Hopp til hovedinnhold

Hildegunn Sagvaag

Professor

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
OD B-14107
Bio

Som sosionom, Dr. i folkehelsevitskap og professor i rusproblematikk er forskingsinteressa mi kunnskapsutvikling basert på påstandskunnskap, praksiskunnskap og erfaringskunnskap, innafor rus og psykisk helse. Det overordna fenomenet er spenninga mellom deltaking og marginalisering gjennom aktørperspektivet med ein ontologisk subjektiv posisjon. For å få fram ulike erfaringar, er datainnsamlingsmetode og vitskapsteoretisk status av ontologiske og epistemologiske posisjonar relevant. Eit fellestema gjennom alle ulike forskingsprosjekt er utvikling av metode for å få fram erfaringar frå personar som er involvert i  rusproblematikk eller psykiske helseutfordringar sjølv, som pårørande, eller tenesteytarar i velferdsstaten. Samarbeidsforsking, samproduksjon og samskaping blir sentrale omgrep innan samarbeidande organisasjonsforsking. Forskingsfeltet er i hovudsak arbeidsliv og rus innafor eit folkehelseperspektiv. Forskingsprosjekta er alt frå reint brukardrivne deskriptive prosjekta til  tradisjonelle forskingsmetodar der brukarmedverknad har ein meir korrigerande funksjon. 

I tillegg til forsking, er vegleiing av kandidatar på PhD og masternivå, så vel som undervising på master og doktorgrads nivå, ein pågåande aktivitet. Dessutan fagfellevurderingar for internasjonale og nasjonale tidsskrift, PhD komitéar og komitear for vurdering av kvalifikasjonar.   

Medlemskap i The Kettil Bruun Society for Social and Epidemiological Research on Alcohol – ein internasjonal organisasjon av forskarar som er engasjerte I forsking om sosiale aspekt ved alkoholbruk og alkoholproblem, Nettverk for velferdsforsking og PARTAKE – deltaking i skule, arbeidsliv og behandling, ved Universitetet i Stavanger.  

FORSKINGSAKTIVITET:

Leiar for Programområde for samfunnsvitskapeleg rusforsking i 7 år.

Leiar av den norske delen EØS-prosjektet; Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and socially excluded areas with an emphasis on the transfer of experience on prevention and research methods from Norwegian partners in 2008-2010.

Styreleiar av HUSK (Høyskole- og universitetssosialkontor), eit 5 årig nasjonalt prosjekt der brukarmedverkand I forsking stod sentralt, fram til 2011. 

Leiar av arbeidspakke I stor skala EU prosjektet; Addiction and Lifestyles in Contemporary Europe; Reframing Addiction Policy (ALICE RAP) i 2012-2016.

Medlem av Programområdet Partake – i skule, arbeidsliv og behandling

Leiar av arbeidspakke i Culture study in Workplace Interventions Preventing Risky use of Alcohol and Sickleave (WIRUS).

Leiar av prosjekt om bu- og tenestilbod for ROP-pasientar med alvorleg valdsproblematikk

Organiserar forskingssamarbeid i helse- og velferdsektoren, mellom kommunar og universitetet I Stavanger  

Forskingsopphald ved Kings College i London og TRANZO institute ved Tilburg University/ Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

PRAKSIS ERFARING

Arbeid som sosialarbeidar innafor psykisk helse- og rus behandling, kriminalomsorg, sosialkontor og somatisk sjukehus, i 17 år.

VEGLEINNG AV PHD PROSJEKT – fullførde

•             Troubled families and individualised solutions? An ontological, discursive and interactionist analysis of families’ involvement in alcohol and other drug treatment – Dr. Anne Schanche Selbekk

•             Hvorfor blir de værende? En etnografisk studie i et åpent illegalt rusmiljø – Dr. Trond Grønnestad

VEGLEIING AV PHD PROSJEKT – pågåande

•             From increased user participation to co-creation leadership  -  an action research case study in public spesialised mental health and substance abuse services – PhD kandidat Tone Larsen

•             Participation in Post Incident Reviews after Restraint in Mental Health Services - A qualitative study – PhD kandidat Unn Hammervold

•             «Recovery is up to you»: peer support intervention for people with mental health and substance use problems – PhD kandidat Aasa Kvia

•             Drinking norms and sick leave among risky drinkers – PhD candidate Neda Soleimanpour Hashemi

BI-VEGLEIING AV PHD PROSJKET – PÅGPANDE

•             Fortellinger om avhengighet, bedring og anerkjennelse - Individuelle erfaringer og relasjonelle sammenhenger: En praksis-teoretisk analyse av recovery prosesser til mennesker som har levd et liv dominert av rusmiddelbruk – PhD kandidat Inger Eide Robertsson

•             Enabling implementation of evidence-based eHealth interventions targeting employees’ health and participation - A part of the WIRUS Project PhD  - kandidat Aleksandra Sevic

 

 

 

 

 

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Soleiman Pour Hashemi, Neda; Skogen, Jens Christoffer; Sevic, Aleksandra; Thørrisen, Mikkel Magnus; Rimstad, Silje Lill; Sagvaag, Hildegunn; Riper, Heleen; Aas, Randi Wågø

   (2022)

   A systematic review and meta-analysis uncovering the relationship between alcohol consumption and sickness absence. When type of design, data, and sickness absence make a difference.

   PLOS ONE

   ISSN 1932-6203.

   DOI: 10.1371/journal.pone.0262458

  • Robertson, Inger Eide; Sagvaag, Hildegunn; Selseng, Lillian Bruland; Nesvåg, Sverre Martin

   (2021)

   Narratives of Change: Identity and Recognition Dynamics in the Process of Moving Away From a Life Dominated by Drug Use.

   Contemporary Drug Problems

   ISSN 0091-4509.

   Volum 48.

   Hefte 3.

   s.204-222.

   DOI: 10.1177/00914509211027075

  • Robertson, Inger Eide; Sagvaag, Hildegunn; Selseng, Lillian Bruland; Nesvåg, Sverre Martin

   (2021)

   The hunt for a job: narrating the process of gaining employment for people in recovery from lives dominated by drug use.

   Drugs: education prevention and policy

   ISSN 0968-7637.

   DOI: 10.1080/09687637.2021.1973962

  • Hammervold, Unn Elisabeth; Norvoll, Reidun; Sagvaag, Hildegunn

   (2021)

   Post-incident Reviews after Restraints – Potential and Pitfalls. Patients' experiences and considerations.

   Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing

   ISSN 1351-0126.

   DOI: 10.1111/jpm.12776

  • Rimstad, Silje Lill; Sagvaag, Hildegunn; Robertson, Inger Eide

   (2021)

   The pub: an expanded office. A qualitative study on Norwegian female employees’ experiences with English work-related drinking culture.

   Drugs: education prevention and policy

   ISSN 0968-7637.

   s.1-11.

   DOI: 10.1080/09687637.2021.2010657

  • Grønnestad, Trond Erik; Sagvaag, Hildegunn; Lalander, Philip

   (2020)

   Interaction rituals in an open drug scene.

   Nordic Studies on Alcohol and Drugs

   ISSN 1455-0725.

   Volum 37.

   Hefte 1.

   s.86-98.

   DOI: 10.1177/1455072519882784

  • Hashemi, Neda; Thørrisen, Mikkel Magnus; Skogen, Jens Christoffer; Sagvaag, Hildegunn; de Porras, David Gimeno Ruiz; Aas, Randi Wågø

   (2020)

   Gender differences in the association between positive drinking attitudes and alcohol-related problems. The WIRUS study.

   International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH)

   ISSN 1661-7827.

   Volum 17.

   Hefte 16.

   DOI: 10.3390/ijerph17165949

  • Larsen, Tone; Karlsen, Jan Erik; Sagvaag, Hildegunn

   (2020)

   Keys to unlocking service provider engagement in constrained co-production partnerships.

   Action research

   ISSN 1476-7503.

   s.1-19.

   DOI: 10.1177/1476750320925862

  • Hammervold, Unn Elisabeth; Norvoll, Reidun; Vevatne, Kari; Sagvaag, Hildegunn

   (2020)

   Post-incident reviews—a gift to the Ward or just another procedure? Care providers’ experiences and considerations regarding post-incident reviews after restraint in mental health services. A qualitative study.

   BMC Health Services Research

   ISSN 1472-6963.

   Volum 20.

   Hefte 499.

   s.1-13.

   DOI: 10.1186/s12913-020-05370-8

  • Hammervold, Unn Elisabeth; Norvoll, Reidun; Aas, Randi Wågø; Sagvaag, Hildegunn

   (2019)

   Post-incident review after restraint in mental health care -a potential for knowledge development, recovery promotion and restraint prevention. A scoping review.

   BMC Health Services Research

   ISSN 1472-6963.

   Volum 19.

   s.1-13.

   DOI: 10.1186/s12913-019-4060-y

  • Sagvaag, Hildegunn; Rimstad, Silje Lill; Kinn, Liv Grethe; Aas, Randi Wågø

   (2019)

   Six shades of grey: Identifying drinking culture and potentially risky drinking behaviour in the grey zone between work and leisure. The WIRUS culture study.

   Journal of Public Health Research

   ISSN 2279-9028.

   Volum 8.

   Hefte 2.

   s.75-81.

   DOI: 10.4081/jphr.2019.1585

  • Larsen, Tone; Sagvaag, Hildegunn

   (2018)

   Empowerment and pathologization: A case study in Norwegian mental health and substance abuse services.

   Health Expectations

   ISSN 1369-6513.

   Volum 21.

   Hefte 6.

   s.1231-1240.

   DOI: 10.1111/hex.12828

  • Selbekk, Anne Schanche; Adams, Peter J.; Sagvaag, Hildegunn

   (2018)

   "A Problem Like This Is Not Owned by an Individual": Affected Family Members Negotiating Positions in Alcohol and Other Drug Treatment.

   Contemporary Drug Problems

   ISSN 0091-4509.

   Volum 45.

   Hefte 2.

   s.146-162.

   DOI: 10.1177/0091450918773097

  • Aas, Randi Wågø; Haveraaen, Lise; Sagvaag, Hildegunn; Thørrisen, Mikkel Magnus

   (2017)

   The influence of alcohol consumption on sickness presenteeism and impaired daily activities. The WIRUS screening study.

   PLOS ONE

   ISSN 1932-6203.

   Volum 12.

   Hefte 10.

   DOI: 10.1371/journal.pone.0186503

  • Nordaune, Kristin; Skarpaas, Lisebet Skeie; Sagvaag, Hildegunn; Haveraaen, Lise; Rimstad, Silje Lill; Kinn, Liv Grethe; Aas, Randi Wågø

   (2017)

   Who initiates and organizes situations for work-related alcohol use? The WIRUS-culture study.

   Scandinavian Journal of Public Health

   ISSN 1403-4948.

   Volum 45.

   Hefte 8.

   s.749-756.

   DOI: 10.1177/1403494817704109

  • Haveraaen, Lise; Brouwers, Evelien P. M.; Sveen, Unni; Skarpaas, Lisebet Skeie; Sagvaag, Hildegunn; Aas, Randi Wågø

   (2017)

   The First Six Years of Building and Implementing a Return-to-Work Service for Patients with Acquired Brain Injury. The Rapid-Return-to-Work-Cohort-Study.

   Journal of occupational rehabilitation

   ISSN 1053-0487.

   s.1-10.

   DOI: 10.1007/s10926-016-9693-7

  • Sagvaag, Hildegunn; Fjær, Svanaug; Karlsen, Jan Erik

   (2017)

   Foreword. I: New Governance of Addictive Substances and Behaviours.

   Oxford University Press

   ISBN 9780198759836.

   DOI: 10.1093/acprof:oso/9780198759836.001.0001

  • Selbekk, Anne Schanche; Sagvaag, Hildegunn

   (2016)

   Troubled families and individualised solutions: an institutional discourse analysis of alcohol and drug treatment practices involving affected others.

   Sociology of Health and Illness

   ISSN 0141-9889.

   Volum 38.

   Hefte 7.

   s.1058-1073.

   DOI: 10.1111/1467-9566.12432

  • Grønnestad, Trond Erik; Sagvaag, Hildegunn

   (2016)

   Stuck in limbo: illicit drug users’ experiences with opioid maintenance treatment and the relation to recovery.

   International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being

   ISSN 1748-2623.

   Volum 11.

   Hefte 1:31992.

   s.1-12.

   DOI: 10.3402/qhw.v11.31992

  • Selbekk, Anne Schanche; Sagvaag, Hildegunn; Fauske, Halvor

   (2015)

   Addiction, families and treatment: A critical realist search for theories that can improve practice.

   Addiction Research and Theory

   ISSN 1606-6359.

   Volum 23.

   Hefte 3.

   s.196-204.

   DOI: 10.3109/16066359.2014.954555

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2014)

   Studienes vitenskapsteoretiske grunnlag. I: Alkohol + arbeidsliv = sant? En vitenskapelig antologi.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 978-82-05-43643-5.

   s.19-25.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2014)

   Ansatt, alkohol og arbeid : kvinners og menns erfaringer når alkoholbruken blir et tema på jobben. I: Alkohol + arbeidsliv = sant? En vitenskapelig antologi.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 978-82-05-43643-5.

   s.226-238.

  • Vigeland, Elise; Sagvaag, Hildegunn

   (2014)

   Privilegertes subkultur : en kvalitativ studie om norske utstasjonertes alkoholbruk. I: Alkohol + arbeidsliv = sant? En vitenskapelig antologi.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 978-82-05-43643-5.

   s.107-121.

  • Bauge, Camilla; Sagvaag, Hildegunn

   (2014)

   Vi (mannlige ledere) og de andre : mannlige lederes refleksjoner om arbeidsrelatert alkoholbruk. I: Alkohol + arbeidsliv = sant? En vitenskapelig antologi.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 978-82-05-43643-5.

   s.171-184.

  • Tungland, Else M.; Sagvaag, Hildegunn; Smith-Solbakken, Marie

   (2014)

   "Drikkeplikten" - når unntaket blir normalen : norske utstasjonerte kvinners erfaring med jobbrelatert alkoholbruk. I: Alkohol + arbeidsliv = sant? En vitenskapelig antologi.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 978-82-05-43643-5.

   s.185-196.

  • Sagvaag, Hildegunn; Buvik, Kristin

   (2014)

   Kvinne: skjul ditt lysegrønne ansikt. I: Alkohol + arbeidsliv = sant? En vitenskapelig antologi.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 978-82-05-43643-5.

   s.156-168.

  • Buvik, Kristin; Sagvaag, Hildegunn

   (2012)

   Women, work and wine.

   Nordic Studies on Alcohol and Drugs

   ISSN 1455-0725.

   Volum 29.

   Hefte 5.

   s.497-518.

   DOI: 10.2478/v10199-012-0043-6

  • Aasmundsen, Hilde; Sagvaag, Hildegunn

   (2012)

   "Som å snakke til en vegg" Personer med rusproblemer og deres erfaringer med brukermedvirkning. I: Brukermedvirkning. Likeverd og anerkjennelse.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-01889-8.

   s.188-200.

  • Smith-Solbakken, Marie; Sagvaag, Hildegunn; Svensson, Bengt; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2012)

   Bruk av kokain i tannbehandling. I: Anders Sandvig og Maihaugen.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 978-82-8217-202-8.

   s.43-47.

  • Svendsen, Ingunn K.; Selbekk, Anne Schanche; Sagvaag, Hildegunn

   (2012)

   Energien i kaffepausene : : OPEN SPACE som metodikk i utviklingsarbeid.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 9788282170253.

  • Larsen, Tone; Sagvaag, Hildegunn

   (2011)

   Brukermedvirkning: mer enn fordeling av makt i tjenesteutvikling. I: Samarbeidsforskning i praksis. Erfaringer fra HUSK-prosjektet.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-01887-4.

   s.32-67.

  • Sagvaag, Hildegunn; Endresen, Arne; Høie, Harald; Smith-Solbakken, Marie; Hjelm, Bente; Tungland, Else; Daatland, Christer D.

   (2009)

   Rett kurs : ut av fengselet.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 978-82-8217-004-8.

   Hefte 1.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2004)

   Women's work-related use of alcohol. A qualitative study. I: Feministsik teori, kvinne- og kjønnsforskning i Rogaland.

   s.47-49.

  • Sagvaag, Hildegunn; Moe, Sverre

   (2000)

   Samtalen som verktøy i sosialt arbeid. I: Tidvise skrifter: samfunn og helse.

   s.52-63.

 • Bøker og kapitler
  • Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Skarpaas, Lisebet Skeie; Aas, Randi Wågø

   (2022)

   Alkoholbruk og alkoholkultur blant ansatte i en kommune i Rogaland. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.

   ISBN 978-82-8439-064-2.

  • Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Skarpaas, Lisebet Skeie; Aas, Randi Wågø

   (2021)

   Alkoholbruk og alkoholkultur blant ansatte i et forvaltningsorgan i Rogaland. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-8439-036-9.

   Hefte 102.

  • Sevic, Aleksandra; Hashemi, Neda; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Aas, Randi Wågø

   (2020)

   Alkoholbruk og alkoholkultur blant ansatte på en videregående skole. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-7644-976-1.

  • Hashemi, Neda; Sevic, Aleksandra; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Aas, Randi Wågø

   (2020)

   Alkoholbruk og alkoholkultur i en industrivirksomhet i Nord-Norge. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-7644-977-8.

  • Thørrisen, Mikkel Magnus; Aas, Randi Wågø; Sagvaag, Hildegunn

   (2018)

   Alkoholbruk og alkoholkultur i en kommune på Vestlandet. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-7644-800-9.

   Hefte 74.

  • Rimstad, Silje Lill; Aas, Randi Wågø; Sagvaag, Hildegunn; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sjøgren, Åsa

   (2017)

   Alkoholbruk og alkoholkultur i en kommune i Nord-Norge. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-7644-743-9.

   Hefte 68.

  • Sagvaag, Hildegunn; Haveraaen, Lise; Rimstad, Silje Lill; Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus

   (2017)

   Alkoholbruk og alkoholkultur i et hotell. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-7644-720-0.

   Hefte 66.

  • Thørrisen, Mikkel Magnus; Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø; Sagvaag, Hildegunn; Rimstad, Silje Lill

   (2017)

   Alkoholbruk og alkoholkultur i en fylkeskommunal helsetjeneste. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-7644-719-4.

   Hefte 65.

  • Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Haveraaen, Lise; Rimstad, Silje Lill

   (2017)

   Alkoholbruk og alkoholkultur i en fylkeskommune. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-7644-718-7.

   Hefte 64.

  • Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Skarpaas, Lisebet Skeie

   (2016)

   Alkoholbruk og alkoholkultur i en industribedrift. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-7644-656-2.

   Hefte 55.

  • Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Skarpaas, Lisebet Skeie; Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø

   (2016)

   Alkoholbruk og alkoholkultur i et offentlig myndighetsorgan. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-7644-658-6.

   Hefte 57.

  • Fjær, Svanaug; Sagvaag, Hildegunn; Karlsen, Jan Erik; Quale, Christian

   (2016)

   Foresight scenario: Vision for the future governance of addiction: Deliverable 15.2, Work Package 15.

  • Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Skarpaas, Lisebet Skeie

   (2016)

   Alkoholbruk og alkoholkultur i et offentlig forvaltningsorgan. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-7644-657-9.

   Hefte 56.

  • Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Haveraaen, Lise; Sjøgren, Åsa

   (2016)

   Alkoholbruk og alkoholkultur i en transportbedrift. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-7644-689-0.

   Hefte 61.

  • Nordaune, Kristin; Skarpaas, Lisebet Skeie; Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn

   (2016)

   Alkoholbruk og alkoholkultur innen olje- og gassnæringen. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-7644-643-2.

   Hefte 53.

  • Fjær, Svanaug; Sagvaag, Hildegunn

   (2015)

   Redesigning Governance.

  • Sagvaag, Hildegunn; Sikveland, Bente

   (2014)

   Alkohol + arbeidsliv = sant? En vitenskapelig antologi.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 978-82-05-43643-5.

  • Fjær, Svanaug; Colom, Joan; Sagvaag, Hildegunn; Segura, Lidia; Ramon, Ana

   (2014)

   BALANCING GOVERNANCE LEVELS IN THE EUROPEAN UNION. I: Reframing addictions: policies, processes and pressures.

   ISBN 978-84-697-1647-2.

   s.30-36.

  • Sagvaag, Hildegunn; Fuglestad, Liza

   (2009)

   Livshistorier til ungdom med rusproblem - refleksjoner omhjelp til behandling.

   ISBN 9788276443776.

   Hefte 20.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   Alkoholbruk i tilknyting til arbeid - ein kvalitativ studie i eit folkehelsevitskapeleg perspektiv.

   ISBN 9789185721139.

   Hefte 2007:03:00.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   Alkoholbruk i tilknyting til arbeid - ein kvalitativ studie i eit folkehelsevitskapeleg perspektiv.

   ISBN 9789185721139.

   Hefte 2007:03:00.

  • Sagvaag, Hildegunn; Skaftun, Jorunn Elise; Nesvåg, Sverre M.

   (2001)

   "Om å ha logoen stemplet i panna" IGOR - et rusforebyggingsprosjekt blant ansatte i rusvernet.

   ISBN 8249000870.

   Hefte 2001/004.

  • Sagvaag, Hildegunn; Jenssen, Anne Grete

   (2000)

   Teoretiske perspektiver på sosialt arbeid.

   ISBN 8276441211.

   Hefte 34.

  • Willumsen, Elisabeth; Myking, Thonette; Sagvaag, Hildegunn; Østbye, Ragnhild; Moe, Sverre; Jenssen, Anne Grete

   (2000)

   Konstruktivisme og sosialt arbeid:Sosialt arbeid - kunnskap og makt.

   ISBN 82-7644-130-0.

   Hefte 37.

  • Sagvaag, Hildegunn; Jenssen, Anne Grete

   (2000)

   Teoretiske perspektiver på sosialt arbeid.

   ISBN 8276441211.

   Hefte 34.

  • Ramvi, Ellen; Sagvaag, Hildegunn

   (1999)

   Takling av rusproblemer på jobb En intervjuundersøkelse.

   ISBN 8272209896.

   Hefte 170.

 • Formidling
  • Thørrisen, Mikkel Magnus; Aas, Randi Wågø; Sagvaag, Hildegunn; Skogen, Jens Christoffer; Hashemi, Neda; Kjeken, Ingvild; Bonsaksen, Tore; Haveraaen, Lise; Mechelen, Willem van; Jensen, Irene

   (2021)

   WIRUS-prosjektet: Risikodrikking, alkoholrelatert sykenærvær og alkoholforebygging i regi av bedriftshelsetjenesten.

  • Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Skogen, Jens Christoffer; Bonsaksen, Tore; Skarpaas, Lisebet Skeie

   (2021)

   WIRUS-prosjektet. Hva fant vi ut? #alkoholbruk #sykefravær #sykenærvær.

  • Sewpaul, Vishanthie; Oltedal, Siv; Sagvaag, Hildegunn

   (2021)

   Special issue on diversity and tensions in social work - editorial special issue JCSW.

   Journal of Comparative Social Work

   ISSN 0809-9936.

   Volum 2.

   Hefte 15.

   s.1-8.

   DOI: 10.31265/jcsw.v15.i2.360

  • Aas, Randi Wågø; Haveraaen, Lise; Sagvaag, Hildegunn; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sevic, Aleksandra

   (2019)

   Alcohol and impairments at Work or Home: How much matters more than how often.

  • Hashemi, Neda; Sevic, Aleksandra; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Skogen, Jens Christoffer; Aas, Randi Wågø

   (2019)

   Alcohol Use and Sick leave: A Systematic Review and Meta-Analysis .

  • Sevic, Aleksandra; Thørrisen, Mikkel Magnus; Nordaune, Kristin; Skarpaas, Lisebet Skeie; Sagvaag, Hildegunn; Haveraaen, Lise; Rimstad, Silje Lill; Kinn, Liv Grethe; Skogen, Jens Christoffer; Jensen, Irene; Kjeken, Ingvild; Aas, Randi Wågø

   (2019)

   Workplace Interventions preventing Risky alcohol Use and Sick leave – The WIRUS project results.

  • Sagvaag, Hildegunn; Rimstad, Silje Lill; Kinn, Liv Grethe; Aas, Randi Wågø

   (2019)

   Drinking culture and drinking situations in Norwegian Working Life. The WIRUS culture study.

  • Sevic, Aleksandra; Hashemi, Neda; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Nordaune, Kristin; Skarpaas, Lisebet Skeie; Haveraaen, Lise; Rimstad, Silje Lill; Kinn, Liv Grethe; Skogen, Jens Christoffer; Jensen, Irene; Kjeken, Ingvild; Aas, Randi Wågø

   (2019)

   Workplace Interventions preventing Risky alcohol Use and Sick leave – The WIRUS project results.

  • Haveraaen, Lise; Brouwers, Evelien P. M.; Sveen, Unni; Skarpaas, Lisebet Skeie; Sagvaag, Hildegunn; Aas, Randi Wågø

   (2016)

   The first six years of building and implementing a Return-to-Work service for patients with Acquired Brain Injury. The Rapid-Return-to-Work-Cohort-study.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2015)

   Arbeidsliv og rus.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2015)

   Alkoholbruk og arbeidsliv - kunnskap og tiltak.

  • Sagvaag, Hildegunn; Fjær, Svanaug

   (2015)

   Redesigning Governance.

  • Aas, Randi Wågø; Sagvaag, Hildegunn; Sjøgren, Åsa

   (2014)

   Wirus: Workplace interventions preventing alco-use and sick leave.

  • Sagvaag, Hildegunn; Selbekk, Anne Schanche

   (2013)

   Rusbehandling i et folkehelseperspektiv.

   Rus & samfunn

   ISSN 1500-8614.

   Volum 5.

   s.28-32.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2013)

   Profilen Hildegunn Sagvaag.

   Fontene forskning

   ISSN 1890-9868.

   Volum 2.

   Hefte 5.

   s.68-70.

  • Fjær, Svanaug; Sagvaag, Hildegunn

   (2013)

   Governance Frameworks and the Role of Innovations.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2012)

   Cannabis culture.

   Tidsskrift for samfunnsforskning

   ISSN 0040-716X.

   Volum 53.

   Hefte 3.

   s.371-374.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2012)

   Participation research in the field og drug problems and mental health problems.

  • Selbekk, Anne Schanche; Sagvaag, Hildegunn

   (2012)

   Implementation of "familily" in specialist substance abuse treatment.

  • Grønnestad, Trond; Sagvaag, Hildegunn

   (2012)

   What do we know about the phenomena that influence people to stay in contact with the illicit drug milieus.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2011)

   «FORESIGHTING DRUG ADDICTION POLICY».

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2011)

   Arbeidsliv og rus ut fra et kjønns- og kulturperspektiv.

  • Karlsen, Jan Erik; Sagvaag, Hildegunn

   (2011)

   Illegal rusøkonomi.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2011)

   Dypdykk i illegale stoffs normaliseringsprosesser.

   Nordic Studies on Alcohol and Drugs

   ISSN 1455-0725.

   Volum 28.

   Hefte 4.

   s.401-404.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2011)

   Arbeidskultur og rusmiddelbruk.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2011)

   Skjenkekontrollen.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2011)

   Er Stavanger en dyrehage?.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2009)

   Alkoholbruk i tilknyting til arbeid ? ei utfordring ikkje berre for den einskilde.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2009)

   Arbeidskultur og rusmiddelbruk.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2009)

   Work related use of Alcohol- Women's experiences, A qualitative study in the Sience of Public Health perspective.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2009)

   Narrativ analyses.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2009)

   Forskingsetikk og gyldig kunnskap ?Sammen om ? brukermedvirkning?.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2009)

   Rus og rusforsking.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2009)

   Forebygging og håndtering av rusmiddelbruk relatert til arbeid ? Angår den enkeltes alkoholbruk arbeidsfellesskapet?.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2009)

   Life story of youths - reflections on the help of treatment.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2009)

   Arbeidskultur og rusmiddelbruk.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2009)

   Rusmisbruk i arbeidslivet.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2009)

   Discorse analysis.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2009)

   Rus og arbeidsliv.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2009)

   Livshistoriar til ungdom som nyttar seg av K46- behandlingsstart for unge med rusproblemer.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2009)

   Work related use of alcohol.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   Afterworken främjar alkoholmissbruk.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   Møtes med fordømmelse.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   Fri bar på julebord er meningsløst.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   Alkoholkulturen på jobbet - en fälla inte bara för den enskilde.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   Jobben skaper alkoholproblemer.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   After work kan vara en alkoholfälla.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   Må lyve på seg sukkersyke eller magesår.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   Alkoholbruk i tilknytning til arbeide en utfordring, ikke bare for den enkelte.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   Tabu i arbeidslivet.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   Steng kranene Rusforsker mener julebordet er blitt en rølpefest.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   - Fyllefest skaper ingen lagånd.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   Alkoflyt gir problemer.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   Jobbfylla gir ansatte alkoholproblemer.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   - Julebord kan gi dårlig arbeidsmiljø.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   Ansatte får problemer etter jobbfyll.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2004)

   Freire.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2003)

   Tunge omsorgsoppgaver og rus kan presse kvinner ut av arbeid.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2003)

   Problem drinking and work - a process of maginalization.

  • Sagvaag, Hildegunn; Nesvåg, Sverre M.

   (2003)

   Problem drinking and Work – A Process of Marginalization.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2003)

   Rusproblem i arbeidslivet.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2003)

   Nettverksarbeid.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (1999)

   Kvinnelege innviklingsprosessar.

   ?

   Volum 4.

   s.30-32.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway