Janken Camilla Sæbø

Universitetslektor i pedagogikk/psykologi

Læringsmiljøsenteret, Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG R-370
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Urban, Mathias Helmut; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Jennifer, Guevara; Sæbø, Janken Camilla; Semmoloni, Carolina

   (2023)

   Nordic approaches to evaluation and assessment in early childhood education and care.

   Global Studies of Childhood.

   ISSN 2043-6106.

   DOI: 10.1177/20436106231179617

  • Urban, Mathias Helmut; Guevara, Jennifer; Semmoloni, Carolina; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Sæbø, Janken Camilla

   (2022)

   Nordic Approaches to Evaluation and Assessment in Early Childhood Education and Care.

   ISBN 9789289372732.

   Volum 2022.

   Hefte 512.

 • Bøker og kapitler
  • Granone, Francesca; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Sæbø, Janken Camilla; Solheim, Ksenia; Kaltvedt, Elsa Helen; Ree, Marianne; Esmaeeli, Sara; Furskog-Risa, Christina; Joner, Maya Dybvig

   (2022)

   Tidlig innsats, tidlig i livet-En sammenstilling og analyse av eksisterende kunnskap og forskning om de 1000 første dagene i et individs liv, inklusive livet i magen.

 • Formidling
  • Størksen, Ingunn; Flesjå, Silje Vignes; Sæbø, Janken Camilla

   (2024)

   SELMA - background, research question, og preliminary results.

   Høgre Seminarium;

   2024-05-16.

  • Størksen, Ingunn; Sæbø, Janken Camilla; Flesjå, Silje Vignes

   (2024)

   SELMA - Mål, erfaringer, status og foreløpige resultater.

   Styrersamling i Sandnes kommune;

   2024-05-28.

  • Størksen, Ingunn; Flesjå, Silje Vignes; Sæbø, Janken Camilla

   (2024)

   Status i SELMA-prosjektet.

   Delingskonferanse for barnehager i Sandnes kommune;

   2024-06-04.

  • Sæbø, Janken Camilla; van Trijp, Catharina Petronella Johanna

   (2023)

   Skape engasjement og motivasjon for utviklingsarbeid.

   Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling;

   2023-01-31 - .

  • Flesjå, Silje Vignes; Sæbø, Janken Camilla

   (2023)

   La din kompetanse komme flere til gode.

   Kompetansesamling for barnehagelærere; Nysgjerrighet som driver i utviklingsarbeid? - om pedagogisk ledelse i kollektive læringsprosesser;

   2023-10-19 - 2023-10-20.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway