fjells: Skigardens forbannelse.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2017)

   Nærmeste naboer: Torvtak møter funkis.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2017)

   Den ene kaller naboens hytte for Sætra. Den andre for Manhattan.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2017)

   Lost Places: Making and Unmaking Landscapes in the Digital Age.

   The Digital Environmental Humanities;

   2017-01-04.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2017)

   Waste and authority: Articulating state responses to the problem of littering in Norway and Singapore, 1950-2000 .

   European Society for Environmental History;

   2017-06-29 - .

  • Jørgensen, Finn Arne; Foka, Anna; Snickars, Pelle

   (2017)

   Digitizing Industrial Heritage: Models and Methods in the Digital Humanities .

   Digital Humanities in the Nordic Countries;

   2017-03-16 - .

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2017)

   AI..

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2017)

   Can there be a Nordic Anthropocene? Histories of New Natures in the Nordic Countries.

   29th Congress of Nordic Historians;

   2017-08-15 - 2017-08-18.

  • Jørgensen, Finn Arne; Snickars, Pelle; Nilsson Stål, Anna Karin

   (2017)

   Digitizing Swedish Industrial Heritage: Models and Methods in the Digital Humanities.

   Interdisciplinary Conference on Digital Cultural Heritage;

   2017-08-30 - 2017-09-01.

  • Skarstein, Frode; Jørgensen, Finn Arne

   (2017)

   De egentlige klimarebellene.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.40-40.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2017)

   Hvordan lese en million bøker? Nye historiske forskningsmetoder i en digital tidsalder.

   Fagdag 2017;

   2017-11-14.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2017)

   Kunsten å holde kjeft i klasserommet.

   Nettverkssamling for profesjonsfaglig digital kompetanse;

   2017-11-15.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2017)

   Audun Dybdahl: Klima, uår og kriser i Norge gjennom de siste 1000 år .

   Heimen - Lokal og regional historie.

   ISSN 0017-9841.

   Hefte 4.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2016)

   Game After: A Cultural Study of Video Game Afterlife by Raiford Guins (review).

   Journal of Design History.

   ISSN 0952-4649.

   Volum 29.

   Hefte 1.

   s.97-98.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2016)

   The Internet Is Obsessed With a Video Feed of Bears Eating Salmon.

   Atlantic Monthly.

   ISSN 1072-7825.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2016)

   Seeing Green: The Use and Abuse of American Environmental Images by Finis Dunaway (review).

   H-Net Reviews.

   ISSN 1538-0661.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2016)

   Arkitektur for en ny tid.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2016)

   Derfor henger kongefamilien på utedoen.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2016)

   Derfor elsker vi hyttelivet.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2016)

   Digital humaniora på teknologihistoriske museer.

   Digital humaniora;

   2016-11-11.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2016)

   When the Humanities Went Digital (A History of Technology Told in the Future Tense.

   Society for the History of Technology;

   2016-06-24 - .

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2016)

   Deep and Thin Maps: A digital history of Northern routes and landscapes in Scandinavia, 1850-1900.

   American Society for Environmental History;

   2016-03-31 - .

  • Jørgensen, Finn Arne; Fallan, Kjetil

   (2015)

   Environmental histories of design.

   Environment and History.

   ISSN 0967-3407.

   Volum 21.

   Hefte 4.

   s.641-644.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2015)

   Nya perspektiv på vår omvärld.

   Västerbottens-Kuriren.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2015)

   Tomra: Reverse-Vending Technology Offers Big-Data Opportunities Going Forward.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2015)

   Gammel hytte-moro.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2015)

   Fra gammelt skrot til designmøbler.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2015)

   Primitiv drøm.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2015)

   Digital Earth.

   "The Earth Was Flat" utstillingsåpning;

   2015-12-08.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2015)

   Informationsskuggor och sensoriska medier.

   Gjesteforelesning;

   2015-04-19.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2015)

   Coca-Cola-flaskans designhistoria.

   Forelesningsrekke;

   2015-04-01.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2015)

   Nye teknologier og interaktive læringsmiljøer.

   Workshop;

   2015-02-10.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2015)

   Digital Histories of Technology.

   Society for the History of Technology;

   2015-10-10 - .

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2014)

   What Happens to a Place When the Data About It Is Lost?.

   Atlantic Monthly.

   ISSN 1072-7825.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2014)

   Toppen av pallen.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2014)

   Ja, vi elsker våre hytter.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2014)

   Derfor henger kongefamilien på utedassen.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2014)

   Har du ‘skilt deg’ på hytta?.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2014)

   Living on a Digital Planet.

