Elin Svensen

Næringslivsstipendiat

Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Publikasjoner