Dag Jostein Nordaker

Senterleder for Læringsmiljøsenteret

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-328
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Nordaker, Dag Jostein

   (2010)

   Har dans en fremtid i den norske grunnskolen?. I: Norsk danseforskning.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 9788251925556.

 • Bøker og kapitler
  • Nordaker, Dag Jostein

   (2009)

   Dans i skolen? En didaktologisk studie av dansens legitimering og innhold i relasjon til den norske grunnskole sett i lys av nasjonale læreplaner, aktuelle fagtidsskrift og kultur- og utdanningspolitiske dokument.

   Aarhus Universitetsforlag.

   ISBN 9788776842963.

  • Nordaker, Dag Jostein

   (1997)

   Rammeplan for faglærerutdanning Musikk, dans og drama.

 • Formidling
  • Nordaker, Dag Jostein; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude; Strand, Maria Gilje; Størksen, Ingunn; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Millionar til forsking på barn og unge si utvikling og læring.
  • Finne, Johannes Nilsson; Nordaker, Dag Jostein

   (2019)

   Hvordan skal skolene sikre et trygt og godt skolemiljø?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Nordaker, Dag Jostein

   (2009)

   Documenting Music and Dance in a rapidly changing Tanzanian culture.

   40th World Conferance of International Council of Traditional Music (ICTM);

   2009-07-01 - 2009-07-08.

  • Nordaker, Dag Jostein

   (2005)

   Dans i skolen? En studie av dans som kunnskapsområde og et dansefags legitimeringsgrunnlag og innhold i en obligatorisk grunnskole, sett i lys av planverk, diskursene omkring dans i skolen og norsk kultur- og utdanningspolitikk.

   Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning;

   2005-01-13 - 2005-01-16.

  • Nordaker, Dag Jostein

   (2002)

   Dance in school? An analysis of the discourses regarding dance in the primary and lower secondary school before and after the implementation of the norwegian national curriculum of 1997.

   Constituting Dance in Art and Academia: Dansefeltets strategier for konstituering og posisjonering av dansen i den modernistiske æra.;

   2002-12-06 - 2002-12-07.

  • Nordaker, Dag Jostein

   (2002)

   The NOTA project. Culture co-operation between Norway and Tanzania.

   SAMSPEL - ISME 2002: 25th Biannual World Conferance and music festival International Society for Music Education;

   2002-08-11 - 2002-08-16.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Nordaker, Dag Jostein

   (2002)

   Oppbygging av folkemusikk- folkedansarkiv ved Bagamoyo College of Arts, Tanzania.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway