Ellen Elvethon

Universitetslektor i pedagogikk psykologi

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Martinsen, Marianne Torve; Elvethon, Ellen; Lunde, Svanaug; Løkken, Ingrid Midteide

   (2021)

   Barnehagelovens kapittel VIII om psykososialt barnehagemiljø. I: Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202699567.

   s.15-61.

  • Elvethon, Ellen; Løkken, Ingrid Midteide

   (2021)

   Språk og kommunikasjon. I: Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202699567.

   s.138-153.

  • Aaseth, Helene Marie Storli; Elvethon, Ellen; Løkken, Ingrid Midteide; Nilsen, Tone Rove; Moser, Thomas

   (2021)

   Mobbing i norske barnehager- en kunnskapsoversikt.

   ISBN 978-82-303-4936-6.

  • Lunde, Svanaug; Elvethon, Ellen

   (2021)

   Relasjoner, lek og læring på SFO.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202687403.

   Volum 5.

   Hefte 3.

 • Formidling
  • Elvethon, Ellen; Svensson, Helene Berntsen; Moser, Thomas

   (2023)

   Staffs response to negative social behavior between toddlers in Norwegian ECEC .

   World Anti Bullying Forum;

   2023-10-25 - 2023-10-27.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Elvethon, Ellen; Svensson, Helene Berntsen; Moser, Thomas

   (2023)

   Staff’s response to negative social behavior between toddlers in Norwegian ECEC .

   World Anti Bullying Forum;

   2023-10-25 - 2023-10-27.

  • Elvethon, Ellen; Moser, Thomas; Berntsen Svensson, Helene; Løkken, Ingrid Midteide

   (2023)

   Samarbeid mellom foreldre og personalet for å fremme jevnalderrelasjoner i barnehagen .

   Norsk Barnehageforskningskonferanse;

   2023-10-24 - 2023-10-26.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Elvethon, Ellen; Svensson, Helene Berntsen

   (2022)

   Staff- parents collaboration to support peer interactions in ECEC settings. .

   Presentasjon på European Early Childhood Research Association (EECERA). ;

   2022-08-23 - 2022-08-26.

  • Elvethon, Ellen; Løkken, Ingrid Midteide

   (2022)

   Personalets rolle i å fremme relasjoner mellom de yngste barna i barnehagen..

   Læringsmiljøkonferansen 2022. ;

   2022-11-07 - 2022-11-08.

  • Elvethon, Ellen; Løkken, Ingrid Midteide; Brennås, Helene Berntsen

   (2021)

   Håndtering av negative handlinger mellom barn i småbarnsgrupper.

   Konferanse om nytt kapittel i barnehageloven;

   2021-01-20.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Nilsen, Tone Rove; Moser, Thomas; Elvethon, Ellen

   (2021)

   Bullying in Norwegian kindergartens – what do we know?.

   EADP Summer tour;

   2021-09-17.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Brennås, Helene Berntsen; Elvethon, Ellen; Moser, Thomas

   (2021)

   Staff's handling of negative actions in interactions between children in toddler groups.

   EECERA ;

   2021-09-01 - 2021-09-17.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Elvethon, Ellen

   (2021)

   Psykososialt barnehagemiljø.

   Digital fagsamling;

   2021-05-28.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Elvethon, Ellen

   (2021)

   Psykososialt barnehagemiljø.

   Konferanse om nytt kapittel i barnehageloven;

   2021-04-07.

  • Martinsen, Marianne Torve; Elvethon, Ellen

   (2021)

   Barnehagens innsatsteam mot mobbing - Trygt og godt barnehagemiljø.

   Digital fagsamling;

   2021-11-02.

  • Martinsen, Marianne Torve; Elvethon, Ellen

   (2021)

   Barnehagens innsatsteam mot mobbing - ansatte som krenker.

   Digital fagsamling;

   2021-11-30.

  • Elvethon, Ellen; Løkken, Ingrid Midteide; Brennås, Helene Berntsen

   (2020)

   Personalets håndtering av negative handlinger i samspill mellom barn i småbarnsgrupper.

   Norsk barnehageforskningskonferanse: Å skape bærekraftige barnehager – perspektiver, muligheter og utfordringer ;

   2020-09-28 - 2020-09-30.

  • Elvethon, Ellen; Brennås, Helene Berntsen; Løkken, Ingrid Midteide

   (2019)

   Fostering peer interactions to prevent bullying behavior in toddler groups in Norwegian ECEC..

   EECERA 2019;

   2019-08-20 - 2019-09-23.

  • Elvethon, Ellen

   (2019)

   Gruppeledelse som forebygging av mobbeatferd og som grunnlag for et inkluderende barnehagemiljø..

   Barnehagekonferansen 2019,;

   2019-06-05.

  • Elvethon, Ellen

   (2019)

   Hvordan avdekke, håndtere og forebygge krenkelser og mobbeatferd i barnehagen?.

   Fagdag;

   2019-01-25.

  • Elvethon, Ellen

   (2019)

   Allmennpedagogiske tiltak i barnehagen – med fokus på barn som trenger ekstra støtte.

   Fagdag for alle ansatte i barnehagene i Eigersund;

   2019-03-07.

  • Sølvik, Randi M.; Elvethon, Ellen

   (2019)

   Voksnes betydning for inkludering - gruppeledelse i barnehagen.

   Fagdag Læringsmiljøprosjektet;

   2019-01-29.

  • Sølvik, Randi M.; Elvethon, Ellen

   (2019)

   Inkluderende barnehagemiljø for barn og voksne - relasjoner, sosial kompetanse og lek..

   Fagdag Læringsmiljøprosjektet;

   2019-08-15.

  • Elvethon, Ellen; Løkken, Ingrid Veronika Midteide; Berntsen Svensson, Helene

   (2019)

   Personalets rolle i jevnalderrelasjoner for å forebygge mobbeatferd..

   Barnehageforskningskonferansen 2019;

   2019-10-16 - 2019-10-17.

  • Elvethon, Ellen

   (2018)

   God gruppeledelse=trygt læringsmiljø.

   Læringsmiljøbloggen.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway