André Baraldsnes

Seniorrådgiver

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Baraldsnes, Dziuginta; Baraldsnes, Andre

   (2020)

   Forebygging av mobbing: klassemøtet som pedagogisk redskap. I: Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk i teori og praksis.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-3453-0.

   s.103-122.

 • Bøker og kapitler
  • Olweus, Dan; Baraldsnes, Andre

   (2016)

   Olweus-programmet mot mobbing og antisosial atferd. I: Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205491854.

   s.57-80.

 • Formidling
  • Baraldsnes, Dziuginta; Løkken, Ingrid Midteide; Helgøy, Guttorm Hermann; Baraldsnes, André

   (2024)

   Collaboration between home and educational settings in Nordic Countries- A scoping review.

   International Society for the study of behavioral development (ISSBD);

   2024-06-16 - 2024-06-20.

  • Helgøy, Guttorm Hermann; Baraldsnes, André; Baraldsnes, Dziuginta

   (2023)

   Jeg hater disse leksene!.

  • Baraldsnes, André; Baraldsnes, Dziuginta

   (2023)

   Implementation of a whole school approach anti-bullying program in Lithuanian and Norwegian schools: Comparing socio-economical and cultural prerequisities .

   Workshop on Aggression;

   2023-11-10 - 2023-11-11.

  • Baraldsnes, Dziuginta; Baraldsnes, André; Helgøy, Guttorm Hermann

   (2023)

   Parents and legal guardians: From information receivers to engaged participants in bullying prevention and intervention .

   World Anti-bullying Forum;

   2023-10-25 - 2023-10-27.

  • Wake, Jo Dugstad; Baraldsnes, André; Vindenes, Joakim; Gulbrandsen, Audun Håkon Klyve

   (2021)

   Using immersive technologies to enable learning of effective bystander behaviour.

   World Anti Bullying Forum 2021;

   2021-11-01 - 2021-11-03.

  • Wake, Jo Dugstad; Baraldsnes, André; Vindenes, Joakim; Gulbrandsen, Audun Håkon Klyve

   (2021)

   Virtual Reality-based intervention tools for bystanders to bullying behaviour in school.

   Prevention of aggression and violence among and against youth: The 25th Workshop on Aggression.;

   2021-11-04 - 2021-11-06.

  • Baraldsnes, Andre; Baraldsnes, Dziuginta

   (2019)

   Comparing socio-economic and cultural considerations, in implementing an anti-bullying programme in Lithuanian and Norwegian schools.

   World Anti-Bullying Forum 2019 ;

   2019-06-03 - 2019-06-06.

  • Kjøbli, John; Tollefsen, Thomas Kristian; Jakobsen, Reidar; Baraldsnes, Andre; Brunborg, Bjørn; Breivik, Kyrre

   (2018)

   Nytten av tilbakemeldinger.

   Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

   ISSN 0332-6470.

   Volum 55.

   Hefte 2.

   s.107-111.

  • Breivik, Kyrre; Baraldsnes, Andre

   (2014)

   Evaluering av Olweusprogrammets effekter 8 mnd etter implementering ved den nye satsingen mot mobbing i Bergen.

   Undervisningsdager for instruktører ved Bergensprosjektet ;

   2014-09-19.

  • Skogstrand, Anita; Baraldsnes, Andre; Gorseth, Stein

   (2014)

   Nettverk for Olweusinstruktører.

   Nettverk;

   2014-04-08.

  • Baraldsnes, Andre; Gorseth, Stein; Skogstrand, Anita

   (2014)

   Olweusprogrammet. Nasjonalt nettverk.

   Nasjonalt nettverk;

   2014-10-21.

  • Skogstrand, Anita; Baraldsnes, Andre; Gorseth, Stein

   (2014)

   Olweusprogrammet Instruktøropplæring.

   Instruktøropplæring;

   2014-03-20 - 2014-03-21.

  • Skogstrand, Anita; Baraldsnes, Andre; Gorseth, Stein

   (2014)

   Olweusprogrammet. Instruktørsamling 5.

   Instruktøropplæring;

   2014-09-19.

  • Skogstrand, Anita; Baraldsnes, Andre; Gorseth, Stein

   (2014)

   Olweusprogrammet. Instruktøropplæring. Samling 6.

   Instruktøropplæring;

   2014-11-04 - 2014-11-05.

  • Skogstrand, Anita; Baraldsnes, Andre; Gorseth, Stein

   (2014)

   Olweusprogrammet. Instruktør 2 opplæring. Første samling.

   Instruktør 2 opplæring;

   2014-09-15 - 2014-09-17.

  • Skogstrand, Anita; Baraldsnes, Andre; Gorseth, Stein

   (2014)

   Olweusprogrammet. Instruktør 2 opplæring. Andre samling.

   Instruktør 2 opplæring;

   2014-12-03 - 2014-12-05.

  • Baraldsnes, Andre; Gorseth, Stein; Skogstrand, Anita

   (2014)

   Tverrfaglig innsats mot mobbing i skolen.

   Pilotprosjekt;

   2014-02-06.

  • Baraldsnes, Andre; Gorseth, Stein

   (2014)

   Tverfaglig innsats mot mobbing i skolen, Askøy 3 samling.

   Faglige foredrag;

   2014-02-12.

  • Baraldsnes, Andre; Gorseth, Stein

   (2014)

   Tverrfaglig innsats mot mobbing i skolen Askøy Samling 4.

   Faglig samling for lærere og helsesøstre;

   2014-04-02.

  • Baraldsnes, Andre; Gorseth, Stein

   (2014)

   Faglig foredrag, Nettverk for instruktører.

   Nettverk for Olweus instruktører;

   2014-04-28.

  • Baraldsnes, Andre; Gorseth, Stein

   (2014)

   Faglig foredrag, Nettverk for Olweusinstruktører.

   Nettverk for instruktører;

   2014-05-27.

  • Baraldsnes, Andre

   (2014)

   The Norwegian Wood, which quality ?.

   IBPA conference, San Diego 15.17 november 2014;

   2014-11-15.

  • Breivik, Kyrre; Baraldsnes, Andre

   (2013)

   Digital mobbing og trakassering av barn og unge.

   Digital Kjærestevold;

   2013-09-09.

  • Baraldsnes, Andre

   (2012)

   Hva gjør du dersom barnet ditt er involvert i mobbing.

   Verdensdagen for barns psykiske helse 2012;

   2012-10-03.

  • Baraldsnes, Andre; Breivik, Kyrre

   (2011)

   Mobbing og læringsmiljø.

   Høstkonferansen 2011;

   2011-11-28 - 2011-11-29.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway