Eigil Kloster Osmundsen

Rådgiver

Det helsevitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen HV
KA A-134
Follow me

Bio

Rådgiver lederstøtte ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Hovedoppgaver

1. Sørge for god service og støtte til fakultetsledelsen, bidra i fakultetets ledergruppe og ivareta sekretærfunksjon for denne
2. Bidra til god informasjonsflyt og godt samarbeid mellom alle nivå i organisasjonen
3. Sammen med kommunikasjonsrådgiver bistå ledelsen med ekstern og intern kommunikasjon
4. Utarbeide presentasjoner og underlagsmateriell for ledelsen
5. Ivareta ansvar for ulike typer årshjul og bidra i arbeidet med å koordinere avtaler og kontrakter for fakultetet
6. Vedlikeholde og oppdatere ressursoversikt for fakultetets avdelinger
7. Bidra i planlegging og gjennomføring av ulike arrangementer på avdelings- og fakultetsnivå
8. Støtte ledelsen i arbeidet med å behandle eksterne og interne henvendelser 

Ansvarsroller

1. Chatbot-ansvarlig ved Det helsevitenskapelige fakultet

2. Miljøfyrtårn-ansvarlig ved Det helsevitenskapelige fakultet

3. Loggfører ved Det helsevitenskapelige fakultet

4. Programleder for UiS sin TikTok-bruker

 

 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Osmundsen, Eigil Kloster; Øyri, Sina Furnes; Bergerød, Inger Johanne

   (2023)

   Tildeles 1,5 millioner kroner til prosjekt for Helsetilsynet.

  • Osmundsen, Eigil Kloster; Aase, Karina; gjendem, berit

   (2023)

   Fikk lærebokstipend fra Fagbokforlaget.

  • Osmundsen, Eigil Kloster; Erga, Cecilie

   (2023)

   Samarbeider om nasjonal pårørendesamling.

  • Bergerød, Inger Johanne; Erga, Cecilie; Osmundsen, Eigil Kloster

   (2023)

   Markering av World Patient Safety day 2023 og den nasjonale pårørendekonferansen.

   World Patient safety day - gathering på UiS;

   2023-10-20.

  • Osmundsen, Eigil Kloster; Bergerød, Inger Johanne

   (2023)

   Samlet ansatte og studenter med interesse for pårørendearbeid.

  • Osmundsen, Eigil Kloster; Wiig, Siri; Bergerød, Inger Johanne

   (2023)

   Organizes seminar on the future if quality and safety in healthcare.

  • Osmundsen, Eigil Kloster; Bergerød, Inger Johanne

   (2023)

   A care strategy for caregivers and care receivers by the EU.

  • Osmundsen, Eigil Kloster; Bergerød, Inger Johanne

   (2023)

   Patients and families engaged in resilient healthcare systems.

  • Osmundsen, Eigil Kloster; Bergerød, Inger Johanne; Erga, Cecilie

   (2023)

   Samarbeider om nasjonal pårørendesamling.

  • Berg, Siv Hilde; Osmundsen, Eigil Kloster

   (2022)

   Siv Hilde Berg tildeles prisen "årets stemme".

  • Osmundsen, Eigil Kloster; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Aase, Karina; Viksveen, Petter

   (2022)

   Forskningsprosjektet Tools4Teams tildeles 600.000 Euro.

  • Wiig, Siri; Dombestein, Heidi; Osmundsen, Eigil Kloster

   (2022)

   Satt søkelys på publiseringskanaler.

  • Bergerød, Inger Johanne; Osmundsen, Eigil Kloster

   (2022)

   Evaluerte pårørendeveilederen for Helsedirektoratet.

  • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri; Osmundsen, Eigil Kloster

   (2022)

   Gathers international researchers at the University of Stavanger.

  • Wiig, Siri; Bergerød, Inger Johanne; Osmundsen, Eigil Kloster

   (2022)

   Samler internasjonale forskere på UiS.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Osmundsen, Eigil Kloster; Tapio, Hege; Adriansen, Kristin Kavli; Sbhatu, Miriam

   (2022)

   Endelig skjer det!.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Osmundsen, Eigil Kloster; Telstad Sundet, Kari; Knudsen, Cathrine

   (2022)

   Diskuterte møtet mellom teknologi og mennesker.

  • Bergerød, Inger Johanne; Birkeland, Unn; Osmundsen, Eigil Kloster

   (2022)

   Samlet pårørende digitalt.

  • Osmundsen, Eigil Kloster; Aase, Karina; Braut, Geir Sverre; Schibevaag, Lene

   (2022)

   Presenterte ny fagbok for en engasjert forsamling.

  • Mustafa, Murad; Viksveen, Petter; Osmundsen, Eigil Kloster

   (2021)

   Inkluderte ungdom i forskning på mental helse.

  • Øyri, Sina Furnes; Berg, Siv Hilde; Osmundsen, Eigil Kloster

   (2021)

   Aktuelt fra Det Helsevitenskapelige fakultet "Nullvisjon for pasientskader - en retorisk skivebom?".

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway