Espen Olsen

Professor i organisasjon og ledelse

Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
EOJ SV-217
Follow me

Bio

Espen Olsen er professor i organisasjon og ledelse ved UiS Handelshøgskolen.

Hans forskningsinteresser omfatter arbeidskarakteristikker, kultur og klima, arbeidshelse og sikkerhet, arbeidsmotivasjon, organisasjonsutvikling og endring, ledelse og innovasjonsstyring.

Før han begynte i akademia, hadde han erfaring fra ulike roller i arbeidslivet og industri, blant annet som organisasjonsendringsrådgiver i en global bedrift som brukte flere former for endringsmetodikker og verktøy, samt som bedriftsdirektør med brede ansvarsområder innenfor en større bedriftskontekst.

Han har publisert artikler i høyt rangerte tidsskrifter som Safety Science, International Journal of Industrial Ergonomics, Accident Analysis & Prevention, Journal of Advanced Nursing, Journal of Risk Research, BMJ Quality & Safety, International Journal of Environmental and Public Health, BMC Health Services Research og International Journal of Contemporary Hospitality Management.

Hans undervisningsinteresser omfatter ulike områder som 1) industriell og organisatorisk psykologi, 2) HRM, 3) miljø, helse og sikkerhetsstyring og 4) forskningsmetodikk.

For tiden underviser han i:
  • MSB203 Ledelse og organisatorisk endring

  • PHD104 Multivariat analyse: Anvendt faktor- og regresjonsanalyse.

Styremedlemskap:

CIAM - Klynge for industriell eiendomsforvaltning. CIAM er et nettverk av bedrifter og universitet ved UiS med fokus på industriell eiendomsforvaltning.

Pågående forskningsprosjekter:
  • Tiltak for å komme tilbake til arbeidet (RCT-studie 2021-2024)

  • Paneldatastudier blant norske arbeidstakere

PhD-veiledning

Hovedveileder sammen med professor Reidar J. Mykletun og PhD-kandidat Seth. A. J. Addo:

Tema: Sykehusstyring, kundeopplevelser og tilfredshet: Undersøkelse av mål, mekanismer og relasjoner over tid.

Biveileder sammen med professor Aslaug Mikkelsen og PhD-kandidat Guro H. Haaland

Tema: Karrierestudier blant sykepleiere.

Biveileder sammen med professor Tatiana A. Lakovleva, professor Richard P. Bagozzi og PhD-kandidat Marjan Shamsi.

Tema: Faktorer som påvirker ansattes arbeidsatferd i digitaliseringens tidsalder: Rollen til psykologisk trygghetsklima og aksept av digital teknologi.

 

 

Publikasjoner