Hopp til hovedinnhold

Johannes Nilsson Finne

Førsteamanuensis

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-350
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Caravita, Simona Carla Silvia; Finne, Johannes Nilsson; Fandrem, Hildegunn

   (2022)

   Two Dimensions of Moral Cognition as Correlates of Different Forms of Participation in Bullying.

   Frontiers in Psychology

   ISSN 1664-1078.

   Volum 12.

   DOI: 10.3389/fpsyg.2021.768503

  • Finne, Johannes Nilsson; Roland, Erling Georg

   (2021)

   Oppfølging etter mobbing : situert rehabilitering.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245037012.

  • Finne, Johannes Nilsson; Roland, Erling Georg; Svartdal, Frode

   (2018)

   Relational rehabilitation: Reducing harmful effects of bullying.

   Nordic Studies in Education

   ISSN 1891-5914.

   Volum 38.

   Hefte 4.

   DOI: 10.18261/issn.1891-2018-04-05

  • Finne, Johannes Nilsson; Svartdal, Frode

   (2017)

   Social Perception Training (SPT): Improving social competence by reducing cognitive distortions.

   International Journal of Emotional Education (IJEE)

   ISSN 2073-7629.

   Volum 9.

   Hefte 2.

   s.44-58.

  • Ellenbogen, Stephen; Calame, Robert; Parker, Kim; Finne, Johannes Nilsson; Trocme, Nico

   (2015)

   Description and preliminary investigation of Family TIES (Training In Essential Skills), a strategy for treating youth aggression and related problems in a social services agency.

   International Journal of Child and Adolescents Health

   ISSN 1939-5930.

   Volum 8.

   Hefte 2.

   s.231-240.

  • Finne, Johannes Nilsson

   (2013)

   Social competence in Norwegian schools. I: Social and Emotional Education. An International Analysis.

   ISBN 978-84-15469-34-6.

   s.155-196.

 • Bøker og kapitler
  • Finne, Johannes Nilsson

   (2018)

   Moral cognition and social competence: Promotion and prevention in school.

   ISBN 978-82-93490-27-2.

   Hefte 12.

  • Gundersen, Knut Kornelius; Olsen, Tutte M.; Finne, Johannes Nilsson; Strømgren, Børge; Daleflod, Bengt

   (2015)

   AART En metode for trening i sosial kompetanse.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02075-4.

  • Ellenbogen, Stephen; Calame, Robert; Parker, Kim; Finne, Johannes Nilsson; Trocme, Nico

   (2014)

   Treating youth aggression and related problems in a social services agency. I: Adolescence : places and spaces.

   Nova Science Publishers

   ISBN 9781631178474.

   s.161-173.

  • Gundersen, Knut Kornelius; Finne, Johannes; Olsen, Tutte

   (2006)

   ART : en metode for trening av sosial kompetanse : manual for 10 ukers ART program : sosiale ferdigheter, sinnekontroll, moralsk resonnering / Knut Gundersen, Johannes Finne, Tutte Mitchell Olsen.

   ISBN 8291046085.

 • Formidling
  • Finne, Johannes Nilsson; Caravita, Simona Carla Silvia; Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Types of Moral Cognition as Correlates of the Involvement in Bullying.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Finne, Johannes Nilsson

   (2021)

   Flere årsaker til at elever ikke har det trygt og godt på skolen.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Sjursø, Ida Risanger; Finne, Johannes Nilsson

   (2020)

   De yngste må bli minnet på at vennene fortsatt er der. .

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Finne, Johannes Nilsson

   (2020)

   En mobbesak er ikke ferdig selv om den er avsluttet.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Finne, Johannes Nilsson

   (2019)

   Relational rehabilitation after bullying.

  • Finne, Johannes Nilsson; Nordaker, Dag Jostein

   (2019)

   Hvordan skal skolene sikre et trygt og godt skolemiljø?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Finne, Johannes Nilsson

   (2017)

   «Hvordan kan jeg vite om noen liker meg da?».

  • Finne, Johannes Nilsson

   (2017)

   Improving social competence by reducing cognitive distortions.

  • Finne, Johannes Nilsson

   (2015)

   Social Perception Training, prelimenary results; "How do I know if they like me or not?".

  • Finne, Johannes Nilsson

   (2015)

   Aggresjon og bilkjøring.

  • Finne, Johannes Nilsson

   (2013)

   ART - Livets kunst.

  • Finne, Johannes Nilsson

   (2013)

   Social competence in Norwegian schools.

  • Finne, Johannes Nilsson

   (2013)

   ART (Aggression Replacement Training); What it is and how it is developed in Norway.

  • Finne, Johannes Nilsson

   (2013)

   Family training in essential skills - Family ART.

  • Finne, Johannes Nilsson; Olsen, Tutte Mitchell

   (2012)

   Education of Junior-ART-trainers.

  • Finne, Johannes Nilsson

   (2012)

   Målrettet arbeid med sosial ferdighetstrening.

  • Finne, Johannes Nilsson

   (2011)

   Expectations and change in Family ART.

  • Finne, Johannes Nilsson; Olsen, Tutte Mitchell

   (2011)

   Junior ART - making heroes out of bandits.

  • Finne, Johannes Nilsson

   (2011)

   Family ART - expectations.

  • Finne, Johannes Nilsson; Olsen, Tutte Mitchell

   (2009)

   Junior ART.

  • Finne, Johannes Nilsson

   (2009)

   ART på ulike arenaer - hvordan implementere i kommunen.

  • Finne, Johannes Nilsson

   (2008)

   ART i Norge + Workshop familie ART / junior ART.

  • Finne, Johannes Nilsson

   (2008)

   Family ART in Norway.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway