Hopp til hovedinnhold

Ellen Elvethon

Universitetslektor

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Martinsen, Marianne Torve; Elvethon, Ellen; Lunde, Svanaug; Løkken, Ingrid Midteide

   (2021)

   Barnehagelovens kapittel VIII om psykososialt barnehagemiljø. I: Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202699567.

   s.15-61.

  • Aaseth, Helene Marie Storli; Elvethon, Ellen; Løkken, Ingrid Midteide; Nilsen, Tone Rove; Moser, Thomas

   (2021)

   Mobbing i norske barnehager- en kunnskapsoversikt.

   ISBN 978-82-303-4936-6.

  • Elvethon, Ellen; Løkken, Ingrid Midteide

   (2021)

   Språk og kommunikasjon. I: Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202699567.

   s.138-153.

  • Lunde, Svanaug; Elvethon, Ellen

   (2021)

   Relasjoner, lek og læring på SFO.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202687403.

   Volum 5.

   Hefte 3.

 • Formidling
  • Martinsen, Marianne Torve; Elvethon, Ellen

   (2021)

   Barnehagens innsatsteam mot mobbing - Trygt og godt barnehagemiljø.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Elvethon, Ellen

   (2021)

   Psykososialt barnehagemiljø.

  • Martinsen, Marianne Torve; Elvethon, Ellen

   (2021)

   Barnehagens innsatsteam mot mobbing - ansatte som krenker.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Brennås, Helene Berntsen; Elvethon, Ellen; Moser, Thomas

   (2021)

   Staff's handling of negative actions in interactions between children in toddler groups.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Nilsen, Tone Rove; Moser, Thomas; Elvethon, Ellen

   (2021)

   Bullying in Norwegian kindergartens – what do we know?.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Elvethon, Ellen

   (2021)

   Psykososialt barnehagemiljø.

  • Elvethon, Ellen; Løkken, Ingrid Midteide; Brennås, Helene Berntsen

   (2021)

   Håndtering av negative handlinger mellom barn i småbarnsgrupper.

  • Elvethon, Ellen; Løkken, Ingrid Midteide; Brennås, Helene Berntsen

   (2020)

   Personalets håndtering av negative handlinger i samspill mellom barn i småbarnsgrupper.

  • Sølvik, Randi M.; Elvethon, Ellen

   (2019)

   Inkluderende barnehagemiljø for barn og voksne - relasjoner, sosial kompetanse og lek..

  • Elvethon, Ellen; Løkken, Ingrid Veronika Midteide; Berntsen Svensson, Helene

   (2019)

   Personalets rolle i jevnalderrelasjoner for å forebygge mobbeatferd..

  • Sølvik, Randi M.; Elvethon, Ellen

   (2019)

   Voksnes betydning for inkludering - gruppeledelse i barnehagen.

  • Elvethon, Ellen; Brennås, Helene Berntsen; Løkken, Ingrid Midteide

   (2019)

   Fostering peer interactions to prevent bullying behavior in toddler groups in Norwegian ECEC..

  • Elvethon, Ellen

   (2019)

   Hvordan avdekke, håndtere og forebygge krenkelser og mobbeatferd i barnehagen?.

  • Elvethon, Ellen

   (2019)

   Gruppeledelse som forebygging av mobbeatferd og som grunnlag for et inkluderende barnehagemiljø..

  • Elvethon, Ellen

   (2019)

   Allmennpedagogiske tiltak i barnehagen – med fokus på barn som trenger ekstra støtte.

  • Elvethon, Ellen

   (2018)

   God gruppeledelse=trygt læringsmiljø.

   Læringsmiljøbloggen

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway