Hopp til hovedinnhold

Ida Risanger Sjursø

Førsteamanuensis

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-356
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Sjursø, Ida Risanger; Gusfre, Kari Stamland

   (2021)

   Trygt og godt på SFO.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-68738-0.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2019)

   "All the Time, Every Day, 24/7": A Qualitative Perspective on Symptoms of Post-traumatic Stress in Long-Term Cases of Traditional and Cyber Victimizations in Norway and Ireland.

   International Journal of Bullying Prevention

   ISSN 2523-3653.

   DOI: 10.1007/s42380-019-00024-8

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; O'Higgins Norman, James; Roland, Erling Georg

   (2019)

   Teacher authority in long-lasting cases of bullying: A Qualitative study from Norway and Ireland.

   International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH)

   ISSN 1661-7827.

   Volum 16.

   Hefte 7.

   DOI: 10.3390/ijerph16071163

  • Fandrem, Hildegunn; Jahnsen, Hanne; Sjursø, Ida Risanger

   (2019)

   Sosiale medier, digital mobbing og konsekvenser i skolen. I: Stress og mestring i skolen.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245032857.

   s.147-167.

  • Jahnsen, Hanne; Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger

   (2019)

   Digital mobbing : hva er det, og hva kan lærere gjøre for å forebygge og stoppe det?. I: Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-56723-1.

   s.187-210.

  • Jahnsen, Hanne; Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger

   (2019)

   Digital mobbing : hva er det, og hva kan lærere gjøre for å forebygge og stoppe det?. I: Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-62201-5.

   s.206-228.

  • Roland, Pål; Støen, Janne; Sjursø, Ida Risanger

   (2018)

   "Jeg hadde ingen glade tanker i hodet" : elever som har blitt utsatt for langvarig mobbing, og deres psykiske helse. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245022155.

   s.139-156.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2016)

   Emotional Problems in Traditional and Cyber Victimization.

   Journal of School Violence

   ISSN 1538-8220.

   Volum 15.

   Hefte 1.

   s.114-131.

   DOI: 10.1080/15388220.2014.996718

 • Bøker og kapitler
  • Sjursø, Ida Risanger

   (2021)

   Traditional and Cyber victimization. Emotional problems and perceived teacher support..

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-7644-979-2.

   Hefte 566.

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2010)

   Lytt til meg. En studie av innvandrerbarns sosiokulturelle og psykologiske tilpasning før og etter overgangen fra en innføringsinstitusjon til bostedsskole.

 • Formidling
  • Sjursø, Ida Risanger

   (2021)

   Mobbetallene synker, men det er fremdeles over 300 som blir mobbet jevnlig..

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2021)

   Radiointervju: 9 av 10 elever og foreldre fikk medhold hos statsforvalteren.

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2021)

   Tv intervju: 9 av 10 elever og foreldre fikk medhold hos statsforvalteren i mobbesaker.

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2021)

   Når mobbingen kan foregår 24 timer i døgnet.

  • Sjursø, Ida Risanger; Kari, Stamland Gusfre

   (2021)

   Trygt og godt på SFO.

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2021)

   Radiointervju - NRK Rogaland.

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2021)

   Hva er digital mobbing og hvordan forebygge og håndtere det?.

  • Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger

   (2020)

   Ikke ta fra dem mobilen på skolen!.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Sjursø, Ida Risanger; Finne, Johannes Nilsson

   (2020)

   De yngste må bli minnet på at vennene fortsatt er der. .

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2020)

   Når mobbing kan foregå 24 timer i døgnet, del 2.

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2020)

   Når mobbing kan foregå 24 timer i døgnet, del 1.

  • Sjursø, Ida Risanger; Roland, Erling Georg; Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   A Qualitative Perspective on Symptoms of Post-traumatic Stress in Long-term Cases of Traditional and Cyber Victimizations in Norway and Ireland.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2018)

   Victim’s perceived social support from teachers in long lasting cases of traditional and cyberbullying in Norway and Ireland. .

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2018)

   Victims's percieved social support from teachers in long lasting cases of traditional and cyberbullying in Norway and Ireland.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Hvor mange liv må gå tapt?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2014)

   Possible emotional consequenses for traditional and cyber victimization.

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2014)

   Offeret har aldri noe sted å flykte.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   Fokus på forebygging av digital mobbing i Europa – jevnaldrenes betydning.

   Respektnettet

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2012)

   Hva er digital mobbing?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.5-5.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2012)

   Traditional versus cyber - vitimization and emotional problems.

  • Sjursø, Ida Risanger; Auestad, Gaute

   (2012)

   Hva gjør oss til mobbere?.

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2012)

   Hva er mobbing?.

  • Sjursø, Ida Risanger; Auestad, Gaute

   (2012)

   Nettmøte om mobbing.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Immigrant children's adaptation before and after transition from an introduction institution to a local school.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Sjursø, Ida Risanger

   (2021)

   Mobbing og digital mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger

   (2020)

   Digital mobbing.

  • Fredriksen, Torunn Helene; Sjursø, Ida Risanger

   (2020)

   Læringsmiljø i skole og barnehage: Episode 1: Konsekvenser av mobbing.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway