Janken Camilla Sæbø

Universitetslektor

Læringsmiljøsenteret, Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG R-370
Publikasjoner