Janken Camilla Sæbø

Universitetslektor i pedagogikk/psykologi

Læringsmiljøsenteret, Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG R-370
Publikasjoner