   Sliperiet opening week;

   2014-09-17 - .

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2014)

   Modernity and Nostalgia at the Norwegian Leisure Cabin.

   Arkitekturstudentenes seminarserie;

   2014-02-11.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2013)

   A Pocket History of Bottle Recycling.

   Atlantic Monthly.

   ISSN 1072-7825.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2013)

   Den umulige hytta.

   Hytteliv.

   ISSN 0332-6772.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2013)

   Urbana älgar och turister i djurvärlden.

   Västerbottens-Kuriren.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2013)

   Derfor elsker vi hyttelivet.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2013)

   Mangler vann, har hyttebok.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2013)

   - Utedo, med isopor, sagflis og kongelige på veggen.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2013)

   Sjekk hyttene du får til under millionen.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2013)

   God ettermiddag Trøndelag.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2013)

   Sweden and the Digital Environmental Humanities.

   Digital Environmental Humanities Workshop;

   2013-09-09.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2013)

   Planning for Sacrifice Zones: Renewable Energy Transitions and Spatial Sustainability.

   Sustainable energy in the North Atlantic: Historical lessons to support long term energy solutions;

   2013-08-13.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2013)

   Cabin Porn, History, and the Digital Sublime.

   CESTA seminar series;

   2013-02-28.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2012)

   What It Means That Urban Hipsters Like Staring at Pictures of Cabins.

   Atlantic Monthly.

   ISSN 1072-7825.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2012)

   Hyttefolk 1972-79.

   Hytteliv.

   ISSN 0332-6772.

   Hefte 5.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2012)

   Hytteliv på 1980-tallet.

   Hytteliv.

   ISSN 0332-6772.

   Hefte 6.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2012)

   Hytteliv på 1990-tallet.

   Hytteliv.

   ISSN 0332-6772.

   Hefte 7.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2012)

   Hytteliv på 2000-tallet.

   Hytteliv.

   ISSN 0332-6772.

   Hefte 8.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2012)

   Kan man bo i en idé?.

   Västerbottens-Kuriren.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2012)

   Vil ha kort vei til hytten.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2012)

   Latterlig billig Hyttetips!.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2012)

   Scrabble eller Wordfeud? Fantasi eller DrawSomething?.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2012)

   Hytteporno har blitt en internett-hit.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2012)

   Cabin Fever – What’s the New Norwegian Dream.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2012)

   You are here: GPS, geospatial data, and the experience of place.

   Scholars' Lab seminarserie;

   2012-09-21.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2012)

   The Power of Cabin Porn: Producing and consuming electricity in Norwegian leisure cabins.

   Department of Science, Technology, and Society seminarserie;

   2012-09-20.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Hyttebok skiftes nå ofte ut med hytteblogg.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Hans er en utdøende rase.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Hytte handlar om naturen.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Luksushotell billigere enn hytte.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Luksushotell billigere enn hytte.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Hyttedraumen.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Disse hyttemodellene selger som varmt hvetebrød.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Her er de mest populære ferdighyttene: Selger som varmt hvetebrød.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Blåste til kamp for natur og hytter.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Hyttedrømmen.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Hyttedrømmen.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Her får du hyttedrømmen til under 1,5 millioner.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Ikke hyttebok, men hytteblogg.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Ferie uten Facebook.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Her får du nasjonalromantikk til under 1,5 millioner.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Consumers, convenience, and citizenship: Scandinavian packaging recycling in the 20th century.

   Re/Cycling Histories;

   2011-05-27 - 2011-05-29.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Night at the cabin: Electricity and the experience of darkness in Norwegian leisure cabins, 1950 – 2000.

   European Society for Environmental History Annual Conference;

   2011-06-28 - 2011-07-02.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Tre hytter - tre stiler.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Det norske fjellpalasset.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   The Norwegian Leisure Cabin and the Infrastructure of Nature.

   Modernisation of Rural Landscapes;

   2011-12-13.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Ut i naturen.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Hva vi snakker om når vi snakker om hytter. I: Hyttefeber.

   s.3-5.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2011)

   Annotated Landscapes: Transforming Location Awareness Through Digital Personal Navigation.

   Critically Making the Internet of Things;

   2011-12-08 - 2011-12-09.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2010)

   A View to a Hill: Experiencing nature through leisure cabin architecture.

   American Society for Environmental History;

   2010-03-10 - 2010-03-14.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2010)

   Kjøkken og do avslører hyttetypen din.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2010)

   Utedo og bredbånd på hytta.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2010)

   Tradisjonelt design danker ut trendy på hytta.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2010)

   Om å være fjong til fjells.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2010)

   Tradisjonell eller trendy hytte?.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2010)

   Den siste luksus: Fravær av naboer.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2010)

   Utedoen viser vei.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2010)

   Hyttetu.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2010)

   Lang Lunsj.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2010)

   Hyttemarkedet - Lei av afterski og støy.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2010)

   Førkveld.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2010)

   Cold War Kitchen: Americanization, Technology, and European Users.

   Technology and Culture.

   ISSN 0040-165X.

   Volum 51.

   Hefte 2.

   s.515-516.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2010)

   Den norske drømmehytta: Hvilken hyttestil liker du best?.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Den norske hyttedrømmen.

   Lørdagsuniversitetet;

   2009-04-18.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Den lysegrønne miljøbevegelsen.

   Seminarrekken Miljø og kultur;

   2009-02-04.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Technological Infrastructures and Natural Experiences: The Development of the Norwegian Trekking Association’s Network of Footpaths and Cabins.

   American Society for Environmental History Annual Conference;

   2009-02-25 - 2009-02-28.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Northern Contributions to Environmental History: A Roundtable Discussion.

   World Congress of Environmental History;

   2009-08-04 - 2009-08-08.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Making yourself at home in nature: The conflict between public access to land and leisure cabin ownership in Norway, 1850-2000.

   World Congress of Environmental History;

   2009-08-04 - 2009-08-08.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Hyttedrømmen: En hyttebok blir til (forskningsblogg).

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Miljødebatt på hytteblogg.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Hyttepalass dumpes i pris.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Helt enkel luksus!.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Internett på hytta.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Ja, vi elsker ferie.

  • Jørgensen, Finn Arne; Gansmo, Helen Jøsok; Berker, Thomas

   (2009)

   Liveblogging fra hyttemessen i Trondheim.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Teltvarehus og grillbein.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Han forsker på hyttelivet.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Om den norske hytta.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Den norske hyttedrømmen i Norgesglasset, NRK P1.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Alltid ute etter det nyeste til hytta.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Hytteeiere er teknofriker.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Den norske hytte.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Finnes den autentiske hytta?.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Norges beste hytteblogger.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Hyttedoens historie.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Hva kan hytta fortelle om eierne?.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   "Kreativ av utedo".

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   The Car Society: Ideology, expertise and rule-building in post-war.

   Technology and Culture.

   ISSN 0040-165X.

   Volum 50.

   Hefte 3.

   s.714-715.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   En skikkelig fiskehistorie.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Se opp for svermende forskere!.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Når kloke hoder stikker seg fram.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Den historiske stedssansen.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Historiske digresjoner.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2009)

   Den teknologiske hytta.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

   Volum 120.

   Hefte 17.

   s.47-47.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2008)

   Are you really in the wild when you have an espresso machine in your cabin?.

   American Society for Environmental History Annual Meeting;

   2008-03-12 - .

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2008)

   Internationalization and localization.

   The Humanities and Technology Camp (THATCamp);

   2008-05-31 - 2008-06-01.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2008)

   Are you really in the wild when you have an espresso machine in your cabin?.

   First International Seasonal Homes and Amenity Migration Workshop;

   2008-03-26 - 2008-03-28.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2008)

   Toppseilas på grønn bølge.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2008)

   Review of Terje Tvedt and Eva Jakobsson, A History of Water. Volume 1: Water Control and River Biographies; Terje Tvedt and Richard Coopey, A History of Water. Volume 2: The Political Economy of Water; Terje Tvedt and Terje Oestigaard, A History of Water. Volume 3: The World of Water.

   Environmental History.

   ISSN 1084-5453.

   Volum 13.

   s.569-571.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2008)

   Nettsiden "Miljøhistorie i Norge".

   Fortid.

   ISSN 1504-1913.

   Volum 5.

   Hefte 4.

   s.41-41.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2007)

   Teaching Consumers to Recycle: Approaches to aluminum can recycling in Norway and the US.

   European Society for Environmental History annual conference 2007;

   2007-06-05 - 2007-06-09.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2007)

   Green Machines: The blending of technology and environmentalism in beverage container recycling systems.

   International committee for the history of technology (ICOHTEC) 2007;

   2007-08-14 - 2007-08-18.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2007)

   'Feel the Volcanicity!' The Imagined Landscapes of Bottled Water.

   Society for the history of technology annual conference 2007;

   2007-10-18 - 2007-10-21.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2007)

   Best på miljø når det er lettvint og lønnsomt.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2007)

   Review of David Edgerton, The Shock of the Old: Technology and Global History Since 1900 (Oxford: Oxford University Press), 2006.

   ICON.

   ISSN 1361-8113.

   Volum 13.

   s.178-179.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2006)

   Turning a Green Machine Green.

   2006 Annual Conference of the American Society for Environmental History;

   2006-03-29 - 2006-04-01.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2006)

   Tomras flaskepantautomat og den grønne forbrukeren.

   Norsk industri i smeltedigelen: Lønnsom og bærekraftig vareproduksjon i framtidens Norge;

   2006-02-09 - 2006-02-10.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2006)

   Bottle Bills and Bottle Machines: The Practical Aspects of Beverage Container Recycling Policy in Norway, Sweden, and the U.S. in the 1980s.

   Policy History Conference;

   2006-06-02 - 2006-06-04.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2006)

   Bottle Bills: Breaking or Building Business?.

   Business History Conference;

   2006-06-08 - 2006-06-10.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2005)

   "Reverse Vending Machines - Globalization in Reverse?".

   Navigating Globalization: Stability, Fludity and Friction;

   2005-08-04 - 2005-08-06.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2005)

   From Rational Backroom Handling to Helping the World Recycle: Defining Users of Tomra's Reverse Vending Machines.

   WHEATS 2005: Workshop for the History of Environment, Agriculture, Technology and Science;

   2005-10-07 - 2005-10-09.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2005)

   From Rational Backroom Handling to Helping the World Recycle: Defining Users of Tomra's Reverse Vending Machines.

   2005 Society for the History of Technology Annual Meeting;

   2005-11-03 - 2005-11-06.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2005)

   Turning a Green Machine Green.

   Department of Science, Technology, and Society Colloquium Series;

   2005-12-01.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2004)

   Nye organisasjoner på gamle spor? Deregulering av jernbane i Norge � synspunkt fra aktørene.

   Kan deregulering øke transportsikkerheten?;

   2004-10-27.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2004)

   Trøndernes forbruksvaner.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2004)

   Ryddetrenden kommer.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2004)

   Debatt med Erling Dokk Holm i NRK P2s Dagsnytt 18.

  • Jørgensen, Finn Arne; Fallan, Kjetil

   (2004)

   Gucci og gulost.

   Dagbladet.

   ISSN 0805-3766.

  • Jørgensen, Finn Arne; Fallan, Kjetil

   (2004)

   Marked og moral.

   Dagbladet.

   ISSN 0805-3766.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2004)

   Morgendagens samfunn.

   Forelesning om morgendagens samfunn;

   2004-03-26.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2003)

   "I Brochmanns kjøkken. Vitenskap, modernitet og politikk i mellomkrigstidens husstelldiskurs".

   Brochmann-seminaret;

   2003-09-26 - .

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2002)

   Unyansert syn på forbruk.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2001)

   Fanget i forbruket?.

   Under dusken : studentavisa i Trondheim.

   ISSN 0807-0768.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2022)

   Greenhouse Environmental Humanities Online Book Talk: Mitman, Empire of Rubber.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2022)

   Greenhouse online book talk: Chris Pearson, Dogopolis.

  • Jørgensen, Finn Arne; Jørgensen, Dolly

   (2022)

   Greenhouse Environmental Humanities Online Book Talk: Gregg Mitman - Empire of Rubber: Firestone’s Scramble for Land and Power in Liberia.

  • Jørgensen, Finn Arne; Jørgensen, Dolly

   (2022)

   Greenhouse Environmental Humanities Online Book Talk: Chris Pearson - Dogopolis: How Dogs and Humans Made Modern New York, London, and Paris.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Jamie Lorimer on Probiotic Planet.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Kate Teltscher on Palace of Palms.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Sasha Engelmann on Sensing Art in the Atmosphere.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Stefania Barca on Forces of Reproduction.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Craig Santos Perez on Habitat Threshold.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Jemma Deer on Radical Animism.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Benjamin Cohen on Pure Adulteration.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Alda Balthrop-Lewis on Thoreau's Religion.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Pratik Chakrabarti on Inscriptions of Nature.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Timo Maran on Ecosemiotics.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with C. Anne Claus on Drawing the Sea Near.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Jonathan Padwe on Disturbed Forests, Fragmented Memories.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Frederico Freitas on Nationalizing Nature.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental History panel.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Justyna Poray-Wybranowska on Climate Change, Ecological Catastrophe, and the Contemporary Postcolonial Novel.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Elizabeth Parker on The Forest and the EcoGothic.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Finn Arne Jørgensen on Recycling.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Ben Anderson on Cities, Mountains and Being Modern in fin-de-siècle England and Germany .

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Joseph Pugliese on Biopolitics of the More-than-Human.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Christine Keiner on Deep Cut: Science, Power, and the Unbuilt Interoceanic Canal.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Anna Barcz on Environmental Cultures in Soviet East Europe.

  • Jørgensen, Finn Arne; Jørgensen, Dolly

   (2021)

   Greenhouse online book talk: Emily O'Gorman, Wetlands in a Dry Land.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk: Joanna Page, Decolonizing Science in Latin American Art.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk: Finis Dunaway, Defending the Arctic Refuge.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Environmental Humanities Online Book Talk: Anna Burton, Trees in Nineteenth-Century English Fiction.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Environmental Humanities Online Book Talk: Robert Geal, Ecological Film Theory and Psychoanalysis.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Environmental Humanities Online Book Talk: Kirsten A. Greer, Red Coats and Wild Birds.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Environmental Humanities Online Book Talk: Wilko Graf von Hardenberg, A Monastery for the Ibex.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Environmental Humanities Online Book Talk: Heather Houser, Infowhelm.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Environmental Humanities Online Book Talk: Vincent Ialenti, Deep Time Reckoning.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Environmental Humanities Online Book Talk: Max Liboiron, Pollution is Colonialism.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Environmental Humanities Online Book Talk: Candace Fujikane, Mapping Abundance for a Planetary Future.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Environmental Humanities Online Book Talk: Charlie Hailey, The Porch.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Environmental Humanities Online Book Talk: Samantha Walton, Everybody Needs Beauty.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Environmental Humanities Online Book Talk: Jessica Hurley, Infrastructures of Apocalypse.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Environmental Humanities Online Book Talk: Raf de Bont, Nature's Diplomats.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2021)

   Greenhouse Environmental Humanities Online Book Talk: Nancy Langston, Climate Ghosts.

  • Syse, Helleik Line; Hågbo, Trond-Ola; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Podkast: Energisnakk. Resirkulering – Symbolpolitikk eller et tiltak som monner? Med professor og forfatter Finn Arne Jørgensen.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with David Farrier on Footprints.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Jeremy Zallen on American Lucifers.

  • Jørgensen, Finn Arne; Jørgensen, Dolly

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Dolly Jørgensen on Recovering Lost Species in the Modern Age.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Paul Merchant on Latin American Culture & the Limits of the Human.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Eva Giraud on What Comes After Entanglement.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Bathsheba Demuth on Floating Coast.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Antony Adler on Neptune's Laboratory.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Jessica Lee on Two Trees Make a Forest.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Angela Cassidy on Vermin, Victims & Disease.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Christine Eriksen and Susan Ballard on Alliances in the Anthropocene.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with David Fedman on Seeds of Control.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Emily Pawley on The Nature of the Future.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Paul Huebener on Nature’s Broken Clocks.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Emily Wanderer on The Life of a Pest.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Thom Van Dooren on The Wake of Crows.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Daniel Macfarlane on Fixing Niagara Falls.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Rocio Gomez on Silver Veins, Dusty Lungs .

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Melody Jue on Wild Blue Media.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Jennifer Telesca on Red Gold.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Luke Keogh on The Wardian Case.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Kate Rigby on Reclaiming Romanticism.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Lesley Green on Rock Water Life.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Etienne Benson on Surroundings.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Hannah Boast on Hydrofictions.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Peder Anker on The Power of the Periphery.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Aidan Tynan on The Desert in Modern Literature and Philosophy.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Alenda Chang on Playing Nature.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Rebecca Giggs on Fathoms.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Alexandra Palmer on Ethical Debates in Orangutan Conservation.

  • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2020)

   Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Peter Dauvergne on AI in the Wild.

  • Mathiesen, Espen; Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne

   (2017)

   Auditorium UIS The Greenhouse, humanistisk miljøforskning.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2012)

   Scandinavia. I: Encyclopedia of Consumption and Waste: The Social Science of Garbage.

   Sage Publications.

   ISBN 1412988195.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2012)

   Beverages. I: Encyclopedia of Consumption and Waste: The Social Science of Garbage.

   Sage Publications.

   ISBN 1412988195.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2010)

   Recycling. I: Encyclopedia of American Environmental History.

   Facts on File.

   ISBN 978-0816067930.

   s.1108-1109.

  • Jørgensen, Finn Arne

   (2010)

   Keep America Beautiful. I: Encyclopedia of American Environmental History.

   Facts on File.

   ISBN 978-0816067930.

   s.803-804.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway