Homam Nikpey Somehsaraei

Associate Professor

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
KE E-377
Publikasjoner