Fredrik Bjørheim

Førsteamanuensis i konstruksjonsteknikk

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
KE E-237
Publikasjoner