Lana Bubalo

Førsteamanuensis

Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Publikasjoner