Kirsten Welschemeyer

Universitetslektor i byplanlegging

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Bio

Kirsten Welschemeyer praktiserer som arkitekt og partner i MAD arkitekter Stavanger, og har erfaring som byplanlegger i over 15 år. Tidlig i studiene fokuserte hun på kompleksiteten i byutvikling og studerte urbane strukturer, funksjoner, miljømessige og sosiale aspekter, politikk i tillegg til gjennomføring av utviklingen basert på sterke visjoner, som er den viktigste motivasjonen for hennes arbeid. Ettersom hun praktiserer både som arkitekt og byplanlegger med Mad Stavanger, i tillegg til å undervise i byplanlegging ved Universitetet i Stavanger, gir dette henne den unike muligheten til å både praktisere og forske på byplanlegging i flere skalaer.
 
Hennes interesse for byutvikling begynte i 2004 da hun jobbet sammen med universitetet i Colombo om en masterplan for havneområdet i byen Colombo, Sri Lanka. Senere fikk hun ytterligere erfaring ved å jobbe i Stavanger kommune ved avdelingen for byutvikling. Siden 2011 har Kirsten praktisert i privat sektor med å designe og utvikle prosjekter fra masterplaner til gjennomføring.
 
Kirsten ser byplanlegging som et ansvar for å skape, innovere og utvikle byer som livlige og attraktive miljøer som er funksjonelle, bærekraftige og gir grunnlag for bedre livskvalitet for alle. Evnen til å kombinere forskning, lovgivning, kreativitet med muligheten til å se planene hennes til fullføring er verdien i hennes arbeid.
 
Hun underviser i byplanlegging og urban design ved Universitetet i Stavanger med fokus på bærekraftig utvikling.

Undervisning
• BYG110_1 Byrommet
• BYGBBAC_1 Bacheloroppgave i Bygg - Byplanlegging
• BYGMAS_1 Masteroppgave ved planlegging

Arbeidserfaring
2017 - d.d. Mad arkitekter Stavanger, arkitekt, byplanlegger + partner
2015 - d.d Universitetet i Stavanger, universitetslektor deltid "byrommet"
2011 - 2017 Alliance arkitekter, Stavanger, arkitekt, byplanlegger + avdelingsleder
2009 - 2011 Byutviklingsavdeling, Stavanger kommune, arkitekt + byplanlegger
2006 - 2009 Torstein Ramberg AS, Oslo, arkitekt
2005 - 2006 Landsbyarkitektene, Bærum, arkitekt
2000-2005 Architektengemeinschaft Paul Niederberghaus GmbH, Ibbenbüren, Tyskland, student + arkitekt