Kjersti Balle Tharaldsen

Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HL A-227
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Lars Edvin

   (2023)

   Sosial og emosjonell kompetanse i skolen.

   Gyldendal Norsk Forlag A/S.

   ISBN 9788205577930.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Lars Edvin

   (2023)

   Forord. I: Sosial og emosjonell kompetanse i skolen.

   Gyldendal Norsk Forlag A/S.

   ISBN 9788205577930.

   s.5-6.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Lars Edvin; Vestad, Lene; Grini, Nina; Vangsnes, Elin Nesvoll; Auestad, May Linn; Ogden, Terje; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Stallard, Paul Nigel; Rege, Mari

   (2021)

   ROBUST. Undervisning i sosial og emosjonell kompetanse på ungdomstrinnet.

   GAN forlag.

   ISBN 978-82-492-2133-2.

  • Bru, Lars Edvin; Tvedt, Maren Stabel; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Tharaldsen, Kjersti Balle; Kolstø-Johansen, Ann Kristin

   (2019)

   Erfaringer med å fjerne karakter i orden og atferd. Evaluering av et forsøk ved seks videregående skoler i Rogaland.

   ISBN 978-82-7578-062-9.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2018)

   Oppfølging av barn og unge som har blitt utsatt for mobbing. Rapport fra fagseminar 4.-5. desember 2017.

   ISBN 978-82-7578-060-5.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Slåtten, Hilde; charlotte, hancock; Bru, Edvin; Breivik, Kyrre

   (2017)

   Å ivareta barn og unge som har vært utsatt for mobbing. Erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av tiltak..

   ISBN 978-82-7578-058-2.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2015)

   Leve mer, gruble mindre! Oppmerksomt nærvær (mindfulness) og stressmestring for unge..

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 978-82-8217-217-2.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Leve mer, gruble mindre! Oppmerksomt nærvær (mindfulness) og stressmestring for unge. Arbeidsbok..

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 9788282172141.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Leve mer, truble mindre. Oppmerskomt nærvær (mindfulness) og stressmestring for unge. E-bok..

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 978-82-8217-216-5.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2012)

   Mestringsteknikker for livsvansker. MBC-manual. Revidert utgave..

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 978-82-8216-132-9.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2012)

   Mindful coping.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-508-4.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Otten, Henk

   (2008)

   Mestringsteknikker for livsvansker. Mindfulness-based Coping. MbC-manual.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 9788282160261.

 • Formidling
  • Vestad, Lene; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2023)

   Har livsmestring plass i skolen?.

   Dagsavisen.

   ISSN 1503-2892.

  • Midttveit, Ina; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2023)

   Forsker er bekymret over stress i videregående skole.

   https://forskning.no/.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2023)

   Hvordan forske med praksis?.

   Brown Bag;

   2023-03-15.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2023)

   MOVE-P: An Example of a Research-Practice Partnership in Education.

   European Conference on Educational Research;

   2023-08-22.

  • Vestad, Lene; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2023)

   MOVE-P. Et prosjekt om motivasjon og mestring i videregående opplæring..

   Forum for lokal kompetanseutvikling;

   2023-02-24.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2023)

   MOVE-P. Et forskningsprosjekt i partnerskap..

   Arbeidsgruppemøte i forum for lokal komeptanseutvikling;

   2023-03-29.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2023)

   MOVE-P. Et forskningsbasert partnerskap med praksisfeltet..

   Regional nettverksamling for universitets- og høyskolesektor om partnerskapsrollen;

   2023-09-27.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2023)

   ER DET PLASS TIL SOSIAL OG EMOSJONELL KOMPETANSE I SKOLEN?.

   Debattleder under arrangement i Arendalsuka;

   2023-08-15.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2023)

   Hvordan kan kommuner og universiteter samarbeide om sosial bærekraft?.

   Paneldeltaker i debatt under Arendalsuka;

   2023-08-15.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Vestad, Lene

   (2023)

   Teaser til arrangementet: Er det plass til sosial og emosjonell kompetanse i skolen?.

  • Vestad, Lene; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2023)

   Innspill til arbeid med stortingsmelding om 5.-10. trinn.

   Innspillsseminar mellom Kunnskapsdepartementet og nasjonale sentre;

   2023-08-31.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Finne, Johannes Nilsson

   (2023)

   Oppfølging etter mobbing.

   Ledersamling for barnehage- og skolesektor;

   2023-09-06.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Vestad, Lene

   (2023)

   Læringsmiljø som fremmer psykisk helse, motivasjon og tilstedeværelse?.

   Møte mellom Kunnskapsdepartementet og Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning;

   2023-05-22.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2023)

   MoveMe: presentasjon av prosjekt og foreløpige resultat.

   Møte i ledergruppen på Det helsevitenskapelige fakultet;

   2023-06-20.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2023)

   Mindfulness som mestring også ved en kreftdiagnose.

   Videreutdanning i kreftsykepleie;

   2023-03-09.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2023)

   Oppfølging etter mobbing og livsmestring.

   Master i helsesykepleie;

   2023-09-08.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2023)

   Lærerrommet: Skolestress og helseplager.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2023)

   Research related to teacher education at the University of Stavanger, Norway.

   ECIU Teacher Education Network Meeting;

   2023-10-17.

  • Fredriksen, Torunn Helene Lindstad; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2023)

   – Emosjonsregulering er avgjørende for læring.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2022)

   Motivasjonsfremmende strategier.

   Fagsamling ved Karmsund videregående skole;

   2022-02-03.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2022)

   Peer learning processes.

   NyTi;

   2022-02-21.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2022)

   Motivasjon og mestring gjennom et lærende tankesett.

   Fagsamling ved Strand videregående skole;

   2022-08-12.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2022)

   Å stimulere motivasjon og mestring gjennom et lærende tankesett.

   Fagsamling;

   2022-08-16.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2022)

   Hvorfor er det viktig å stimulere til sosial og emosjonell kompetanse blant elever, og hvordan kan det gjøres? .

   Ungdomskolenettverkets samling;

   2022-08-24.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2022)

   Motivasjon, mestring og lærende tankesett.

   Fagsamling;

   2022-08-30.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2022)

   Oppfølging etter mobbing - hvorfor er det viktig?.

   Master i Helsevitenskap;

   2022-09-01.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2022)

   Mixed methods research: an introduction.

   DUH 225: Phd-kurs i forskningsdesign;

   2022-09-13.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Vestad, Lene

   (2022)

   MOVE-P: et pilotprosjekt om motivasjon og mestring i videregående skole.

   Samling for oppfølgingsansvarlige og sosialrådgivere;

   2022-09-29.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2022)

   Building a network in academia.

   PhD Candidate Seminar;

   2022-09-30.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2022)

   Panel discussion: building a network.

   PhD Candidate Seminar;

   2022-09-30.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2022)

   ROBUST-undervsining.

   Undervisning i ROBUST - 25 timer;

   2021-11-01 - 2022-05-09.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2022)

   Lærelyst - hvordan motivere elever faglig?.

   Foreldremøte;

   2022-03-24.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2022)

   Læring for livet: Livsmestring.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2022)

   Kollegaveiledning som metode.

   Fagsamling;

   2022-02-07.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2022)

   Oppfølging av sårbare barn og unge.

   Læringsmiljøprosjektet;

   2022-03-23.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2022)

   Presentasjon av ROBUST i anledning statsrådbesøk ved Universitetet i Stavanger.

   Møte mellom statsråd, ordfører i Stavanger og rektoratet ved UiS;

   2022-05-20.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2022)

   Paneldebatt under personalseminar ved Læringsmiljøsenteret: Sosial og emosjonell kompetanse i i læringsmiljø.

   Personalseminar;

   2022-06-08.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2022)

   Presentasjon av forskningsfunn fra MOVE-P: tre strategier.

   Fagsamling;

   2022-06-16.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2022)

   Livsmestring i et skoleperspektiv.

   Master i Helsevitenskap;

   2022-09-02.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Finne, Johannes Nilsson

   (2022)

   Oppfølging etter mobbing.

   Konferanse;

   2022-12-07.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2022)

   Oppfølging etter mobbing: Hvor står vi og hvor vil vi?.

   På Tvers-konferansen;

   2022-10-06.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2022)

   Velferdsuniversitetets arrangement om utenforskap.

   Åpent fora med presentasjon;

   2022-10-21.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Finne, Johannes Nilsson

   (2022)

   Oppfølging etter mobbing: Status og veien videre.

   Læringsmiljøkonferansen;

   2022-11-07.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2022)

   Leder av paneldebatt om sosial og emosjonell kompetanse i læringsmiljø.

   Læringsmiljøkonferansen;

   2022-11-08.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2022)

   Undervisning i psykisk helsepedagogikk.

   Etter- og videreutdanning;

   2022-11-25.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2021)

   Trenger vi karakter i orden og oppførsel?.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Fredriksen, Torunn Helene Lindstad

   (2021)

   Nettsider ROBUST.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Lars Edvin

   (2021)

   ROBUST og mestringsressurser.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Roland, Pål

   (2021)

   ROBUST og implementering.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Indre motivasjon hos eleven. Hvordan få eleven til å bli hovedaktør i sin egen læring?.

   Fagdag lærere i Helse og oppvekst, Rogaland;

   2021-02-10.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Introduksjon til ROBUST.

   Videreutdanning dag 1 lærere Jærskulen;

   2021-05-26.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Introduksjon til ROBUST.

   Videreutdanning dag 1 lærere Sandnes kommune;

   2021-05-27.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Introduksjon til ROBUST.

   Videreutdanning dag 1 lærere Stavanger kommune;

   2021-06-08.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Oppmerksomhetstrening i ROBUST.

   Videreutdanning dag 2 lærere Jærskulen;

   2021-06-03.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Oppmerksomhetstrening i ROBUST.

   Videreutdanning dag 2 lærere Sandnes kommune;

   2021-06-07.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Oppmerksomhetstrening i ROBUST.

   Videreutdanning dag 2 lærere Stavanger kommune;

   2021-06-16.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Finne, Johannes Nilsson

   (2021)

   Flere årsaker til at elever ikke har det trygt og godt på skolen.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Læringsfremmende relasjoner.

   Fagsamling for lærere;

   2021-01-05.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Resilient: et forskningsprosjekt for å evaluere det sosial- og emosjonelle tiltaket ROBUST.

   NRK-pitch;

   2021-04-15.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Take-over av Læringsmiljøsenterets Instagramkonto i anledning kick-off for videreutdanning i ROBUST den 08-06.2021.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Kvalitetskriterier i kvalitativ forskningsmetode..

   Kvalitativt forum;

   2021-06-09.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   TARGET-rammeverket: et møte mellom teori og praksis? En tekst om måter å formidle forskningsbasert teori til praksisfeltet på for å utvikle undervisningspraksis som stimulerer til økt skolefaglig motivasjon blant elever i videregående skole. .

   Kurs i universitetspedagogikk;

   2021-05-03.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Kollegaveiledning som metode for utvikling av praksisfellesskap.

   Fagsamling for lærere;

   2021-08-12.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Hvordan forske på motivasjonsfremming blant elever i videregående skole?.

   Fagsamling for lærere;

   2021-08-13.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Oppmerksomt nærvær som mestringsressurs.

   Etter- og videreutdanning i Psykisk helsepedagogikk;

   2021-11-19.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Stress og mestring blant elever i videregående skole.

   Samling for elever;

   2021-11-30.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   How can mindfulness stimulate adequate coping of stress?.

   Webinar;

   2021-12-04.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Hvordan kan vi leve mer og gruble mindre?.

   Fagsamling for elever;

   2021-12-07.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Hvordan bruke flipgrid som digitalt læringsredskap?.

   Fagsamling for lærere;

   2021-10-07.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Hvordan kan ROBUST stimulere elevers sosiale og emosjonelle kompetanse?.

   Nettverkssamling;

   2021-09-29.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Digital integration into teacher development practices.

   NyTi;

   2021-09-30.

  • Sølvik, Randi M.; Tharaldsen, Kjersti Balle; Strand, Maria Gilje

   (2020)

   Nettmøte: Livsmestring og emosjonell støtte.

  • Grini, Nina; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2020)

   Livsmestring som tverrfaglig tema.

   Fagforedrag for DIKU;

   2020-09-10.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Edvin

   (2020)

   Livsmestring inn i skolen - hva nå?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Finne, Johannes Nilsson

   (2020)

   En mobbesak er ikke ferdig selv om den er avsluttet.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2020)

   Mindfulness kan dempe stress på skolen.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2020)

   Læring for livet: Motivasjon og engasjement i skolen.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2020)

   Oppfølging etter mobbing.

   Inkluderende barnehage- og skolemiljø;

   2020-09-18.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2020)

   Mindfulness som utgangspunkt for mestring.

   Videreutdanning i Psykisk helsepedagogikk;

   2020-11-13.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2020)

   Mindfulness som mestring - også for pasienter med en kreftdiagnose.

   Videreutdanning i kreftsykepleie;

   2020-02-19 - .

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2020)

   Leve mer, gruble mindre! Mindfulness for barn og unge.

   Videreutdanning i Psykisk helsepedagogikk;

   2020-01-17.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2020)

   Hvordan stresse mindre og få mer motivasjon?.

  • Lundetræ, Kjersti; Tharaldsen, Kjersti Balle; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2020)

   Læring for livet.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Lars Edvin; Rege, Mari; Sandvold, Hilde Ness

   (2019)

   ROBUST - et undervisningsopplegg med formål å øke ungdomsskolelevers sosiale og emosjonelle kompetanse.

   Forankringsmøte;

   2019-08-19.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Edvin

   (2019)

   ROBUST - sosial og emosjonell kompetanse på ungdomstrinnet.

   Skoleeierforum Rogaland;

   2019-11-14.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2019)

   Following up previously bullied pupils.

   Workshop on Aggression;

   2019-11-08.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Edvin

   (2019)

   Resilient - et forskningsprosjekt om sosial og emosjonell kompetanse på ungdomstrinnet.

   30 års jubileum Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret;

   2019-10-31.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2019)

   Oppfølging etter mobbing.

   Inkluderende barnehage- og skolemiljø;

   2019-09-17.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2019)

   Folkehelse og livsmestring i skolen.

   Arendalsuka;

   2019-08-16.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Lars Edvin; Sandvold, Hilde Ness

   (2019)

   Møte med rektorer fra deltakende skoler i Resilient..

   Faglig møte med presentasjon av prosjekt;

   2019-12-05 - .

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2018)

   Mindfulness som mestring - også ved kreftsykdom.

   Videreutdanning i kreftsykepleie;

   2018-01-10.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2018)

   Om oppmerksomt nærvær som del av mestringsprosessen blant ungdom.

   Psykisk helsepedagogikk;

   2018-01-19.

  • Grini, Nina; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2018)

   Systematisk oppfølging etter mobbing.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte nr 4.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2018)

   ROBUST. Et undervisningsopplegg som fremmer sosial og emosjonell kompetanse blant elever på ungdomstrinnet..

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2018)

   Introduksjonsfilm ROBUST. Film til nettsted for forskningsprosjekt ved navn ROBUST:.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2018)

   Oppmerksomt nærvær blant ungdom.

   Kompetansegruppen Mindfulness i psykisk helsevern;

   2018-04-11.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2018)

   Mestringsstrategier for elever i videregående trinn.

   Presentasjon av Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning for elever i vgs;

   2018-04-12.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2018)

   Mobbing er alles ansvar (temahefte 52) Ødelagte liv og milliardkostnader (reportasje).

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2018)

   Å følge opp etter mobbing.

   Lage MOOC for Utdanningsdirektoratet;

   2018-12-13.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2017)

   Å ivareta barn og unge som har vært utsatt for mobbing.

   Oppfølging av barn og unge som har vært utsatt for mobbing;

   2017-12-04 - 2017-12-05.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2017)

   Lev mer og gruble mindre!.

   Elevseminar;

   2017-02-14.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2017)

   Oppmerksomt nærvær som springbrett for mestring.

   Psykisk helsepedagogikk;

   2017-10-22.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2017)

   Oppmerksomt nærvær i arbeid med ungdom.

   Videreutdanning i mindfulness;

   2017-09-01.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2017)

   MBC-sertifiseringskurs.

   Instruktørutdanning i MBC;

   2017-09-09 - 2017-10-21.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2017)

   Utforming og organisering av tiltak for barn og unge som har vært utsatt for mobbing.

   Inkluderende barnehage og skolemiljø;

   2017-02-09.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2017)

   Kan vi gi elevene mer balanse i livet?.

   Fylkessamling for lærere fra videregående skoler i Rogaland;

   2017-02-15.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2017)

   Bokkommentar: Strategisk fremsynsledelse.

   Boklansering;

   2017-03-14.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2017)

   Om oppmerksomt nærvær for ungdom: Leve mer, gruble mindre!.

   Psykisk helsepedagogikk;

   2017-04-21.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2017)

   Oppfølging etter mobbing.

   Beredskapsteam mot mobbing;

   2017-10-01.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2017)

   How can we follow up pupils previously exposed to bullying?.

   Internseminar med internasjonalt nettverk;

   2017-11-21.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2017)

   Psykiske problemer er tabu blant ungdom.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2017)

   Psykisk helse må bli eget fag i skolen.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2017)

   Forsker vil ha stressmestring i skolen.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2017)

   HVordan kan helsesøstre bidra med å lære ungdom å leve mer og gruble mindre?.

   Fylkessamling for helsesøstre i Rogaland;

   2017-11-24.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2016)

   Erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av oppfølgingstiltak etter mobbing.

   Fagmøte;

   2016-11-23.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2016)

   Mindfulness for pasienter med kreft.

   Videreutdanning i kreftsykepleie;

   2016-01-14.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2016)

   Mindfulness for ungdom.

   Forskningsdag om mindfulness;

   2016-06-09.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2016)

   MBC sertifiseringskurs.

   MBC instruktørutdanning;

   2016-09-10 - 2016-12-10.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2016)

   Kan vi lære ungdom å leve mer og gruble mindre?.

   Verdensdagen for psykisk helse;

   2016-10-17.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2016)

   Mindfulness og kronisk sykdom.

   Masterutdanning i helsefag;

   2016-11-04.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2016)

   Hvordan lære elever å leve mer og gruble mindre?.

   Lærerseminar;

   2016-12-06.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2015)

   Ungdommelig mestring!.

   Fagdag for rådgivere i videregående skole;

   2015-10-02.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2015)

   Leve mer, gruble mindre!.

   Psykisk helsepedagogikk;

   2015-10-22.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2015)

   Oppmerksomt nærvær (mindfulness) ved kronisk sykdom.

   Masterutdanning i helsefag;

   2015-10-28.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2015)

   Å være oppmerksomt nærværende som profesjonsutøver.

   Videreutdanning i mindfulness;

   2015-11-12.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   "Preventing and treating mental health problems with mindful coping - en presentasjon av et forskningsprosjekt".

   Møte i forskningsgruppe;

   2014-02-25.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Den mentale helsen kan forverres.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Den mentale helsen kan forverres.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   "Preventing and treating mental health problems with mindful coping - status quo og veien videre".

   Møte i Programområde ved UiS;

   2014-03-13.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   MBC-instruktørutdanning.

   MBC-instruktørutdanning;

   2014-03-31 - 2014-06-03.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Oppmerksom mestring for ungdom.

   Presentasjon av forskningsprosjekt;

   2014-03-21.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Presentasjon av forskningsprosjekt med et lite dykk i forskningsmetoder.

   Presentasjon av forskning;

   2014-03-06.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Mindfulness i arbeidslivet.

   Fagdag for ansatte i kommunen;

   2014-05-13.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Mindful coping - presentasjon av avhandling og videre forskningsarbeid.

   Undervisning;

   2014-04-24.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Preventing and treating mental Health problems With mindful coping.

   Møte i FASt;

   2014-08-27.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Kognitive mestringsteknikker - en innføring.

   Masterutdanning ved HHUIS;

   2014-09-03.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Presentasjon av et forskningsprosjekt: Preventing and treating mental Health problems With mindful coping.

   Hvordan lage gode prosjektskisser;

   2014-08-29.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Forebygging og behandling av mentale helseproblem ved mestring gjennom "oppmerksomt nærvær".

   Forskningens dag;

   2014-09-24.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Ledelse og mestring - og kognitive mestringsteknikker.

   Executive MBA;

   2014-10-15.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Mindfulness - et springbrett for mestring.

   Universell utforming;

   2014-10-24.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Til russen.

   Scizofrenidagene;

   2014-11-03.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom..

   Schizofrenidagene;

   2014-11-04.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Leve mer, gruble mindre - å lære ungdom å mestre mer og bedre!.

   Regional lærersamling;

   2014-11-07.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Oppmerksomt nærvær (mindfulness) ved kronisk sykdom.

   Masterutdanning i helsefag;

   2014-10-03.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Mer håp i relasjonene!.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Kick-off for forskningsprosjekt: hvem, hva, hvor og hvorfor?.

   Presentasjon av forskningsprosjekt for HFU;

   2014-10-17.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Hvordan lære ungdom å gruble mindre og leve mer?.

   Fagdag for lærere;

   2014-10-28.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Boklansering av "Leve mer, gruble mindre!".

   Boklansering;

   2014-12-03.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Leve mer, gruble mindre! Oppmerksomt nærvær (mindfulness) og stressmestring for unge. Voksenveileder..

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2014)

   Første bud: legg bort telefonen.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   Presentasjon av det web-baserte mestringskurset "Læring, mestring og arbeidsglede" for virksomhetsledere i barnehagesektoren.

   Fagmøte for virksomhetsledere i prosjektbarnehager;

   2013-05-28.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   Presentasjon av forskningsprosjektet "A smile is not enough, part I: Developing an intervention for continuous positive feedback".

   Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger;

   2013-02-22.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR). Kurs i stressreduksjon gjennom oppmerksomt nærvær.

   Fagseminar med 8 ukers ukentlige fagmøter;

   2013-02-21 - 2013-05-30.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   Foredrag om mindfulness.

   Årsmøtekonferansen for fysiopterapeuter;

   2013-03-08.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   MBC-instruktørutdanning.

   Sertifiseringskurs (3x2 dager) for instruktører i kursert Mindfulness-based Coping (MBC);

   2013-04-08 - 2013-06-11.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR). Kurs i stressreduksjon gjennom oppmerksomt nærvær.

   Fagseminar for ansatte (fordelt på to grupper av ukentlige møter) i barnevernstjenesten i Stavanger kommune.;

   2013-04-29 - 2013-06-19.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   Temaundervisning på SUS. Undervisning om mindfulness i helsevesenet med vekt på barn og unge.

   Temaundervisning på SUS;

   2013-05-02.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   Bidragsyter på Landsmøtekonferansen «Veien videre». Foredrag om mindfulness.

   Landsmøtekonferansen «Veien videre»;

   2013-05-24.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   «Å være til stede i eget liv – la oppmerksomt nærvær bedre egne holdninger til livets utfordringer».

   Publikumsforedrag;

   2013-05-30.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   Å være til stede i eget liv - la oppmerksomt nærvær bedre egne holdninger til livets utfordringer.

   Faglig foredrag for helsestjenestene i Sandnes kommune;

   2013-08-26.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   Å leve mer og "stresse" mindre gjennom oppmerksomt nærvær (mindfulness).

   Fagdag;

   2013-08-30.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   Foredragsholder på studiet "mindfulness - den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver".

   Studieutdanning;

   2013-09-26.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   Gjesteforeleser på studiet "Ledelse og mestring" ved UiS.

   Utdanning;

   2013-09-30.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   Gjesteforelesning på HHUIS.

   Utdanning;

   2013-10-15.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   Intervju med Dalane Tidende vedrørende doktorgraden.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   Intervju vedrørende oppstart av forkningsprosjekt som samarbeid mellom voksenpsykiatrisk avdeling og barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2013)

   Presentasjon av forskningsprosjektet "Preventing and treating mental health problems with mindful coping".

   Presentasjon av forskningsprosjekt til brukergruppe;

   2013-08-22.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2012)

   «MBC – fungere det nå egentlig?».

   Åpen forelesning;

   2012-01-17.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2012)

   Temaforelesning om mindfulness i arbeidslivet.

   Regionsmøte i FO;

   2012-03-06.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2012)

   Instruktørutdanning i MBC.

   Sertifiseringskurs (3x2 dager) for instruktører i kurset Mindfulness-based Coping (MBC);

   2012-04-01 - 2012-07-31.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2012)

   «Med mindfulness som nærmeste kollega – hvordan oppmerksomt nærvær kan bistå i arbeidslivet».

   Temadag for FO Rogaland;

   2012-05-08.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2012)

   Bidragsyter på konferansen Kropp- og sjel konferanse med tema: «Ut av offerrollen».

   Kropp- og sjel konferansen;

   2012-05-10 - 2012-05-11.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2012)

   Bidragsyter på fagdag for sekretærer med tittel: Trivsel og Arbeidsmiljø.

   Fagdag ved SUS;

   2012-10-24 - 2012-10-25.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2012)

   Foredrag under Folkehelsekonferansen i Klepp med tittel: «Hvem skaper utryggheten – vi eller de?».

   Folkehelsekonferanse;

   2012-11-12.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2011)

   Foredragsholder i studiet Psykisk Helsepedagogikk. Foredragstittel: Mestringsteknikker for livsvansker.

   Studiet Psykisk helsepedagogikk;

   2011-01-29.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2011)

   Instruktørutdanning i MBC.

   Sertifiseringskurs ( 3x2 dager) for instruktører i kurset Mindfulness-based Coping (MBC);

   2011-01-01 - 2011-03-31.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2011)

   Instruktørutdanning i MBC.

   Sertifiseringskurs (3x2 dager) for instruktører i kurset Mindfulness-based Coping (MBC);

   2011-03-01 - 2011-07-31.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2011)

   Temaforelesning om mindfulness.

   Åpen forelesning;

   2011-03-31.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2011)

   Miniseminaret "Mindfulness: et nytt(ig) redskap i psykoterapi?".

   Schizofrenidagene;

   2011-11-10.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2011)

   Sertifiseringskurs i MBC.

   Sertifiseringskurs for instruktører i kurset Mindfulness-based Coping (MBC) (3x2 dager);

   2011-09-01 - 2011-12-31.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2011)

   Refleksjonsforedrag om stress blant barn og unge.

   Temaundervisning;

   2011-12-06.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2011)

   Miniseminar om mindfulness.

   Fagseminar;

   2011-12-13.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2010)

   Fagseminar om mindfulness.

   Temaundervisning;

   2010-08-25.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2010)

   Sertifiseringskurs i MBC.

   Sertifiseringskurs (3x2 dager) for instruktører i mestringskurset Mindfulness-based Coping (MBC);

   2010-09-01 - 2010-11-30.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2010)

   Helgeseminar om livsmestring.

   Helgekonferanse i Sauda/Suldal Revmatikerlag;

   2010-10-01 - 2010-10-03.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Seglem, Bodil O.

   (2010)

   Mindfulness-based Coping – et kurs som fremmer oppmerksom mestring.

   Ergoterapeuten.

   ISSN 0800-3475.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2009)

   Foredrag om Amish og deres tradisjonelle kjønnsrollemønster i anledning kvinnedagen.

   Kvinnedagen;

   2009-03-08.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2009)

   Sertifiseringskurs i MBC.

   Sertifiseringskurs (3x2 dager) for instruktører i Mindfulness-based Coping (MBC);

   2009-02-01 - 2009-05-31.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2009)

   Bidragsyter på konferansen ”Psykiatri i Nord 2009”.

   Konferansen "Psykiatri i nord";

   2009-05-06 - 2009-05-07.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2009)

   MBC-innføringskurs.

   Innføringskurs i Mindfulness-based Coping (MBC);

   2009-06-05.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2009)

   Om mestringsteknikker for livsvansker.

   Temaundervisning;

   2009-08-31.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2009)

   Bidragsyter på kompetansehevingskurset ”Hva er det med Monica?”.

   Kompetansehevingskurs;

   2009-09-15.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2009)

   MBC-innføringskurs.

   Seminardag;

   2009-10-20.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2009)

   Mestringsteknikker for livsvansker.

   studiet Psykisk Helsepedagogikk;

   2009-11-07.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2009)

   Mindfulness og ledelse.

   Møte i Stavanger Ledernettverk;

   2009-11-11.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2009)

   Om mindfulness og mestring.

   Fagdag ved Jæren DPS;

   2009-12-01.

  • Wilhelmsen, Ingvard; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2009)

   Livet er et usikkert prosjekt. Hvordan kan vi best mulig mestre alt stresset, omstillingene og usikkerheten?.

   Dalaneseminar 2009;

   2009-12-03 - 2009-12-04.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2009)

   Bidragsyter på kompetansehevingskurset ”Hva er det med Monica?”.

   Kompetansehevingskurs for lærere;

   2009-12-07.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Coping with Distress through Psychosocial Skills Training.

   Forskningens Dag ved Psykiatrisk klinikk, SUS;

   2008-01-16.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Mindfulness-based Coping - et kurs i bevisst mestring.

   Fagmøte ved Arbeids- og kompetansesenteret;

   2008-01-14 - 2008-01-21.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Mindfulness-based Coping.

   Poliklinikkens dag;

   2008-02-01.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Minding the difference: Approaching the concept of mindfulness by proposing a definition.

   PhD-course "Philosophy of science with ethics" (DSP100);

   2008-06-17.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Bevisst mestring - av stress.

   utenTitteltekst;

   2008-02-21.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Bevisst mestring - av følelser.

   utenTitteltekst;

   2008-02-28.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Bevisst mestring - av relasjoner.

   utenTitteltekst;

   2008-03-06.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Mindfulness-based Coping. A Psychosocial Skills Training Program.

   16th International Conference on Health Promoting Hospitals;

   2008-05-14 - 2008-05-16.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Coping with Distress through Psychosocial Skills Training (Project title, PhD-project).

   Methods for research on complex mental health services intervention;

   2008-04-02.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Mindfulness-based Coping. Et mestringskurs ved Dalane DPS.

   Helsefaglig Forskningskonferanse;

   2008-05-28 - 2008-05-29.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   En gammel orden i en ny verden - om Old Order Amish i Canada.

   utenTitteltekst;

   2008-05-08.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Om Mindfulness-based Coping. Et mestringskurs.

   Fagmøte ved AKS;

   2008-04-26.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Mens sana in corpore sano - en sunn sjel i et sunt legeme.

   utenTitteltekst;

   2008-06-06.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Mens sana in corpore sano - en sunn sjel i et sunt legeme.

   utenTitteltekst;

   2008-06-13.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Mestring av Psykiske helseplager.

   PhD-seminar for Helse- og sosialfag;

   2008-04-10.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Mindfulness-based Coping - et mestringskurs for livsvansker.

   PhD-seminar, Helse-og sosialfag;

   2007-02-06 - 2008-02-06.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Mindfulness-based Coping. Et mestringskurs med gammelt innhold i ny drakt.

   ?.

   Volum 2.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Mindfulness and coping.

   Mind-Brain-Mindfulness junior meeting;

   2008-10-09.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   My dissertation reconsidered from the perspective of Mixed Methods Research.

   Bergen Summer Research School;

   2008-08-07 - 2008-08-17.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Mindfulness in Norway. An alternative approach to mindfulness meditation practise.

   Mind-Brain-Mindfulness jr;

   2008-10-09.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Mestringsteknikker for livsvansker - for hvem?.

   "Boksleppet", Schizofrenidagene;

   2008-11-04.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Mindfulness and coping - a new synthesis.

   Mind-Brain-Mindfulness jr;

   2008-11-20.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Mixed Methods - a new methodology.

   Mind-Brain-Mindfulness jr;

   2008-11-27.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Coping with Distress through Psychosocial Skills Training.

   15th International Conference on Health Promoting Hospitals - Contribution of HPH to quality of care, quality of life and quality of health systems;

   2007-04-11 - 2007-04-13.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Mikkelsen, Aslaug; Wilhelmsen, Ingvar

   (2007)

   Mindfulness-based Coping. The development of a skills training program based on cognitive psychology and therapy.

   15th International Conference on Health Promoting Hospitals - Contribution of HPH to quality of care, quality of life and quality of health systems;

   2007-04-11 - 2007-04-13.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Mindfulness-based Coping - mestringskurs og intervensjonsstudie.

