Kirsten Halle

Dosent i musikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
HL K-257
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Halle, Kirsten

   (2023)

   Sang og sangfellesskap i barnehagen . I: Sangglede og stemmebruk i barnehagen.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205571013.

   s.30-40.

  • Kulset, Nora Bilalovic; Halle, Kirsten

   (2020)

   Togetherness!: adult companionship – the key to music making in kindergarten.

   Music Education Research.

   ISSN 1461-3808.

   DOI: 10.1080/14613808.2020.1765155

  • Kulset, Nora Bilalovic; Halle, Kirsten

   (2019)

   "Fake it till you make it" : how do kindergarten staff in kindergartens with a music profile talk about their musical identity?. I: Counterpoints of the senses : bodily experiences in musical learning. Meryc19.

   ISBN 978-94-64000-80-1.

   s.88-98.

  • Halle, Kirsten

   (2017)

   Toddlernes rom : når barn møter kunsten - kunsten å møte barna. I: Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02680-0.

   s.119-133.

 • Bøker og kapitler
  • Halle, Kirsten

   (2020)

   Estetiske læreprosesser i barnehagen. . I: Dette vet vi om barnehagen: Estetiske læreprosesser i barnehagen..

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 978-82-05-53732-3.

   s.6-6.

 • Formidling
  • Halle, Kirsten

   (2023)

   Sangfellesskap i barnehage og skole.

   Nordisk sangsymposium;

   2023-09-21 - 2023-09-23.

  • Halle, Kirsten

   (2023)

   Sangfellesskap i barnehage og skole.

   Norsk barnehageforskningskonferanse;

   2023-10-24 - 2023-10-26.

  • Halle, Kirsten; Fossdal, Nils Christian

   (2023)

   Sense Squared. Learning teaching and training. Tre-dagers work-shop med intenasjonale partnere. .

   LTTA Sense Squared;

   2023-03-08 - 2023-03-10.

  • Halle, Kirsten; Fossdal, Nils Christian

   (2023)

   Sense Squared Sangfellesskap i barnehagen. Work-shop for ansatte i Tjodmarka barnehage..

   Sense Squared. Erasmus+;

   2023-04-25.

  • Halle, Kirsten; Fossdal, Nils Christian

   (2023)

   Sense Squared. Sangfelleskap i skolen. Workshop for ansatte på Madlamark skole..

   Sense Squared. Erasmus+;

   2023-05-16.

  • Halle, Kirsten; Fossdal, Nils Christian

   (2023)

   Sense Squared. Sangfellesskap i skolen. Workshop med ansatte på Madlamark skole..

   Sense Squared. Erasmus+;

   2023-11-28.

  • Halle, Kirsten

   (2023)

   Teachers musical practice. Understanding musicality and human behavior .

   MERYC;

   2023-07-04 - 2023-07-06.

  • Halle, Kirsten

   (2023)

   Slik vekker dei songen til live. vetuva/UDIR .

  • Halle, Kirsten

   (2023)

   Kraften i sangfellesskapet – Nøkkelen til en mer musikalsk praksis i barnehage og skole. .

   Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

  • Halle, Kirsten

   (2023)

   Barns estetsike væremåter..

   Seminar;

   2023-09-09 - 2023-09-11.

  • Halle, Kirsten

   (2022)

   The human voice. - A sensuous approach in how to communicate through voice and movement.

   XII International Colloquium Arts for Childhood and Social and Human Development;

   2022-11-26.

  • Halle, Kirsten

   (2022)

   Når barn møter kunsten – kunsten å møte barna. .

   Skolemøte i Rogaland;

   2022-11-18.

  • Halle, Kirsten

   (2022)

   Kunstens rolle i tidlig barndom .

   Scenekunstfaglig tiltak;

   2022-09-09.

  • Halle, Kirsten

   (2022)

   Sangfellesskap i barnehagen.

   FILIORUMs ressursbank.

  • Halle, Kirsten

   (2022)

   The Muse within. Understanding musicality and musical practice in schools..

   Multiplier event. Interstice.;

   2022-06-10.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian; Halle, Kirsten

   (2022)

   Multiplier event/EU+ prosjekt Interstice.

   Multiplier event/EU+ prosjekt Interstice, scenekunst for de aller yngste;

   2022-12-01.

  • Dybwik, Siri; Halle, Kirsten

   (2022)

   Arrangering av transnational meeting i EU, Interstice. Konferanse og workshop. 3 dagers faglig innhold..

   konferanse, workshop i forbindelse med internasjonalt møte ved UiS, Interstice;

   2022-10-03 - 2022-10-06.

  • Halle, Kirsten

   (2021)

   Performing arts and play.

   Barnehagforskningskonferansen 2021;

   2021-10-26 - 2021-10-28.

  • Halle, Kirsten

   (2020)

   Det avgjørende 'VI' for økt musisering i barnehagen..

   KULTURBARN-konferansen;

   2020-11-11.

  • Vist, Torill; Halle, Kirsten; Kulset, Nora Bilalovic; Schei, Tiri Bergesen; Danbolt, Ingrid Anette; Haukenes, Siri; Knudsen, Jan Sverre

   (2020)

   Sangforskning i norsk barnehage – en særegen og bærekraftig internasjonal stemme?.

   Å skape bærekraftige barnehager. Perspektiver, muligheter og utfordringer;

   2020-09-28 - 2020-09-30.

  • Halle, Kirsten

   (2020)

   Slik kan man komme forbi usikkerhet rundt sin egen sangstemme..

  • Halle, Kirsten

   (2020)

   Ansatte er redde for å synge i barnehagen..

  • Halle, Kirsten

   (2020)

   Ansatte er redde for å synge i barnehagen.

  • Björnström, Elina Borg; Kulset, Nora Bilalovic; Halle, Kirsten

   (2020)

   Ansatte er redde for å synge i barnehagen.

  • Halle, Kirsten; Kulset, Nora Bilalovic

   (2019)

   How do kindergarten staff in kindergartens with a music profile talk about their musical identity and musical practice?.

   9th Conference of MERYC. European Network for Music Educators and Researchers of Young Children;

   2019-03-26 - 2019-03-29.

  • Kulset, Nora Bilalovic; Halle, Kirsten

   (2019)

   Upgrading the music skills of kindergarten staff in music kindergartens through theory, not practice: A possible trajectory? An action research study in a Norwegian music kindergarten.

   24th conference of NNMPF, Nordic Network for Research in Music Education.;

   2019-02-25 - 2019-02-28.

  • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri

   (2019)

   Teachers in movement. Aesthetic practices for babies in kindergarten..

   Teachers in movement;

   2019-05-31.

  • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri

   (2019)

   Aesthetics and art in early childhood education.

   ICSEI 2019;

   2019-01-07 - 2019-01-11.

  • Halle, Kirsten

   (2019)

   Musikk og språk - kroppslige estetiske læreprosesser.

   Motivert og engasjert: Godt arbeid med språk i barnehagen. ;

   2019-04-09 - 2019-04-10.

  • Halle, Kirsten

   (2019)

   TEACHERS IN MOVEMENT: Aesthetic practices for babies.

   Dagskonferanse ;

   2019-06-01.

  • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri

   (2019)

   Teachers in movement. Aesthetic practices for babies in kindergarten..

   Teachers in movement. ;

   2019-05-29.

  • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri

   (2019)

   Teachers in movement. Aesthetic practices for babies in kindergarten. .

   Teachers in movement. ;

   2019-05-30.

  • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri

   (2019)

   Scenekunst til ALLE små.

  • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri

   (2019)

   Scenekunst til ALLE små..

   Faglig foredrag i barnehagen - Pilot.;

   2019-10-09.

  • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri

   (2019)

   Scenekunst til ALLE små..

   Faglig foredrag i barnehagen - Pilot.;

   2019-10-09.

  • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri

   (2019)

   Scenekunst til ALLE små..

   Faglig foredrag i barnehagen - Pilot.;

   2019-10-17.

  • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri

   (2019)

   Scenekunst til ALLE små.

   Faglig foredrag i barnehagen - Pilot.;

   2019-10-09.

  • Dybwik, Siri; Halle, Kirsten

   (2018)

   Sanselig oppmerksomt nærvær : hvilke kompetanser i spill når dybwikdans henvender seg kunstnerisk til de yngste barna?.

   DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift.

   ISSN 0332-5296.

   Hefte 1.

   s.36-41.

   DOI: 10.18261/issn.2535-4310-2018-01-08

  • Halle, Kirsten

   (2018)

   Musikk, helse, trivsel .

   Fagdag for personalet i Hannes Lekstue;

   2018-08-24 - .

  • Dybwik, Siri; Halle, Kirsten

   (2018)

   Crossing borders: Conference/Discussion about music and art for babies: recent investigation projects about the benefits of music in growth..

   El mes petit de tots;

   2018-11-17 - .

  • Halle, Kirsten

   (2018)

   Teachers in movement. Barcelona, Spain.

   El mes petit de tots;

   2018-11-17 - .

  • Halle, Kirsten

   (2018)

   Lek med sang, rytme og bevegelse.

   Kurs for barnehageansatte;

   2018-12-04 - .

  • Halle, Kirsten; Cabaniss, Thomas; Dybwik, Siri

   (2017)

   Lulla, fagdag for barnehagene. .

   Seminar for barnehagene i Stavanger og Sola.;

   2017-09-19 - .

  • Dybwik, Siri; Halle, Kirsten

   (2016)

   Artistic and art-based Research in early childhood.

   PhD-kurs;

   2016-10-28.

  • Dybwik, Siri; Halle, Kirsten

   (2016)

   Når små barn møter kunsten.

   Faglig forum IMD;

   2016-11-12 - 2016-11-17.

  • Halle, Kirsten; Byrkjeland, Hallgjerd

   (2016)

   Stemmebruk og formidling UNIPED.

   UNIPED;

   2016-12-06.

  • Eikeland, Synnøve; Ugelstad, Ingunn Berrefjord; Halle, Kirsten; Fotland, Anne Karin

   (2016)

   Nysirkus på Barnehagelærerutdanningen .

   Forum for studentaktive undervisningsformer ;

   2016-02-24.

  • Halle, Kirsten

   (2015)

   Toddlernes rom.

   Forum for barnehagevitenskap;

   2015-12-15.

  • von Krogh, Fie; Halle, Kirsten

   (2015)

   Blogg som studentaktivt læringsverktøy.

   Forum for studentaktiv undervisning;

   2015-04-28.

  • Halle, Kirsten

   (2015)

   Om kunstmøter for de yngste barna, RAS.

   Regional arena for scenekunst, RAS;

   2015-10-31 - .

  • Halle, Kirsten

   (2014)

   Kunsten å møte små barn med kunst.

   Skriveseminar på Fevik;

   2014-11-04 - 2014-11-05.

  • Halle, Kirsten

   (2014)

   Workshop på Uis.

   Skriveseminar på Uis;

   2014-11-18.

  • Halle, Kirsten

   (2014)

   Småbarnssang Ung Kirkesang.

   Workshop - ;

   2014-06-16.

  • Halle, Kirsten

   (2014)

   Toddlernes rom, en interaktiv installasjon for de som stabber og går..

   Forum for estetiske og emosjonelle læreprosesser;

   2014-08-15 - 2015-12-31.

  • Halle, Kirsten; Byrkjeland, Hallgjerd

   (2011)

   Du, de andre og rommet. Kurs i stemmebruk og formidling.

   Praktiske Estetiske Skapende læreprosesser;

   2011-05-04 - 2011-05-05.

  • Halle, Kirsten

   (2011)

   Singing dialogues in small childrens lives.

   Meryc;

   2011-06-08 - 2011-06-11.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Halle, Kirsten

   (2023)

   Heardrop - Cradle of Art.

  • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri

   (2023)

   Methodological guide. Interstice Erasmus+ project.

  • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri

   (2023)

   Open-access audio-visual material Interstice Erasmus+ .

  • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri

   (2023)

   Virtual artistic museum. Interstice Eramsmus+.

  • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri

   (2023)

   Peer-learning methodology. Interstice Erasmus+.

  • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri

   (2023)

   Training course for education students. Interstice Erasmus+.

  • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri

   (2023)

   Research on peer-learning methodology. Interstice. Erasmus+.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian; Halle, Kirsten

   (2022)

   dybwikdans, kroppen i scenekunst for de aller yngste. Seminar i Dansehallerne i København..

   Kroppen i scenekunst for de aller yngste.

  • Fossdal, Nils Christian; Halle, Kirsten

   (2022)

   Galen i halen/Bamsetankelesemaskinen.

   Galen i halen og bamsetankelesemaskinen.

  • Fossdal, Nils Christian; Halle, Kirsten

   (2022)

   Sjørøverkonsert // Galen i Halen, familiekonsert i Elefantteateret.

   Sjørøverkonsert // familiekonsert i Elefantteateret.

  • Fossdal, Nils Christian; Halle, Kirsten

   (2022)

   Galen i halen og bamsetankelesemaskinen.

   Forestilling.

  • Halle, Kirsten

   (2022)

   Blooming Ditty.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian; Halle, Kirsten

   (2020)

   Forskningsseminar; Kunstpraksiser i møte med barnehagens praksis.

   fForskningsseminar.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian; Halle, Kirsten

   (2020)

   Forskning/forestilling for barnehagefeltet, BLÅfugl.

   Forskning og forestilling for barnehagefeltet.

  • Halle, Kirsten; Fossdal, Nils Christian

   (2019)

   Barnekonsert på Eventyruka.

  • Halle, Kirsten; Fossdal, Nils Christian

   (2017)

   Barnekonsert for Kammermusikkfestivalen.

  • Halle, Kirsten; Fossdal, Nils Christian

   (2016)

   Galen i halen Blinkfestivalen.

  • Halle, Kirsten

   (2015)

   Fra Statoil til byen - Galen i halen m/Stavanger Symfoniorkester.

  • Halle, Kirsten

   (2015)

   Barnekonsert. Galen i halen - Blinkfestivalen.

  • Halle, Kirsten

   (2015)

   Barnekonsert. Galen i julen, Stavanger konserthus.

  • Halle, Kirsten

   (2015)

   Barnekonsert. Galen i julen 2, Stavanger konserthus.

  • Halle, Kirsten

   (2015)

   Barnekonsert. Galen i halen.

  • Halle, Kirsten

   (2014)

   Barnekonsert i Stavanger Konserthus.

  • Halle, Kirsten

   (2014)

   Vi er Galen i halen - Barnekonsert i Stavanger Konserthus.

  • Halle, Kirsten

   (2014)

   Barnekonsert. Galen i julen - barnekonsert i Stavanger Konserthus.

  • Halle, Kirsten; Fossdal, Nils Christian

   (2013)

   Galen i orgelet. Stavanger Konserthus.

  • Halle, Kirsten; Fossdal, Nils Christian

   (2013)

   Galen i halen rir igjen. Stavanger Konserthus.

  • Halle, Kirsten; Fossdal, Nils Christian

   (2013)

   Barnekonsert. Galen i halen i jazzfestivalen - Stavanger Konserthus.

  • Halle, Kirsten; Fossdal, Nils Christian

   (2011)

   Barnehagekonsert. Bamsen min er galen i halen.

  • Halle, Kirsten; Fossdal, Nils Christian

   (2008)

   Barnehagekonsert for Rikskonsertene (54 konserter).

  • Halle, Kirsten

   (2007)

   Skolekonsertturnè for Den kulturelle Skolesekken (18 konserter).

  • Halle, Kirsten

   (2006)

   Skolekonsertturnè for den Kulturelle Skolesekken (18 konserter).

  • Halle, Kirsten

   (2005)

   Skolekonserter for Den Kulturelle Skolesekken (18 konserter).

  • Halle, Kirsten; Fossdal, Nils Christian

   (2004)

   Barnehagekonsert. Rikskonsertene (54 konserter).

  • Halle, Kirsten

   (2004)

   Barnehagekonserter. Rikskonsert-turnè (54 konserter) .

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway