Christa Werner

Fastlønnet student assistent (1089)

Divisjon for innovasjon og samfunn
Avdeling for innovasjon og eksterne relasjoner