Andres Rodriguez-Pose

Professor II i økonomisk geografi

Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Publikasjoner