Anne-Lene Skog Dahl

Universitetslektor i pedagogikk rettet mot barnehagemiljø

Læringsmiljøsenteret, avdeling Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Publikasjoner