Ida Risanger Sjursø

Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-356
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Ree, Marianne; Sjursø, Ida Risanger

   (2024)

   Profesjonsutvikling i partnerskap-Rapport NR.131 Faser i et utstrakt partnerskap s. 25-32.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-8439-254-7.

  • Ree, Marianne; Sjursø, Ida Risanger

   (2024)

   Faser i et utstrakt partnerskap. I: Profesjonsutvikling i partnerskap.

   ISBN 978-82-8439-254-7.

   s.25-32.

   DOI: 10.31265/USPS.278

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2021)

   Traditional and Cyber victimization. Emotional problems and perceived teacher support..

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-979-2.

   Hefte 566.

  • Sjursø, Ida Risanger; Gusfre, Kari Stamland

   (2021)

   Trygt og godt på SFO.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-68738-0.

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2021)

   Trygt og godt på SFO.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202687380.

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2010)

   Lytt til meg. En studie av innvandrerbarns sosiokulturelle og psykologiske tilpasning før og etter overgangen fra en innføringsinstitusjon til bostedsskole.

   Universitetet i Stavanger.

 • Formidling
  • Sjursø, Ida Risanger; Finne, Johannes Nilsson

   (2024)

   Elevundersøkelsen med urovekkende mobbe-funn: - Tallene er veldig kritiske, sier forsker..

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2024)

   Gode råd for å forebygge mobbing i skolen .

  • Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger

   (2024)

   Digital mobbing - hva kan vi gjøre?.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn

   (2023)

   The importance of a whole school community approach in prevention and intervention against cyberbullying. An explorative study of cooperation between actors inside school..

   European Conference of Developmentacl Psychology (ECDP);

   2023-08-31.

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2023)

   Små dråper av gift. .

   NRK Ytring.

  • Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger; Øverland, Klara; Jahnsen, Hanne

   (2023)

   Preventing and Intervening Against Cyberbullying: The Importance of Collaboration Between Actors.

   World Anti-Bullying Forum;

   2023-10-26.

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2023)

   Mobbing i skolen .

   Skolemøte for Rogaland;

   2023-11-17.

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2023)

   Mobbing i barnehagen..

   Skolemøte for Rogaland;

   2023-11-17.

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2023)

   Mobbing blant barn har økt det siste året. For mange skjer mobbingen også på nett..

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2023)

   Digital mobbing.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn

   (2022)

   Sammen mot digital mobbing.

   Bedre Læringsmiljø;

   2022-12-07.

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2021)

   Radiointervju - NRK Rogaland.

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2021)

   Mobbetallene synker, men det er fremdeles over 300 som blir mobbet jevnlig..

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2021)

   Hva er digital mobbing og hvordan forebygge og håndtere det?.

   Nasjonal PALS konferanse;

   2021-09-16.

  • Sjursø, Ida Risanger; Kari, Stamland Gusfre

   (2021)

   Trygt og godt på SFO.

   Kvalitet i SFO;

   2021-11-18 - 2021-11-19.

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2021)

   Radiointervju: 9 av 10 elever og foreldre fikk medhold hos statsforvalteren.

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2021)

   Tv intervju: 9 av 10 elever og foreldre fikk medhold hos statsforvalteren i mobbesaker.

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2021)

   Når mobbingen kan foregår 24 timer i døgnet.

   Høynivåmøte om en trygg digital hverdag for barn og unge;

   2021-08-31.

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2021)

   Sier ikke ifra om nettmobbing: ikke alle forstår hvordan det er å vokse opp med sosiale medier. .

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2021)

   Mobbing på nett: Ungdom i Norden sier ikke ifra om digital mobbing. .

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2021)

   Trygt og godt på SFO.

   Kvalitet i SFO 2021 - Skaperglede & fellesskap;

   2021-11-18 - 2021-11-19.

  • Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger

   (2020)

   Ikke ta fra dem mobilen på skolen!.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2020)

   Når mobbing kan foregå 24 timer i døgnet, del 1.

   Forsker Grand Prix Stavanger;

   2020-09-22.

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2020)

   Når mobbing kan foregå 24 timer i døgnet, del 2.

   Forsker grand prix finalen i Trondheim;

   2020-09-26.

  • Sjursø, Ida Risanger; Finne, Johannes Nilsson

   (2020)

   De yngste må bli minnet på at vennene fortsatt er der. .

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Sjursø, Ida Risanger; Roland, Erling Georg; Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   A Qualitative Perspective on Symptoms of Post-traumatic Stress in Long-term Cases of Traditional and Cyber Victimizations in Norway and Ireland.

   Workshop on aggresion;

   2019-11-07 - 2019-11-08.

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2018)

   Victims's percieved social support from teachers in long lasting cases of traditional and cyberbullying in Norway and Ireland.

   23rd Workshop on aggresion, Radicatization, discrimination & Aggression;

   2018-11-01 - 2018-11-03.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2018)

   Victim’s perceived social support from teachers in long lasting cases of traditional and cyberbullying in Norway and Ireland. .

   23rd Workshop on Aggression;

   2018-11-01 - 2018-11-03.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Hvor mange liv må gå tapt?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2014)

   Possible emotional consequenses for traditional and cyber victimization.

   EARA 14th Biennial Conference;

   2014-09-06 - .

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2014)

   Offeret har aldri noe sted å flykte.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   Fokus på forebygging av digital mobbing i Europa – jevnaldrenes betydning.

   Respektnettet.

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2012)

   Hva er digital mobbing?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.5-5.

  • Sjursø, Ida Risanger; Auestad, Gaute

   (2012)

   Nettmøte om mobbing.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2012)

   Traditional versus cyber - vitimization and emotional problems.

   COST - konferanse;

   2012-10-19 - .

  • Sjursø, Ida Risanger; Auestad, Gaute

   (2012)

   Hva gjør oss til mobbere?.

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2012)

   Hva er mobbing?.

   Røde kors konferanse - Sola airport hotel;

   2012-09-22 - .

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Immigrant children's adaptation before and after transition from an introduction institution to a local school.

   ESDP - Jacobs Foundation Preconference Event;

   2011-08-23.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Sjursø, Ida Risanger

   (2021)

   Mobbing og digital mobbing.

  • Fredriksen, Torunn Helene; Sjursø, Ida Risanger

   (2020)

   Læringsmiljø i skole og barnehage: Episode 1: Konsekvenser av mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger

   (2020)

   Digital mobbing.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway