Bernt Arne Ødegaard

Bernt Arne Odegaard

Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
EOJ 235
Follow me

Bio

Bernt Arne Ødegaard er professor i finans ved Universitetet i Stavanger (UiS). Han har en doktorgrad (PhD) fra Carnegie Mellon University. Han har tidligere undervist ved Handelshøyskolen BI i Oslo, Norges Handelshøyskole (NHH), Handelshøyskolen i København (CBS), og universiteter i USA og Canada. Ødegaard har vært styremedlem i Folketrygdfondet, og ble i 2017 bedt av Finansdepartementet om å evaluere Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond Utland (Oljefondet). Hans forskningsinteresser inkluderer empirisk finans, markeders mikrostruktur og “corporate governance.” Han har skrevet en lærebok i finans sammen med Peter Bossaerts, Lectures on Corporate Finance, og har publisert artikler i tidskrifter som Journal of Finance, Journal of Financial Markets, Financial Management, Journal of Banking and Finance og Journal of International Money and Fiance

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Ødegaard, Bernt Arne; Berle, Erika Christie; He, Wanwei

   (2023)

   The expected returns of ESG excluded stocks. Shocks to firms costs of capital? Evidence from the World's largest fund .

   World Finance Conference;

   2023-08-02 - 2023-08-03.

  • Ødegaard, Bernt Arne; Berle, Erika Christie; He, Wanwei

   (2023)

   The expected returns of ESG excluded stocks. Shocks to firms costs of capital? Evidence from the World's largest fund .

   The Journal of Corporate Finance Special Issue Conference on Ownership and Corporate Social and Sustainable Policies;

   2023-08-17 - 2023-08-18.

  • Ødegaard, Bernt Arne

   (2020)

   Hva har Covid-19 gjort med likviditeten på Oslo Børs?.

   Finansavisen.

   ISSN 0803-9518.

  • Ødegaard, Bernt Arne

   (2018)

   Smiler hele veien til banken og enda lenger.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Ødegaard, Bernt Arne

   (2018)

   Om minus og pluss i meravkastning.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Folkvord, Benn; Ødegaard, Bernt Arne

   (2018)

   Norge mister milliarder i utbytteskatt.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Ødegaard, Bernt Arne

   (2018)

   Misvisende og ikke faglig fundert..

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Ødegaard, Bernt Arne

   (2016)

   Statoil, Miller og Modigliani.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Ødegaard, Bernt Arne

   (2015)

   Dagens Næringsliv.

  • Ødegaard, Bernt Arne

   (2015)

   Løgn, Forbandet Digt, og Statistikk.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Ødegaard, Bernt Arne

   (2015)

   Verdiødeleggende forvaltning?.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Jørgensen, Kjell; Skjeltorp, Johannes A.; Ødegaard, Bernt A

   (2014)

   Throttling hyperactive robots - Message to trade ratios at the Oslo Stock Exchange.

   UiS Working Papers in Economics and Finance.

  • Ødegaard, Bernt A

   (2014)

   Empirics of the Oslo Stock Exchange. Basic, descriptive, results 1980-2014.

   UiS Working Papers in Economics and Finance.

  • Ødegaard, Bernt A

   (2014)

   Hukommelsestap i DNB.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Ødegaard, Bernt A

   (2014)

   Throttling hyperactive robots - Message to trade ratios at the Oslo Stock Exchange.

   10th annual Central Bank Conference on Market Microstructure;

   2014-10-01 - 2014-10-03.

  • Ødegaard, Bernt Arne; Skjeltorp, Johannes A.

   (2013)

   When do listed firms pay for market making in their own stock?.

   Workshop in Corporate Finance;

   2013-06-13 - 2013-06-14.

  • Ødegaard, Bernt Arne; Skjeltorp, Johannes A.

   (2013)

   When do listed firms pay for market making in their own stock?.

   Nasjonalt forskermøte for Økonomer;

   2013-01-09 - 2013-01-10.

  • Ødegaard, Bernt Arne

   (2013)

   Bidrar banken?.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Ødegaard, Bernt Arne

   (2013)

   Når utbyttet uteblir....

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Ødegaard, Bernt Arne

   (2013)

   Spleiseslutt.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Ødegaard, Bernt Arne

   (2013)

   Hva er DNBs bidrag?.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Ødegaard, Bernt Arne; Skjeltorp, Johannes A.

   (2012)

   Why do listed firms pay for market making in their own stock?.

   Nordic Corporate Governance Conference;

   2012-06-16 - 2012-06-17.

  • Skjeltorp, Johannes A.; Ødegaard, Bernt Arne

   (2011)

   Why do listed firms pay for market making in their own stock?.

   European Finance Association Meetings;

   2011-08-26 - 2011-08-28.

  • Skjeltorp, Johannes A.; Ødegaard, Bernt Arne

   (2011)

   Why do listed firms pay for market making in their own stock?.

   Arne Ryde conference on Finance;

   2011-04-04 - 2011-04-05.

  • Skjeltorp, Johannes A.; Ødegaard, Bernt Arne

   (2011)

   Why do listed firms pay for market making in their own stock?.

   AFFI, French Finance Association meetings;

   2011-12-14.

  • Næs, Randi; Skjeltorp, Johannes A.; Ødegaard, Bernt Arne

   (2011)

   Likviditeten i aksjemarkedet og realøkonomien.

   Samfunnsøkonomen.

   ISSN 1890-5250.

   Volum 125.

   Hefte 2.

   s.22-24.

  • Ødegaard, Bernt Arne

   (2010)

   Treg børs tyder på dårlige tider.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Ødegaard, Bernt Arne

   (2010)

   Robotsvikt.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Ødegaard, Bernt Arne

   (2010)

   Liquidity and the Business Cycle.

   Central bank conference on macroeconomics and finance;

   2010-06-02.

  • Ødegaard, Bernt Arne

   (2010)

   Eierstruktur og verdiskapning.

   utenTitteltekst;

   2010-03-21.

  • Ødegaard, Bernt Arne

   (2010)

   Stavanger-professor skal skrive børshistorie på nett.

  • Ødegaard, Bernt Arne

   (2010)

   Likviditet og Konjunkturer.

   utenTitteltekst;

   2010-03-23.

  • Ødegaard, Bernt Arne

   (2010)

   Liquidity and the business cycle.

   utenTitteltekst;

   2010-05-21.

  • Ødegaard, Bernt Arne

   (2010)

   Faktorer på Oslo Børs.

   utenTitteltekst;

   2010-01-22.

  • Ødegaard, Bernt Arne

   (2010)

   Why do firms hire liquidity providers?.

   utenTitteltekst;

   2010-04-13.

  • Ødegaard, Bernt Arne

   (2010)

   Treg børs - eller treg kritikk.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Ødegaard, Bernt Arne

   (2010)

   Why do firms hire liquidity providers.

   FIBE;

   2010-01-04.

  • Næs, Randi; Skjeltorp, Johannes A.; Ødegaard, Bernt Arne

   (2008)

   Bransjesammensetningen på Oslo Børs.

   Praktisk økonomi & finans.

   ISSN 1501-0074.

   Volum 24.

   Hefte 4.

  • Næs, Randi; Skjeltorp, Johannes A.; Ødegaard, Bernt Arne

   (2008)

   Bransjesammensetningen på Oslo Børs.

   Praktisk økonomi & finans.

   ISSN 1501-0074.

   Volum 24.

   Hefte 4.

  • Ødegaard, Bernt Arne

   (2006)

   Hvor mange aksjer skal til for å ha en veldiversifisert portefølje på Oslo Børs?.

   Praktisk økonomi & finans.

   ISSN 1501-0074.

   Hefte 1.

   s.85-89.

  • Ødegaard, Bernt Arne; Børsum, Øystein G

   (2005)

   Valutasikring i norske selskaper.

   Penger og kreditt.

   ISSN 0332-5598.

   Volum 1.

  • Ødegaard, Bernt Arne; Berle, Erika Christie; He, Wanwei

   (2003)

   The expected returns of ESG excluded stocks. Shocks to firms costs of capital? Evidence from the World's largest fund .

   Financial Management European Meetings 2023;

   2003-06-09 - 2023-06-10.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway