Kari Kaldestad

Førsteamanuensis i sykepleievitenskap

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
KA A-102

Bio

 

Kari Kaldestad er utdannet sykepleier med videreutdanning i geriatri og mastergrad i pedagogikk. Forskningsprofil, vitenskapelige tenkning og pedagogiske grunnsyn bygger på omsorgsvitenskap, hermeneutikk og kvalitative forskningsmetoder. Forskning og teoriutvikling foregår i forhold til temaer som omsorg og etikk, helse, lidelse og verdighet. Forskningen tar utgangspunkt i interessen for det sårbare mennesket i ulike kontekster som pasienter, helsepersonell og studenter.

 

Forskningsområdene er;

Omsorgsvitenskap, teoriutvikling av sentrale begreper som verdighet og livslidelse

Forskning fra et multiprofesjonelt perspektiv i klinisk praksis med formål å utvikle etisk omsorgs- og bærekraftig praksis

Forskning på fenomenene tap etter store livsendringer og konsekvenser for helse, verdighet hos skrøpelige eldre kvinner som i det daglige får hjelp fra hjemmesykepleien og førsteårsstudenter i praksis på sykehjem.

Forskning på bruk av film i metaveiledning

 

Styremedlem og sekretær i Nordic College of Caring Sciences, NCCS

Medlem av programområdet Livsfenomener og omsorg, Avdeling for omsorg og etikk

Medlem i forskernettverket Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår

Leder for konferansen Caring science - the heart of multi-professional care som arrangeres i i Stavanger april 2024 og som er et samarbeid mellom NCCS, EACS & UiS.

 

Pågående forskningsprosjekt:

Utvikling av multiprofesjonell etisk kompetanse i klinisk praksis. Samarbeid mellom Stavanger Universitetssykehus og Universitetet i Stavanger. 2019-

Forskningsprosjektene Et liv verdt å leve. Forskningsprosjektene er nasjonale og internasjonale med det overordnede formålet å bekrefte livet og fremme helse for menn og unge voksne i utfordrende og uutholdelige livsoverganger. 2020-

Med film som utgangspunkt i metaveiledningen. Det empiriske materialet består av opptak fra refleksjonsgrupper der det brukes film som utgangspunkt for veiledningen. 2023-

 

Ansvar for masteremnet MHVEIL. Veiledningsutøvelse

Fagansvarlig for temaene helse, lidelse og verdighet i BSY160, Sykepleiens grunnlag

 

 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Kaldestad, Kari; Koskinen, Camilla Ann-Louise

   (2023)

   Menns liv og helse ved tap og livsforandring.

   Utposten.

   ISSN 0800-5680.

   Hefte 5.

   s.14-15.

  • Mats, Holmberg; Bente, Hoeck; Anders, Bremer; Kaldestad, Kari; Monika, Koskinen

   (2023)

   The Nordic College of Caring Science develops, supports and disseminates caring science.

   Scandinavian Journal of Caring Sciences.

   ISSN 0283-9318.

   Volum 37.

   Hefte 2.

   s.313-315.

   DOI: 10.1111/scs.13179

  • Kaldestad, Kari

   (2023)

   Et liv verdt å leve - Om menns helse. Om tap av fedrerolle - foreldreframandgjering. .

   Likeverd og utenforskap: Mangler likestillingspolitikken empati for menn? ;

   2023-11-18 - .

  • Kaldestad, Kari; Bjerga, Grethe Heidi

   (2023)

   Drivkraft i veiledningen.

   Fagseminar;

   2023-11-09.

  • Koskinen, Camilla Ann-Louise; Kaldestad, Kari; Rossavik, Bente Dorrit; Jensen, Anne Ree; Bjerga, Grethe Heidi

   (2022)

   VÅRDVETENSKAPLIG MODELL FÖR MULTIPROFESSIONELL ETISK KOMPETENS I VÅRDPRAXIS .

   XVII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi ;

   2022-09-22 - 2022-09-23.

  • Kaldestad, Kari

   (2022)

   Et liv verdt å leve, om menns helse.

   Avdelingssamling, avdeling for omsorg og etikk;

   2022-10-04.

  • Bjerga, Grethe Heidi; Rossavik, Bente Dorrit; Koskinen, Camilla Ann-Louise; Kaldestad, Kari; Ree Jensen, Anne

   (2022)

   Deltakelse på internasjonal konferanse i regi av NCCS og EACS: Caring in a changing world. .

   Internasjonal konferanse;

   2022-04-27 - 2022-04-28.

  • Koskinen, Camilla Ann-Louise; Kaldestad, Kari; Bente Dorrit, Rossavik; Jensen, Anne Ree; Bjerga, Grethe Heidi

   (2022)

   Development of a model for multi-professional ethical competence in healthcare to maintain sustainable ethical caring in a changing world.

   The 4th International NCCS & EACS Conference - Caring in a changing world;

   2022-04-27 - 2022-04-28.

  • Jaastad, Turid Anita; Bjerga, Grethe Heidi; Handeland, Maria; Kaldestad, Kari; Dysvik, Elin

   (2020)

   Faglig skjønn og omsorg utfordres i koronaens tid.

   Sykepleien.

   ISSN 0802-9768.

  • Bjerga, Grethe Heidi; Jaastad, Turid Anita; Handeland, Maria; Kaldestad, Kari; Dysvik, Elin

   (2020)

   Kontinuitet i alle ledd i bachelorutdanningen gir kvalifiserte sykepleiere.

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

  • Thorkildsen, Kari Marie; Rykkje, Linda; Kaldestad, Kari

   (2019)

   Spiritual care - an ethical basis for protecting patients dignity.

   Spiritiual Care - The State of the Art and International Perspectives ;

   2019-10-18 - .

  • Kaldestad, Kari; Nåden, Dagfinn

   (2019)

   Glimt av verdighet - eldre kvinners livshistorie.

   Critical Perspectives on Person, Care and Aging;

   2019-05-15 - 2019-05-16.

  • Kaldestad, Kari; Jaastad, Turid Anita; Bjerga, Grethe Heidi; Handeland, Maria; Dysvik, Elin

   (2019)

   Kontinuitet i omsorgen er en motvekt til klokketiden og instrumentalistiske praksiser.

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

  • Kaldestad, Kari

   (2019)

   Eldre kvinners verdighet – med utgangspunkt i samtaler med eldre skrøpelige kvinner som får hjemmesykepleie. .

   Fagseminar med tema: Liv, håp og verdighet. Personsentrering i omsorgen;

   2019-10-30 - .

  • Kaldestad, Kari; Nåden, Dagfinn; Eriksson, Katie

   (2019)

   Dignity - a study of fragile old women living at home.

   International Scientific Nursing and Midwife Congress;

   2019-02-04 - 2019-02-06.

  • Kaldestad, Kari

   (2018)

   Kvinnhering har forska på verdigheit.

   Kvinnheringen.

  • Kaldestad, Kari

   (2018)

   Disputasjon.

   Aftenbladet.

  • Kaldestad, Kari

   (2018)

   Forholdet mellom verdighet og det hellige rommet .

   Deltakelse i panel sammen med professor og omsorgsfilosof Kari Martinsen;

   2018-09-18 - .

  • Kaldestad, Kari

   (2018)

   Begrepet verdighet - vitnesbyrd fra eldre kvinner - begrepets ontologi.

   Faglig foredrag for studenter i master i omsorgsvitenskap;

   2018-11-14 - .

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway