Jan Terje Kvaløy

Professor i statistikk

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
KE E-544
Publikasjoner