Joachim Kolnes

førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Kolnes, Joachim

   (2023)

   Systemrettet sakkyndighetsarbeid i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) - en eksplorerende studie av samarbeidsutfordringer.

   ISBN 978-82-8439-205-9.

  • Kolnes, Joachim

   (2009)

   Fremst blant likemenn? En undersøkelse av skolelederrollens betydning for inkludering i det spesialpedagogiske arbeidet.

   Universitetet i Oslo.

 • Formidling
  • Kolnes, Joachim

   (2023)

   PP-rådgiveren som inkluderingsagent.

   NAFO-konferanse;

   2023-03-24.

  • Kolnes, Joachim

   (2023)

   Et trygt og godt læringsmiljø - for alle!.

   Læringsmiljøprosjektet (LMP), pulje 7;

   2023-08-15.

  • Kolnes, Joachim

   (2023)

   Systemrettet sakkyndighetsarbeid i PP-tjenesten (PPT).

   Innlegg;

   2023-08-22.

  • Kolnes, Joachim

   (2022)

   Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

   Regionalt nettverk for ledere i Sør-Østerdalregionen;

   2022-02-17.

  • Kolnes, Joachim

   (2022)

   Systemarbeid i PP-tjenesten. Realisering av en holistisk tilnærming til sakkyndighetsarbeidet .

   Fagsamling;

   2022-03-16.

  • Kolnes, Joachim

   (2022)

   Systemarbeid i PP-tjenesten. Realisering av en holistisk tilnærming til sakkyndighetsarbeidet .

   Fagsamling UIS avdeling Stavanger;

   2022-03-24.

  • Kolnes, Joachim

   (2022)

   Systemarbeid i PP-tjenesten. Realisering av en holistisk tilnærming til sakkyndighetsarbeidet .

   Fagsamling UIS avdeling Porsgrunn;

   2022-03-30.

  • Kolnes, Joachim

   (2022)

   Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Forståelse og kompetansebehov.

   Kompetansenettverk for ledere i Sør-Østerdalregionen;

   2022-05-31.

  • Kolnes, Joachim

   (2022)

   PP-rådgiveren som inkluderingsagent. Realisering av en systemrettet sakkyndighetspraksis.

   Fagsamling;

   2022-08-25.

  • Kolnes, Joachim

   (2022)

   PP-rådgiveren som inkluderingsagent. Realisering av en systemrettet sakkyndighetspraksis .

   Presentasjon for interkommunal PP-tjeneste, Midt-Finnmark;

   2022-09-07.

  • Kolnes, Joachim

   (2022)

   PP-rådgiveren som inkluderingsagent. Realisering av en systemrettet sakkyndighetspraksis .

   Kompetansenettverk for ledere i Sør-Østerdalregionen;

   2022-09-30.

  • Kolnes, Joachim

   (2022)

   PP-rådgiveren som inkluderingsagent. Realisering av en systemrettet sakkyndighetspraksis .

   Sammen om oppdraget!;

   2022-10-25.

  • Kolnes, Joachim

   (2022)

   Introduksjon til kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis .

   Fagsamling;

   2022-11-02.

  • Kolnes, Joachim

   (2022)

   PP-rådgiveren som inkluderingsagent. Realisering av en systemrettet sakkyndighetspraksis .

   Læringsmiljøkonferansen 2022;

   2022-11-08.

  • Kolnes, Joachim

   (2022)

   PP-rådgiveren som inkluderingsagent. Realisering av en systemrettet sakkyndighetspraksis .

   Fagsamling;

   2022-11-10.

  • Kolnes, Joachim

   (2022)

   PP-rådgiveren som inkluderingsagent. Realisering av en systemrettet sakkyndighetspraksis .

   Kompetansenettverk for ledere i Sør-Østerdalregionen;

   2022-11-23.

  • Kolnes, Joachim

   (2021)

   Systemarbeid i PP-tjenesten. Realisering av en holistisk tilnærming til sakkyndighetsarbeidet.

   PPT- lederkonferanse 2021;

   2021-05-11 - 2021-05-12.

  • Kolnes, Joachim

   (2021)

   PP-tjenesten må jobbe annerledes.

   Grenlandskonferansen;

   2021-11-11 - 2021-11-12.

  • Kolnes, Joachim

   (2021)

   Ny arbeidsmodell for PP-tjenesten.

   Fagsamling;

   2021-09-07.

  • Kolnes, Joachim

   (2021)

   Ny arbeidsmodell for PP-tjenesten.

   Fagsamling;

   2021-09-23.

  • Kolnes, Joachim; Øverland, Klara; Midthassel, Unni Vere

   (2019)

   System based expert assessment work in the Norwegian Educational Psychological Service.

   ICSEI Congress 2019;

   2019-01-08 - 2019-01-12.

  • Kolnes, Joachim

   (2019)

   Systemrettet sakkyndighetsarbeid i den Norske PP-tjenesten.

   Etterutdanningsseminar;

   2019-01-31.

  • Kolnes, Joachim

   (2018)

   Systemarbeid i PP-tjenesten. En eksplorerende studie av nye arbeidsmåter .

   Prosjektpresentasjon for kommuneadministrasjon, Porsgrunn;

   2018-06-04.

  • Kolnes, Joachim

   (2018)

   Systemarbeid i PP-tjenesten. En eksplorerende studie av nye arbeidsmåter .

   Prosjektpresentasjon for PP-tjenesten i Porsgrunn;

   2018-06-21.

  • Kolnes, Joachim

   (2018)

   Systemarbeid i PP-tjenesten. En eksplorerende studie av nye arbeidsmåter .

   Fylkesmannen i Telemark, kontaktmøte;

   2018-10-02.

  • Kolnes, Joachim

   (2017)

   System work in the School Psychology Service. Competencies, legitimacy and working methods.

   Workshop, Andy Hargreaves & Dennis Shirley;

   2017-06-02.

  • Kolnes, Joachim

   (2017)

   Systemarbeid i PP-tjenesten. En eksplorerende studie av nye arbeidsmåter .

   Statped & PP-tjenester i Telemark fylke;

   2017-11-09 - 2020-11-09.

  • Kolnes, Joachim

   (2016)

   Kompetente hjelpere? En teoretisk undersøkelse av systemrettet kompetanse i PP-tjenesters sakkyndighetsarbeid.

   Spesialpedagogikk.

   ISSN 0332-8457.

   Volum 01/2016.

   s.44-57.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway