Hopp til hovedinnhold

Kari Kaldestad

Førsteamanuensis

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
KA A-236
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Koskinen, Camilla Ann-Louise; Kaldestad, Kari; Rossavik, Bente Dorrit; Jensen, Anne Ree; Bjerga, Grethe Heidi

   (2022)

   VÅRDVETENSKAPLIG MODELL FÖR MULTIPROFESSIONELL ETISK KOMPETENS I VÅRDPRAXIS .

   XVII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi ;

   2022-09-22 - 2022-09-23.

  • Koskinen, Camilla Ann-Louise; Kaldestad, Kari; Bente Dorrit, Rossavik; Jensen, Anne Ree; Bjerga, Grethe Heidi

   (2022)

   Development of a model for multi-professional ethical competence in healthcare to maintain sustainable ethical caring in a changing world.

   The 4th International NCCS & EACS Conference - Caring in a changing world;

   2022-04-27 - 2022-04-28.

  • Kaldestad, Kari

   (2022)

   Et liv verdt å leve, om menns helse.

   Avdelingssamling, avdeling for omsorg og etikk;

   2022-10-04.

  • Jaastad, Turid Anita; Bjerga, Grethe Heidi; Handeland, Maria; Kaldestad, Kari; Dysvik, Elin

   (2020)

   Faglig skjønn og omsorg utfordres i koronaens tid.

   Sykepleien.

   ISSN 0802-9768.

  • Bjerga, Grethe Heidi; Jaastad, Turid Anita; Handeland, Maria; Kaldestad, Kari; Dysvik, Elin

   (2020)

   Kontinuitet i alle ledd i bachelorutdanningen gir kvalifiserte sykepleiere.

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

  • Kaldestad, Kari; Nåden, Dagfinn

   (2019)

   Glimt av verdighet - eldre kvinners livshistorie.

   Critical Perspectives on Person, Care and Aging;

   2019-05-15 - 2019-05-16.

  • Kaldestad, Kari; Jaastad, Turid Anita; Bjerga, Grethe Heidi; Handeland, Maria; Dysvik, Elin

   (2019)

   Kontinuitet i omsorgen er en motvekt til klokketiden og instrumentalistiske praksiser.

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

  • Kaldestad, Kari

   (2019)

   Eldre kvinners verdighet – med utgangspunkt i samtaler med eldre skrøpelige kvinner som får hjemmesykepleie. .

   Fagseminar med tema: Liv, håp og verdighet. Personsentrering i omsorgen;

   2019-10-30 - .

  • Thorkildsen, Kari Marie; Rykkje, Linda; Kaldestad, Kari

   (2019)

   Spiritual care - an ethical basis for protecting patients dignity.

   Spiritiual Care - The State of the Art and International Perspectives ;

   2019-10-18 - .

  • Kaldestad, Kari; Nåden, Dagfinn; Eriksson, Katie

   (2019)

   Dignity - a study of fragile old women living at home.

   International Scientific Nursing and Midwife Congress;

   2019-02-04 - 2019-02-06.

  • Kaldestad, Kari

   (2018)

   Begrepet verdighet - vitnesbyrd fra eldre kvinner - begrepets ontologi.

   Faglig foredrag for studenter i master i omsorgsvitenskap;

   2018-11-14 - .

  • Kaldestad, Kari

   (2018)

   Forholdet mellom verdighet og det hellige rommet .

   Deltakelse i panel sammen med professor og omsorgsfilosof Kari Martinsen;

   2018-09-18 - .

  • Kaldestad, Kari

   (2018)

   Kvinnhering har forska på verdigheit.

   Kvinnheringen.

  • Kaldestad, Kari

   (2018)

   Disputasjon.

   Aftenbladet.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway