Finn Arne Jørgensen

Finn Arne Jørgensen, professor i miljøhistorie

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
HG O-238

Bio

Kontaktinformasjon: skriv helst epost, ring meg på mobil 48101359 om det haster. 

Jeg er professor i miljøhistorie ved Institutt for kultur- og språkvitenskap. I min forskning fokuserer jeg på møter mellom teknologi, natur og kultur. Jeg har i de siste par årene i tillegg jobbet mye med digitale medier og digital kulturarv. I min tidligere stilling som førsteamanuensis i teknologi- og miljøhistorie ved Umeå universitet (2010-2017) ble jeg utnevnt til merittert lærer i 2016. I 2021 ble jeg også utnevnt til merittert lærer ved Universitetet i Stavanger. Jeg veileder gjerne masterstudenter innenfor mine kompetanse- og interesseområder - kontakt meg for en oversikt over mulige tema og forslag til oppgaver.

Sammen med Dolly Jørgensen, professor i historie ved IKS, leder jeg The Greenhouse Center for Environmental Humanities. The Greenhouse ble opprettet som et programområde ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora i 2018 og er fra 1. september 2022 et forskningssenter ved Universitetet i Stavanger. 

Mye av forskningen min foregår innenfor rammene av eksternfinansierte forskningsprosjekt: I perioden 2019-2023 er jeg spesielt opptatt med prosjektet "Locative Technologies and the Human Sense of Place" som jeg fikk innvilget fra Norges forskningsråds FRIPRO-program. Her samarbeider jeg med Karen Lykke Syse ved Senter for miljø og utvikling, UiO. I tillegg leder jeg EU-prosjektet EnviroCitizen, hvor syv europeiske partnere undersøker hvordan medborgerforskning (citizen science) innenfor ornitologi, som fugletelling og ringmerking, kan bidra til økt miljøengasjement og grønt medborgerskap. Prosjektet løper fra 2020-2023. Ved årsskiftet 2022/2023 starter prosjektet DigiFREN (Digital Aestheticization of Fragile Environments), et stort europeisk samarbeidsprosjekt om digitale teknologier og landskap i endring, finansiert av CHANSE. Ved UiS skal vi bruke historisk gjenfotografering som inngang i en historisk studie av Sørmarka.

Mine seneste bøker er Silver Linings: Clouds in Art and Science (Museumsforlaget 2020), redigert sammen med Dolly Jørgensen, og Recycling (MIT Press, 2019). 

Jeg har en doktorgrad i teknologi- og vitenskapsstudier fra NTNU (2007), hvor jeg skrev en avhandling om flaskepantautomatens historie og utviklingen av infrastrukturelle systemer for innsamling og resirkulering av flasker og bokser i Norge, Sverige og USA, 1970-2000. Denne avhandlingen ble utgitt i revidert utgave som Making a Green Machine: The Infrastructure of Beverage Container Recycling med Rutgers University Press i 2011.

Jeg hadde en postdoktorstilling finansiert av Norges forskningsråd i perioden 2008-2010, hvor jeg forsket på den norske hyttas miljøhistorie. Flere artikler og antologien Norske hytter i endring: Om bærekraft og behag (redigert sammen med Helen Jøsok Gansmo og Thomas Berker og utgitt på Tapir Akademisk Forlag i 2011) har kommet ut av dette prosjektet, samt et stort antall medieoppslag. 

Sammen med Dolly Jørgensen og Sara B. Pritchard ga jeg ut antologien New Natures: Joining Environmental History with Science and Technology Studies med University of Pittsburgh Press i 2013, hvor vi brakte sammen ledende forskere innenfor miljøhistorie og STS-feltene for en felles utforskning av møtepunktene mellom disse fagfeltene.

Jeg har hatt en rekke sentrale verv i internasjonale forskningsorganisasjoner, inkludert Society for the History of Technology (SHOT) og European Society for Environmental History. I 2009 grunnla jeg Nordic Environmental History Network med støtte fra Nordforsk. Jeg har vært Digital Content Editor i Environmental History og er for tiden Contributing Editor i Technology and Culture. Sammen med professor Sarah Elkind (San Diego State University) er jeg grunnlegger og redaktør for bokserien Intersections på University of Pittsburgh Press. Jeg var også medlem av forskningsrådet til Tekniska museet i Stockholm, 2014-2018. For tiden leder jeg forskningsnettverket Asia-Norway Environmental Storytelling Network, finansiert av Norges forskningsråds INTPART-program, 2020-2023. 

Publikasjoner