   Fagmøte med ansatte og kommunehelsetjenesten;

   2007-03-28.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Mindfulness-based Coping - et kurs om mestring av stress, affektregulering og relasjonshåndtering. En intervensjonsstudie.

   Forskningens Dag, Psykiatrisk klinikk, SUS;

   2007-01-17.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Mindfulness-based Coping - et kurs i bevisst mestring.

   Fagmøte ved Arbeids- og kompetansesenteret;

   2007-08-30.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Mindfulness-based Coping - et kurs i bevisst mestring.

   Fagmøte ved Arbeids- og kompetansesenteret;

   2007-11-26.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Om MbC som intervensjonsstudie.

   Fagmøte ved Dalane DPS;

   2007-09-19.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Mindfulness-based Coping - et kurs i bevisst mestring.

   Foredrag ved Jæren DPS;

   2007-10-03.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Pedagogisk fagdag for MbC-sertifisering.

   Pedagogisk dag for MbC-instruktører;

   2007-08-15.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   "Having the bubble": How mindfulness and leadership work together.

   Faglige presentasjoner for PhD-kurset DLE120;

   2007-04-27.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Studying Mindfulness-based Coping: an intervention for psychiatric outpatients: Design and methodology.

   PhD-course Research and methodological choices (MET501);

   2007-08-23.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Om Mindfulness-based Coping. Et mestringskurs.

   Fagmøte ved AKS;

   2007-08-30.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Bevisst Mestring - et mestringskurs for ungdom.

   Fagmøte for skolepersonell;

   2007-12-11.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Maskulin mestring.

   Tidens Tegn.

   ISSN 0804-2284.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Tilfellet Cho - en tilfeldighet.

   Tidens Tegn.

   ISSN 0804-2284.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Vårt liv - vårt ansvar.

   Tidens Tegn.

   ISSN 0804-2284.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   En for prisen av to?.

   Tidens Tegn.

   ISSN 0804-2284.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Opplysning eller opplæring?.

   Tidens Tegn.

   ISSN 0804-2284.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Mindfulness-based Coping. Et kurs i bevisst mestring.

   Orienteringsmøte for MbC;

   2007-06-05.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2007)

   Mindfulness-based Coping. A Psychosocial Skills Training Program.

   Schizofrenidagene;

   2007-11-07 - 2007-11-09.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2006)

   Amish - om et tradisjonelt folk i en moderne verden.

   utenTitteltekst;

   2006-12-14.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2006)

   Old Order Amish i Canada - hvem, hvordan og hvorfor?.

   utenTitteltekst;

   2006-11-08.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2022)

   Lærende tankesett, Video med refleksjonsspørsmål til bruk i lærebok om psykologi for videregående elever..

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2022)

   ROBUST-podkasten: Elevundervisning i ROBUST.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2022)

   ROBUST-podkasten: ROBUST og sosial og emosjonell kompetanse.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2022)

   TARGET-rammeverket i lys av motivasjonsteori.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   En film om Sosiale relasjoner.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   En oversikt over timene i Sosiale relasjoner.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   En film om Oppmerksomhetstrening.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   En oversikt over timene i Oppmerksomhetstrening.

  • Grini, Nina; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Ide og manus til filmen Adam til undervisningen ROBUST, undervisning i sosial og emosjonell kompetanse.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Sekstrinnsmodellen som motivasjonsfremmende strategi.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Vurderingsplan som motivasjonsfremmende strategi.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Flipgrid som digitalt verktøy i undervisning.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Hva virker inn på elevers engasjement og skolemotivasjon?.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   11 øvelser i oppmerksomhetstrening knyttet til ROBUST.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Hva er oppmerksomt nærvær? Video med refleksjonsspørsmål til bruk i lærebok om psykologi for videregående elever..

  • Fredriksen, Torunn Helene; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2020)

   Læringsmiljø i skole og barnehage: Episode 3: Livsmestring i skolen.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2020)

   Informasjonsfilm om undervisningsopplegget ROBUST.

  • Byrkjedal, Liv Jorunn; Øverland, Klara; Lunder, Mari Markussen; Grini, Nina; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2020)

   Oppfølging etter mobbing. Se filmen om Per, som trenger litt ekstra oppfølging på skolen selv om han ikke lenger blir mobbet..

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Mikkelsen, Aslaug

   (2013)

   Demonstrasjon av det web-baserte mestringsprogrammet "Læring, mestring og arbeidsglede".

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   CD med øvelser i mindfulness.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Løvbrekke, Møyfrid

   (2008)

   DVD om utviklingen og visjonene med kurset Mindfulness-based COping (MBC) ved Dalane DPS.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2008)

   Mindfulness-øvelser.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway