Iselin Torland Tjensvold

Førstekonsulent

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester