Hopp til hovedinnhold

Kjersti Balle Tharaldsen

Førsteamanuensis

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-350
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Vestad, Lene; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Building Social and Emotional Competencies for Coping with Academic Stress among Students in Lower Secondary School.

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   DOI: 10.1080/00313831.2021.1939145

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2021)

   Orden og atferd i videregående skole: – er karakterer hensiktsmessige?.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 105.

   Hefte 2.

   s.156-171.

   DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2021-02-05

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2020)

   Following up Previously Bullied Pupils: How can Schools Ensure a High-Quality, Systematic Approach?.

   International Journal of Developmental Science

   ISSN 2192-001X.

   DOI: 10.3233/DEV-200287

  • Lunder, Mari Markussen; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2020)

   Following up with bullied pupils: perceptions from young adults in Norway who were previously exposed to bullying.

   Emotional and Behavioural Difficulties

   ISSN 1363-2752.

   DOI: 10.1080/13632752.2020.1854514

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2019)

   Winding down the stressed out: Social and emotional learning as a stress coping strategy with Norwegian upper secondary students.

   International Journal of Emotional Education (IJEE)

   ISSN 2073-7629.

   Volum 11.

   Hefte 2.

   s.91-105.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Stallard, Paul

   (2019)

   Universelle tiltak for å styrke elevers motstandskraft og stressmestring. I: Stress og mestring i skolen.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245032857.

   s.73-95.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Stallard, Paul; Cuijpers, Pim; Bru, Lars Edvin; Bjåstad, Jon Fauskanger

   (2016)

   ‘It’s a bit taboo’: a qualitative study of Norwegian adolescents’ perceptions of mental healthcare services.

   Emotional and Behavioural Difficulties

   ISSN 1363-2752.

   Volum 22.

   Hefte 2.

   s.111-126.

   DOI: 10.1080/13632752.2016.1248692

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2015)

   Going to work or staying at home? How kindergarten stakeholders perceive determinants of job performance, job presence and work health.

   International Journal of Mental Health Promotion

   ISSN 1462-3730.

   Volum 17.

   Hefte 3.

   s.149-168.

   DOI: 10.1080/14623730.2015.1010816

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Seglem, Bodil O.

   (2014)

   Mindfulness - lær å mestre stress.

   Psykisk helse og rus

   ISSN 1892-6509.

   Volum 1.

   s.39-43.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Lars Edvin

   (2012)

   Evaluating the mindfulness-based coping program: an effectiveness study using a mixed model approach.

   Mental Illness

   ISSN 2036-7457.

   Volum 4.

   Hefte 1.

   s.43-51.

   DOI: 10.4081/mi.2012.e11

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2012)

   Mindful coping for adolescents: beneficial or confusing?.

   Advances in School Mental Health Promotion

   ISSN 1754-730X.

   Volum 5.

   Hefte 2.

   s.105-124.

   DOI: 10.1080/1754730X.2012.691814

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2011)

   Skjemateori og fortolkningskompetanse. I: Ledelse: Å bruke teori i praksis.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

   ISBN 978-82-7634-934-4.

   s.138-161.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Lars Edvin

   (2011)

   Validation of the mindful coping scale.

   Emotional and Behavioural Difficulties

   ISSN 1363-2752.

   Volum 16.

   Hefte 1.

   s.87-103.

   DOI: 10.1080/13632752.2011.545647

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2011)

   Relasjonelle ferdigheter i kommunikasjon. I: Ledelse: Å bruke teori i praksis.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

   ISBN 978-82-7634-934-4.

   s.162-183.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Lars Edvin; Wilhelmsen, Ingvard

   (2011)

   Mindful coping and metal health among adolescents.

   International Journal of Mental Health Promotion

   ISSN 1462-3730.

   Volum 13.

   Hefte 2.

   s.21-31.

   DOI: 10.1080/14623730.2011.9715653

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Mikkelsen, Aslaug; Wilhelmsen, Ingvar

   (2008)

   Mindfulness-based Coping i psykiatrien. Et mestringskurs basert på mindfulness og kognitiv atferdsterapi. I: Mestringsteknikker for livsvansker. Mindfulness-based Coping. MbC-manual.

   Hertervig Akademisk

   s.284-302.

 • Bøker og kapitler
  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Lars Edvin; Vestad, Lene; Grini, Nina; Vangsnes, Elin Nesvoll; Auestad, May Linn; Ogden, Terje; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Stallard, Paul Nigel; Rege, Mari

   (2021)

   ROBUST. Undervisning i sosial og emosjonell kompetanse på ungdomstrinnet.

   GAN forlag

   ISBN 978-82-492-2133-2.

  • Bru, Lars Edvin; Tvedt, Maren Stabel; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Tharaldsen, Kjersti Balle; Kolstø-Johansen, Ann Kristin

   (2019)

   Erfaringer med å fjerne karakter i orden og atferd. Evaluering av et forsøk ved seks videregående skoler i Rogaland.

   ISBN 978-82-7578-062-9.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2018)

   Oppfølging av barn og unge som har blitt utsatt for mobbing. Rapport fra fagseminar 4.-5. desember 2017.

   ISBN 978-82-7578-060-5.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Slåtten, Hilde; charlotte, hancock; Bru, Edvin; Breivik, Kyrre

   (2017)

   Å ivareta barn og unge som har vært utsatt for mobbing. Erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av tiltak..

   ISBN 978-82-7578-058-2.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2015)

   Leve mer, gruble mindre! Oppmerksomt nærvær (mindfulness) og stressmestring for unge..

   Hertervig Akademisk

   ISBN 978-82-8217-217-2.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Leve mer, gruble mindre! Oppmerksomt nærvær (mindfulness) og stressmestring for unge. Arbeidsbok..

   Hertervig Akademisk

   ISBN 9788282172141.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Leve mer, truble mindre. Oppmerskomt nærvær (mindfulness) og stressmestring for unge. E-bok..

   Hertervig Akademisk

   ISBN 978-82-8217-216-5.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2012)

   Mestringsteknikker for livsvansker. MBC-manual. Revidert utgave..

   Hertervig Akademisk

   ISBN 978-82-8216-132-9.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2012)

   Mindful coping.

   ISBN 978-82-7644-508-4.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Otten, Henk

   (2008)

   Mestringsteknikker for livsvansker. Mindfulness-based Coping. MbC-manual.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 9788282160261.

 • Formidling
  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Indre motivasjon hos eleven. Hvordan få eleven til å bli hovedaktør i sin egen læring?.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2021)

   Trenger vi karakter i orden og oppførsel?.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Fredriksen, Torunn Helene Lindstad

   (2021)

   Nettsider ROBUST.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Roland, Pål

   (2021)

   ROBUST og implementering.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Oppmerksomhetstrening i ROBUST.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Oppmerksomhetstrening i ROBUST.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Introduksjon til ROBUST.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Introduksjon til ROBUST.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Introduksjon til ROBUST.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Oppmerksomhetstrening i ROBUST.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Læringsfremmende relasjoner.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Hvordan kan ROBUST stimulere elevers sosiale og emosjonelle kompetanse?.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Hvordan bruke flipgrid som digitalt læringsredskap?.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Kollegaveiledning som metode for utvikling av praksisfellesskap.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Stress og mestring blant elever i videregående skole.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Hvordan forske på motivasjonsfremming blant elever i videregående skole?.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Oppmerksomt nærvær som mestringsressurs.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Lars Edvin

   (2021)

   ROBUST og mestringsressurser.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   How can mindfulness stimulate adequate coping of stress?.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Hvordan kan vi leve mer og gruble mindre?.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Resilient: et forskningsprosjekt for å evaluere det sosial- og emosjonelle tiltaket ROBUST.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Take-over av Læringsmiljøsenterets Instagramkonto i anledning kick-off for videreutdanning i ROBUST den 08-06.2021.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Kvalitetskriterier i kvalitativ forskningsmetode..

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Finne, Johannes Nilsson

   (2021)

   Flere årsaker til at elever ikke har det trygt og godt på skolen.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   TARGET-rammeverket: et møte mellom teori og praksis? En tekst om måter å formidle forskningsbasert teori til praksisfeltet på for å utvikle undervisningspraksis som stimulerer til økt skolefaglig motivasjon blant elever i videregående skole. .

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2020)

   Mindfulness som mestring - også for pasienter med en kreftdiagnose.

  • Grini, Nina; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2020)

   Livsmestring som tverrfaglig tema.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2020)

   Leve mer, gruble mindre! Mindfulness for barn og unge.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2020)

   Oppfølging etter mobbing.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Edvin

   (2020)

   Livsmestring inn i skolen - hva nå?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2020)

   Mindfulness kan dempe stress på skolen.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2020)

   Læring for livet: Motivasjon og engasjement i skolen.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2020)

   Mindfulness som utgangspunkt for mestring.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Finne, Johannes Nilsson

   (2020)

   En mobbesak er ikke ferdig selv om den er avsluttet.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2020)

   Hvordan stresse mindre og få mer motivasjon?.

  • Lundetræ, Kjersti; Tharaldsen, Kjersti Balle; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2020)

   Læring for livet.

  • Sølvik, Randi M.; Tharaldsen, Kjersti Balle; Strand, Maria Gilje

   (2020)

   Nettmøte: Livsmestring og emosjonell støtte.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Lars Edvin; Rege, Mari; Sandvold, Hilde Ness

   (2019)

   ROBUST - et undervisningsopplegg med formål å øke ungdomsskolelevers sosiale og emosjonelle kompetanse.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Lars Edvin; Sandvold, Hilde Ness

   (2019)

   Møte med rektorer fra deltakende skoler i Resilient..

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Edvin

   (2019)

   ROBUST - sosial og emosjonell kompetanse på ungdomstrinnet.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2019)

   Folkehelse og livsmestring i skolen.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2019)

   Following up previously bullied pupils.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Edvin

   (2019)

   Resilient - et forskningsprosjekt om sosial og emosjonell kompetanse på ungdomstrinnet.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2019)

   Oppfølging etter mobbing.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2018)

   ROBUST. Et undervisningsopplegg som fremmer sosial og emosjonell kompetanse blant elever på ungdomstrinnet..

  • Grini, Nina; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2018)

   Systematisk oppfølging etter mobbing.

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Hefte nr 4.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2018)

   Mindfulness som mestring - også ved kreftsykdom.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2018)

   Om oppmerksomt nærvær som del av mestringsprosessen blant ungdom.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2018)

   Å følge opp etter mobbing.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2018)

   Introduksjonsfilm ROBUST. Film til nettsted for forskningsprosjekt ved navn ROBUST:.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2018)

   Mestringsstrategier for elever i videregående trinn.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2018)

   Mobbing er alles ansvar (temahefte 52) Ødelagte liv og milliardkostnader (reportasje).

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2018)

   Oppmerksomt nærvær blant ungdom.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2017)

   Oppmerksomt nærvær som springbrett for mestring.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2017)

   Å ivareta barn og unge som har vært utsatt for mobbing.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2017)

   Lev mer og gruble mindre!.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2017)

   MBC-sertifiseringskurs.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2017)

   Oppmerksomt nærvær i arbeid med ungdom.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2017)

   Om oppmerksomt nærvær for ungdom: Leve mer, gruble mindre!.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2017)

   Forsker vil ha stressmestring i skolen.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2017)

   HVordan kan helsesøstre bidra med å lære ungdom å leve mer og gruble mindre?.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2017)

   Bokkommentar: Strategisk fremsynsledelse.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2017)

   Utforming og organisering av tiltak for barn og unge som har vært utsatt for mobbing.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2017)

   Kan vi gi elevene mer balanse i livet?.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2017)

   Oppfølging etter mobbing.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2017)

   Psykisk helse må bli eget fag i skolen.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2017)

   Psykiske problemer er tabu blant ungdom.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2017)

   How can we follow up pupils previously exposed to bullying?.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2016)

   Hvordan lære elever å leve mer og gruble mindre?.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2016)

   Mindfulness for ungdom.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2016)

   MBC sertifiseringskurs.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2016)

   Erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av oppfølgingstiltak etter mobbing.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2016)

   Mindfulness og kronisk sykdom.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2016)

   Mindfulness for pasienter med kreft.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2016)

   Kan vi lære ungdom å leve mer og gruble mindre?.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2015)

   Å være oppmerksomt nærværende som profesjonsutøver.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2015)

   Oppmerksomt nærvær (mindfulness) ved kronisk sykdom.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2015)

   Ungdommelig mestring!.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2015)

   Leve mer, gruble mindre!.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   MBC-instruktørutdanning.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Mer håp i relasjonene!.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   "Preventing and treating mental health problems with mindful coping - en presentasjon av et forskningsprosjekt".

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Mindfulness i arbeidslivet.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Presentasjon av forskningsprosjekt med et lite dykk i forskningsmetoder.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Mindful coping - presentasjon av avhandling og videre forskningsarbeid.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Oppmerksomt nærvær (mindfulness) ved kronisk sykdom.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Første bud: legg bort telefonen.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom..

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Leve mer, gruble mindre - å lære ungdom å mestre mer og bedre!.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Boklansering av "Leve mer, gruble mindre!".

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Presentasjon av et forskningsprosjekt: Preventing and treating mental Health problems With mindful coping.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   "Preventing and treating mental health problems with mindful coping - status quo og veien videre".

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Forebygging og behandling av mentale helseproblem ved mestring gjennom "oppmerksomt nærvær".

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Hvordan lære ungdom å gruble mindre og leve mer?.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Kick-off for forskningsprosjekt: hvem, hva, hvor og hvorfor?.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Leve mer, gruble mindre! Oppmerksomt nærvær (mindfulness) og stressmestring for unge. Voksenveileder..

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Ledelse og mestring - og kognitive mestringsteknikker.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Mindfulness - et springbrett for mestring.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Til russen.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Preventing and treating mental Health problems With mindful coping.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Kognitive mestringsteknikker - en innføring.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Den mentale helsen kan forverres.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Oppmerksom mestring for ungdom.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Den mentale helsen kan forverres.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   Temaundervisning på SUS. Undervisning om mindfulness i helsevesenet med vekt på barn og unge.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   «Å være til stede i eget liv – la oppmerksomt nærvær bedre egne holdninger til livets utfordringer».

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   Å være til stede i eget liv - la oppmerksomt nærvær bedre egne holdninger til livets utfordringer.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   Å leve mer og "stresse" mindre gjennom oppmerksomt nærvær (mindfulness).

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   Foredragsholder på studiet "mindfulness - den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver".

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   Gjesteforelesning på HHUIS.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   Intervju med Dalane Tidende vedrørende doktorgraden.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   Intervju vedrørende oppstart av forkningsprosjekt som samarbeid mellom voksenpsykiatrisk avdeling og barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   Gjesteforeleser på studiet "Ledelse og mestring" ved UiS.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR). Kurs i stressreduksjon gjennom oppmerksomt nærvær.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   Bidragsyter på Landsmøtekonferansen «Veien videre». Foredrag om mindfulness.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   Foredrag om mindfulness.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   Presentasjon av forskningsprosjektet "Preventing and treating mental health problems with mindful coping".

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR). Kurs i stressreduksjon gjennom oppmerksomt nærvær.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   Presentasjon av det web-baserte mestringskurset "Læring, mestring og arbeidsglede" for virksomhetsledere i barnehagesektoren.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   MBC-instruktørutdanning.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   Presentasjon av forskningsprosjektet "A smile is not enough, part I: Developing an intervention for continuous positive feedback".

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2012)

   «MBC – fungere det nå egentlig?».

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2012)

   Foredrag under Folkehelsekonferansen i Klepp med tittel: «Hvem skaper utryggheten – vi eller de?».

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2012)

   Bidragsyter på konferansen Kropp- og sjel konferanse med tema: «Ut av offerrollen».

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2012)

   Temaforelesning om mindfulness i arbeidslivet.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2012)

   Bidragsyter på fagdag for sekretærer med tittel: Trivsel og Arbeidsmiljø.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2012)

   «Med mindfulness som nærmeste kollega – hvordan oppmerksomt nærvær kan bistå i arbeidslivet».

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2012)

   Instruktørutdanning i MBC.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2011)

   Refleksjonsforedrag om stress blant barn og unge.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2011)

   Instruktørutdanning i MBC.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2011)

   Foredragsholder i studiet Psykisk Helsepedagogikk. Foredragstittel: Mestringsteknikker for livsvansker.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2011)

   Temaforelesning om mindfulness.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2011)

   Sertifiseringskurs i MBC.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2011)

   Miniseminaret "Mindfulness: et nytt(ig) redskap i psykoterapi?".

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2011)

   Instruktørutdanning i MBC.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2011)

   Miniseminar om mindfulness.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2010)

   Fagseminar om mindfulness.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Seglem, Bodil O.

   (2010)

   Mindfulness-based Coping – et kurs som fremmer oppmerksom mestring.

   Ergoterapeuten

   ISSN 0800-3475.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2010)

   Sertifiseringskurs i MBC.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2010)

   Helgeseminar om livsmestring.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2009)

   MBC-innføringskurs.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2009)

   Bidragsyter på kompetansehevingskurset ”Hva er det med Monica?”.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2009)

   Foredrag om Amish og deres tradisjonelle kjønnsrollemønster i anledning kvinnedagen.

  • Wilhelmsen, Ingvard; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2009)

   Livet er et usikkert prosjekt. Hvordan kan vi best mulig mestre alt stresset, omstillingene og usikkerheten?.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2009)

   Mindfulness og ledelse.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2009)

   MBC-innføringskurs.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2009)

   Bidragsyter på kompetansehevingskurset ”Hva er det med Monica?”.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2009)

   Mestringsteknikker for livsvansker.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2009)

   Sertifiseringskurs i MBC.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2009)

   Om mestringsteknikker for livsvansker.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2009)

   Bidragsyter på konferansen ”Psykiatri i Nord 2009”.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2009)

   Om mindfulness og mestring.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Om Mindfulness-based Coping. Et mestringskurs.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Mindfulness and coping.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Mindfulness and coping - a new synthesis.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Minding the difference: Approaching the concept of mindfulness by proposing a definition.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Mestringsteknikker for livsvansker - for hvem?.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   My dissertation reconsidered from the perspective of Mixed Methods Research.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   En gammel orden i en ny verden - om Old Order Amish i Canada.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Mindfulness-based Coping - et mestringskurs for livsvansker.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Mestring av Psykiske helseplager.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Mindfulness-based Coping.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Mixed Methods - a new methodology.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Mindfulness-based Coping. Et mestringskurs ved Dalane DPS.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Mindfulness-based Coping. Et mestringskurs med gammelt innhold i ny drakt.

   ?

   Volum 2.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Mens sana in corpore sano - en sunn sjel i et sunt legeme.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Mens sana in corpore sano - en sunn sjel i et sunt legeme.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Coping with Distress through Psychosocial Skills Training.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Mindfulness-based Coping - et kurs i bevisst mestring.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Coping with Distress through Psychosocial Skills Training (Project title, PhD-project).

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Bevisst mestring - av stress.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Bevisst mestring - av følelser.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Mindfulness-based Coping. A Psychosocial Skills Training Program.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Bevisst mestring - av relasjoner.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Mindfulness in Norway. An alternative approach to mindfulness meditation practise.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Tilfellet Cho - en tilfeldighet.

   Tidens Tegn

   ISSN 0804-2284.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Mindfulness-based Coping. Et kurs i bevisst mestring.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Mindfulness-based Coping - et kurs i bevisst mestring.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Vårt liv - vårt ansvar.

   Tidens Tegn

   ISSN 0804-2284.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Om Mindfulness-based Coping. Et mestringskurs.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Pedagogisk fagdag for MbC-sertifisering.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Studying Mindfulness-based Coping: an intervention for psychiatric outpatients: Design and methodology.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Mindfulness-based Coping - et kurs i bevisst mestring.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Mikkelsen, Aslaug; Wilhelmsen, Ingvar

   (2007)

   Mindfulness-based Coping. The development of a skills training program based on cognitive psychology and therapy.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Mindfulness-based Coping - et kurs om mestring av stress, affektregulering og relasjonshåndtering. En intervensjonsstudie.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Coping with Distress through Psychosocial Skills Training.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Opplysning eller opplæring?.

   Tidens Tegn

   ISSN 0804-2284.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   "Having the bubble": How mindfulness and leadership work together.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Bevisst Mestring - et mestringskurs for ungdom.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   En for prisen av to?.

   Tidens Tegn

   ISSN 0804-2284.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Mindfulness-based Coping. A Psychosocial Skills Training Program.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Maskulin mestring.

   Tidens Tegn

   ISSN 0804-2284.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Mindfulness-based Coping - mestringskurs og intervensjonsstudie.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Om MbC som intervensjonsstudie.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Mindfulness-based Coping - et kurs i bevisst mestring.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2006)

   Old Order Amish i Canada - hvem, hvordan og hvorfor?.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2006)

   Amish - om et tradisjonelt folk i en moderne verden.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Hva virker inn på elevers engasjement og skolemotivasjon?.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   En film om Oppmerksomhetstrening.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   En oversikt over timene i Sosiale relasjoner.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   En oversikt over timene i Oppmerksomhetstrening.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Vurderingsplan som motivasjonsfremmende strategi.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Sekstrinnsmodellen som motivasjonsfremmende strategi.

  • Grini, Nina; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Ide og manus til filmen Adam til undervisningen ROBUST, undervisning i sosial og emosjonell kompetanse.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   En film om Sosiale relasjoner.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   11 øvelser i oppmerksomhetstrening knyttet til ROBUST.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Flipgrid som digitalt verktøy i undervisning.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2020)

   Informasjonsfilm om undervisningsopplegget ROBUST.

  • Fredriksen, Torunn Helene; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2020)

   Læringsmiljø i skole og barnehage: Episode 3: Livsmestring i skolen.

  • Byrkjedal, Liv Jorunn; Øverland, Klara; Lunder, Mari Markussen; Grini, Nina; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2020)

   Oppfølging etter mobbing. Se filmen om Per, som trenger litt ekstra oppfølging på skolen selv om han ikke lenger blir mobbet..

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Mikkelsen, Aslaug

   (2013)

   Demonstrasjon av det web-baserte mestringsprogrammet "Læring, mestring og arbeidsglede".

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Mindfulness-øvelser.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   CD med øvelser i mindfulness.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Løvbrekke, Møyfrid

   (2008)

   DVD om utviklingen og visjonene med kurset Mindfulness-based COping (MBC) ved Dalane DPS.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway