Anne Siri Norland

Rådgiver

Campus Bjergsted
Fakultet for utøvende kunstfag
Fakultetsadministrasjonen UK
1312

Bio

Studiekoordinator og rådgiver ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK Bjergsted), avdeling for klassisk musikk. Utdanning ved NTNU 1999-2006: Master i psykologi, mellomfag i rådgivning og sosialpedagogisk arbeid og mellomfag i medievitenskap. Studier ved Metochi studiesenter på Lesbos (Hellas) og utvekslingsopphold i Paris. Studiekoordinator for bachelorstudier i religion, historie, nordisk og engelsk, samt Norsk språk og kultur for internasjonale studenter (NORINT) ved Institutt for kultur- og språkvitenskap, UiS 2017-2019. HMS-rådgiver og kurskoordinator i DNV (Det Norske Veritas), Synergi Solutions og Statoil 2006-2016.