Hopp til hovedinnhold

Knut Erik Teigen Giljarhus

Førsteamanuensis

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
KE E-241
Bio

Knut Erik er førsteamanuensis innen numerisk fluiddynamikk (CFD). Han har en doktorgrad fra NTNU i 2010 innen flerfasestrømning, der han utviklet modeller for simulering av vanndråper i olje under påvirkning av et elektrisk felt. Etter doktorgraden jobbet han som forsker ved SINTEF Energi, hovedsakelig med utvikling av termodynamiske modeller og strømningsmodeller for CO2-transport. I 2012 begynte han i Lloyd’s Register (nå Vysus Group), der han gjorde risikoanalyser og simuleringer av gasspredning, brann og eksplosjoner for olje- og gassindustrien. Han begynte å undervise på UiS i 2014 og i 2018 ble han ansatt som førsteamanuensis. Siden 2020 er han også studieprogramleder for bachelor- og masterstudiet innen maskinteknikk.

I tillegg til å undervise innen fluiddynamikk og CFD bedriver han forskning innen følgende fagområder:

Aerodynamikk og hydrodynamikk

Forståelsen av strømning i luft og vann er sentralt innen grønn omstilling, fornybar energi og energieffektivitet.

 • I prosjektet Future Energy Hub har Knut Erik jobbet med å skape bedre bymiljøer gjennom simulering av vind i urbane strøk. Det har også blitt utviklet modeller som benytter maskinlæring og kunstig intelligens for å predikere vindfelt sammen med NTNU, SINTEF og Nabla Flow.
 • Sammen med Framo Innovation, Norwegian Tidal Solutions og Validé har han bidratt til utviklingen av et nytt konsept for tidevannsturbiner.
 • Det har blitt etablert en dronelab på UiS i samarbeid med Nordic Unmanned for å utvikle mer effektive droner.
 • Innen reduksjon av luftmotstand har vi sett på strømning rundt idrettsutøvere sammen med NTNU, Olympiatoppen og Nabla Flow. (https://www.tu.no/artikler/digital-tvilling-kan-gi-kajsa-storre-fart/477391)

Flerfasestrømning

Strømning med flere faser er et komplekst fysisk fenomen, som krever avanserte beregningsmodeller. Forskningen her omfatter både utvikling og testing av nye modeller, samt anvendelse av modeller innenfor nye områder som detaljert simulering av brønnsementering. Her samarbeides det med flerfaselaben på Institutt for energi- og petroleumsteknologi på UiS.

Blodstrømning

Utvikling av pasientspesifikke modeller for blodstrømning kan hjelpe kirurger å planlegge inngrep for å bedre utfall av operasjoner og gi økt livskvalitet for pasienter. Forskningen er et samarbeid med OUS, NORCE, UiS og Foreningen for Hjertesyke Barn. (https://www.norceresearch.no/nyheter/datamodell-fra-oljeforskning-kan-hjelpe-hjertesyke-barn)

Knut Erik er også aktiv innen innovasjon og kommersialisering. Han har bidratt på flere mindre innovasjonsprosjekter sammen med oppstartselskaper for å utvikle ny teknologi, og har også startet spin-off selskapet Nabla Flow sammen med Siri Kalvig og Luca Oggiano. Nabla Flow jobber med å gjøre avanserte simuleringsmodeller tilgjengelige for industrien gjennom innovative nettløsninger.

https://nablaflow.no/

Coaxial drone rotor simulation

 

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Hågbo, Trond-Ola; Giljarhus, Knut Erik Teigen

   (2022)

   Pedestrian Wind Comfort Assessment Using Computational Fluid Dynamics Simulations With Varying Number of Wind Directions.

   Frontiers in Built Environment

   ISSN 2297-3362.

   Volum 8.

   DOI: 10.3389/fbuil.2022.858067

  • Skadsem, Hans Joakim; Giljarhus, Knut Erik Teigen; Fredheim, Fiona Øijordsbakken; van Riet, Egbert; Keultjes, Wout J. G.

   (2022)

   Vibration-assisted annular fluid displacement for rig-less well abandonment operations.

   Journal of Petroleum Science and Engineering

   ISSN 0920-4105.

   Volum 215.

   DOI: 10.1016/j.petrol.2022.110717

  • Giljarhus, Knut Erik Teigen; Porcarelli, Alessandro; Apeland, Jørgen

   (2022)

   Investigation of Rotor Efficiency with Varying Rotor Pitch Angle for a Coaxial Drone.

   Drones

   ISSN 2504-446X.

   Volum 6.

   Hefte 4.

   DOI: 10.3390/drones6040091

  • Elfmark, Ola; Giljarhus, Knut Erik Teigen; Liland, Fredrik Fang; Oggiano, Luca; Reid, Robert

   (2021)

   Aerodynamic Investigation of Tucked Positions in Alpine Skiing.

   Journal of Biomechanics

   ISSN 0021-9290.

   Volum 119.

   DOI: 10.1016/j.jbiomech.2021.110327

  • Hågbo, Trond-Ola; Giljarhus, Knut Erik Teigen; Hjertager, Bjørn H

   (2021)

   Influence of geometry acquisition method on pedestrian wind simulations.

   Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics

   ISSN 0167-6105.

   Volum 215.

   DOI: 10.1016/j.jweia.2021.104665

  • Ghorbani, Maryam; Giljarhus, Knut Erik Teigen; Skadsem, Hans Joakim; Time, Rune Wiggo

   (2021)

   Computational fluid dynamics simulation of buoyant mixing of miscible fluids in a tilted tube.

   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

   ISSN 1757-8981.

   Volum 1201 .

   Hefte 012021.

   DOI: 10.1088/1757-899X/1201/1/012021

  • Giljarhus, Knut Erik Teigen; Panahi, Ghazalsadat Shariat; Frøynes, Olav Are

   (2021)

   Computational investigation of the aerodynamic performance of reversible airfoils for a bidirectional tidal turbine.

   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

   ISSN 1757-8981.

   Volum 1201.

   DOI: 10.1088/1757-899x/1201/1/012003

  • Jurga, Agata Patrycja; Janocha, Marek Jan; Yin, Guang; Giljarhus, Knut Erik Teigen; Ong, Muk Chen

   (2021)

   Validation and assessment of different RANS turbulence models for simulating turbulent flow through an orifice plate.

   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

   ISSN 1757-8981.

   DOI: 10.1088/1757-899x/1201/1/012019

  • Giljarhus, Knut Erik Teigen; Mikkelsen, Ove Kjetil

   (2021)

   Bruk av nettbrett til digitale innleveringer i fag med matematisk notasjon.

   Nordic Journal of STEM Education

   ISSN 2535-4574.

   DOI: 10.5324/njsteme.v5i1.3902

  • Høiness, Henrik; Gjerde, Kristoffer; Oggiano, Luca; Giljarhus, Knut Erik Teigen; Ruocco, Massimiliano

   (2021)

   Positional Encoding Augmented GAN for the Assessment of Wind Flow for Pedestrian Comfort in Urban Areas.

   https://arxiv.org/abs/1808.05071

  • Giljarhus, Knut Erik Teigen; Owolabi, Jibola Obafemi; Frøynes, Olav Are

   (2021)

   Comparison of unidirectional and bidirectional airfoils in a tidal stream turbine.

   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

   ISSN 1757-8981.

   Volum 1201.

   DOI: 10.1088/1757-899x/1201/1/012004

  • Giljarhus, Knut Erik Teigen; Stave, Daniel Årrestad; Oggiano, Luca

   (2020)

   Investigation of Influence of Adjustments in Cyclist Arm Position on Aerodynamic Drag Using Computational Fluid Dynamics.

   Proceedings

   ISSN 2504-3900.

   Volum 49.

   Hefte 1.

   DOI: 10.3390/proceedings2020049159

  • Giljarhus, Knut Erik Teigen

   (2020)

   pyBEMT: An implementation of the Blade Element Momentum Theory in Python.

   Journal of Open Source Software (JOSS)

   ISSN 2475-9066.

   Volum 5.

   Hefte 53.

   DOI: 10.21105/joss.02480

  • Giljarhus, Knut Erik Teigen; Evje, Steinar

   (2019)

   Use of the Finite Volume Framework OpenFOAM for Simulation of Tumor Growth. I: MekIT’19 - 10th National Conference on Computational Mechanics (Trondheim, Norway, 3-4 June 2019).

   International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE)

   ISBN 978-84-949194-9-7.

   s.139-147.

  • Nakhostin, Seyedeh Mona; Giljarhus, Knut Erik Teigen

   (2019)

   Investigation of transitional turbulence models for CFD simulation of the drag crisis for flow over a sphere.

   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

   ISSN 1757-8981.

   Volum 700.

   Hefte 1.

   DOI: 10.1088/1757-899X/700/1/012007

  • Hågbo, Trond-Ola; Giljarhus, Knut Erik Teigen; Qu, Sen; Hjertager, Bjørn H

   (2019)

   The performance of structured and unstructured grids on wind simulations around a high-rise building.

   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

   ISSN 1757-8981.

   Volum 700.

   Hefte 1.

   DOI: 10.1088/1757-899X/700/1/012001

  • Bahuguni, Anand; Kumara, Amaranath S.; Giljarhus, Knut Erik Teigen

   (2019)

   Modelling of hydrocarbon gas and liquid leaks from pressurized process systems.

   International Journal of Computational Methods & Experimental Measurements

   ISSN 2046-0546.

   Volum 7.

   Hefte 2.

   s.154-166.

   DOI: 10.2495/CMEM-V7-N2-154-166

  • Riva, Lorenzo; Teigen, Knut Erik; Hjertager, Bjørn H; Kalvig, Siri Margrethe

   (2017)

   Implementation and application of the actuator line model by OpenFOAM for vertical axis wind turbine.

   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

   ISSN 1757-8981.

   Volum 276.

   Hefte 1.

   DOI: 10.1088/1757-899X/276/1/012002

  • Radhakrishnan, Kumaresh Govindan; Fossan, Ingar; Venkatraman, Marutha Muthu; Giljarhus, Knut Erik Teigen; Spangelo, Øystein; Jensen, Stian

   (2016)

   CFD-based transient ignition probability modeling of gas leaks in enclosures.

   International Journal of Computational Methods

   ISSN 0219-8762.

   DOI: 10.1142/s0219876216400065

  • Aursand, Peder; Evje, Steinar; Flåtten, Tore; Teigen, Knut Erik; Munkejord, Svend Tollak

   (2014)

   An exponential time-differencing method for monotonic relaxation systems.

   Applied Numerical Mathematics

   ISSN 0168-9274.

   Volum 80.

   s.1-21.

   DOI: 10.1016/j.apnum.2014.01.003

  • Teigen, Knut Erik; Munkejord, Svend Tollak; Skaugen, Geir

   (2012)

   Solution of the Span–Wagner Equation of State Using a Density–Energy State Function for Fluid-Dynamic Simulation of Carbon Dioxide.

   Industrial & Engineering Chemistry Research

   ISSN 0888-5885.

   Volum 51.

   Hefte 2.

   s.1006-1014.

   DOI: 10.1021/ie201748a

  • Teigen, Knut Erik; Munkejord, Svend Tollak

   (2011)

   Numerical investigation of electrostatically enhanced coalescence of two drops in a flow field.

   Proceedings of IEEE International Conference on Dielectric Liquids

   ISSN 2153-3725.

   DOI: 10.1109/ICDL.2011.6015441

  • Teigen, Knut Erik; Song, P; Lowengrub, J; Voigt, A

   (2011)

   A diffuse-interface method for two-phase flows with soluble surfactants.

   Journal of Computational Physics

   ISSN 0021-9991.

   Volum 230.

   Hefte 2.

   s.375-393.

   DOI: 10.1016/j.jcp.2010.09.020

  • Teigen, Knut Erik; Lervåg, Karl Yngve; Munkejord, Svend Tollak

   (2010)

   Sharp interface simulations of surfactant-covered drops in electric fields. I: V European Conference on Computational Fluid Dynamics ECCOMAS CFD 2010.

   European Community on Computional Methods in Applied Sciences (ECCOMAS)

   ISBN 978-989-96778-1-4.

  • Teigen, Knut Erik; Munkejord, Svend Tollak

   (2010)

   Influence of surfactant on drop deformation in an electric field.

   Physics of Fluids

   ISSN 1070-6631.

   Volum 22.

   Hefte 11.

   DOI: 10.1063/1.3504271

  • Teigen, Knut Erik; Munkejord, Svend Tollak

   (2009)

   Sharp-interface Simulations of Drop Deformation in Electric Fields.

   IEEE transactions on dielectrics and electrical insulation

   ISSN 1070-9878.

   Volum 16.

   Hefte 2.

   s.475-482.

   DOI: 10.1109/TDEI.2009.4815181

  • Teigen, Knut Erik; Li, X. Rong; Lowengrub, J; Wang, F; Voigt, A

   (2009)

   A DIFFUSE-INTERFACE APPROACH FOR MODELING TRANSPORT, DIFFUSION AND ADSORPTION/DESORPTION OF MATERIAL QUANTITIES ON A DEFORMABLE INTERFACE.

   Communications in Mathematical Sciences

   ISSN 1539-6746.

   Volum 7.

   Hefte 4.

   s.1009-1037.

 • Bøker og kapitler
  • Teigen, Knut Erik; Gran, Inge Røinaas; Munkejord, Svend Tollak

   (2010)

   Development and use of intrface-capturing methods for investigation of surfactant-covered drops in electric fields.

   Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

   ISBN 978-82-471-2297-6.

   Hefte 2010: 163.

 • Formidling
  • Hågbo, Trond-Ola; Giljarhus, Knut Erik Teigen

   (2022)

   Influence of number of simulated wind directions on pedestrian wind comfort maps.

  • Hågbo, Trond-Ola; Giljarhus, Knut Erik Teigen; Hjertager, Bjørn H

   (2021)

   Influence of geometry acquisition method on pedestrian wind simulations.

  • Hågbo, Trond-Ola; Giljarhus, Knut Erik Teigen; Hjertager, Bjørn H

   (2021)

   Influence of geometry acquisition method on pedestrian wind simulations.

  • Venkatraman, Kartik; Hågbo, Trond-Ola; Buckingham, Sophia; Giljarhus, Knut Erik Teigen

   (2021)

   Influence of thermal stability and forest canopy in non-neutral atmospheric boundary modelling over complex terrain.

  • Hågbo, Trond-Ola; Giljarhus, Knut Erik Teigen

   (2021)

   Influence of number of simulated wind directions on pedestrian wind comfort maps.

  • Giljarhus, Knut Erik Teigen

   (2020)

   Potential of physical simulation, sensors and 3D maps in smart cities.

  • Giljarhus, Knut Erik Teigen; Oggiano, Luca; Stave, D.Å.

   (2020)

   Investigation of Influence of Adjustments in Cyclist Arm Position on Aerodynamic Drag Using Computational Fluid Dynamics.

  • Giljarhus, Knut Erik Teigen; Elfmark, Ola; Reid, Robert; Liland, Fredrik Fang; Oggiano, Luca

   (2020)

   Improving downhill skier aerodynamics through detailed flow simulation .

  • Oggiano, Luca; Giljarhus, Knut Erik Teigen; Elfmark, Ola; Liland, Fredrik Fang

   (2020)

   From the mountains to the ocean - from a fluid dynamics perspective.

  • Petersen, Johnny; Khatibi, Milad; Giljarhus, Knut Erik Teigen; Time, Rune Wiggo

   (2019)

   Study of the interaction between spherical particles of different sizes in horizontal fluid flow in a pipe - Experiment, static and dynamic modelling.

  • Giljarhus, Knut Erik Teigen; Nakhostin, Seyedeh Mona; Oggiano, Luca; Grønnestad, Kjetil

   (2019)

   Digital tvilling kan gi Kajsa større fart - bruker avansert teknologi i toppidrett.

  • Giljarhus, Knut Erik Teigen; Nakhostin, Seyedeh Mona; Oggiano, Luca; Grønnestad, Kjetil

   (2019)

   Digital tvilling kan gi Kajsa større fart.

  • Giljarhus, Knut Erik Teigen; Evje, Steinar

   (2019)

   Use of the Finite Volume Framework OpenFOAM for Simulation of Tumor Growth.

  • Giljarhus, Knut Erik Teigen; Hågbo, Trond-Ola; Røstvik, Harald Nils; Skiaker, Eirin

   (2019)

   Energilab på UiS.

  • Hågbo, Trond-Ola; Giljarhus, Knut Erik Teigen; Hjertager, Bjørn H

   (2019)

   Influence of Geometry Input on Urban CFD Wind Simulations – Comparison of 3D Models from LiDAR, Photogrammetry and Digital Building Data.

  • Hågbo, Trond-Ola; Giljarhus, Knut Erik Teigen; Qu, Sen; Hjertager, Bjørn H

   (2019)

   The performance of structured and unstructured grids on wind simulations around a high-rise building.

  • Teigen, Knut Erik

   (2018)

   Første sameie i Norge med strøm fra batterier .

  • Riva, Lorenzo; Teigen, Knut Erik; Hjertager, Bjørn H; Kalvig, Siri Margrethe

   (2017)

   Implementation and application of the actuator line model by OpenFOAM for a vertical axis wind turbine.

  • Munkejord, Svend Tollak; Giljarhus, Knut Erik Teigen; Lervåg, Karl Yngve

   (2012)

   Calculation of droplet dynamics in an electric field using the level-set method.

  • Teigen, Knut Erik; Munkejord, Svend Tollak; Hansen, Erik Bjørklund

   (2008)

   A computational study of the coalescence process between a drop and an interface in an electric field.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway