Hopp til hovedinnhold

Kaja Gjersem Nygaard

Kontorsjef

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
KE E-422
Follow me
Bio

Kontorsjef for Institutt for data - og elektroteknologi.
Jobber hovedsakelig med økonomisk styring, ressursutnyttelse samt erfaringsutveksling på tvers i fakultetsadministrasjonen og på tvers av instituttene.
Koordinere og følger opp strategiutvikling ved institutt i samsvar med overordnet strategi. Implementere vedtatte strategier og planer i samarbeid med Instituttleder.
Arbeider aktivt for at instituttet oppnår gode resultater innenfor undervisning, forskning, innovasjon og formidling.

Oppnevnt av NFR til nasjonal referansegruppe for Implementering og deltagelsesregelverk i Horisont Europa (Juni 2020 - til dags dato)

 

 

+