Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby

Universitetslektor i pedagogikk

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-348
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2021)

   Orden og atferd i videregående skole: – er karakterer hensiktsmessige?.

   Norsk pedagogisk tidsskrift.

   ISSN 0029-2052.

   Volum 105.

   Hefte 2.

   s.156-171.

   DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2021-02-05

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Øverland, Klara

   (2019)

   Elever som viser sterke emosjonelle reaksjoner på prestasjonskrav i skolen. I: Stress og mestring i skolen.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245032857.

   s.97-124.

  • Roland, Pål; Øverland, Klara; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2016)

   Alvorlige atferdsvansker - forskning og tiltak relatert til skolekonteksten. I: Psykisk helse i skolen.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215026015.

   s.156-175.

 • Bøker og kapitler
  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Ogden, Terje; Bru, Lars Edvin

   (2023)

   Sosial kompetanse. I: Sosial og emosjonell kompetanse i skolen.

   Gyldendal Norsk Forlag A/S.

   ISBN 9788205577930.

   s.35-51.

  • Bru, Lars Edvin; Tvedt, Maren Stabel; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Tharaldsen, Kjersti Balle; Kolstø-Johansen, Ann Kristin

   (2019)

   Erfaringer med å fjerne karakter i orden og atferd. Evaluering av et forsøk ved seks videregående skoler i Rogaland.

   ISBN 978-82-7578-062-9.

 • Formidling
  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2021)

   Trenger vi karakter i orden og oppførsel?.

  • Skaar, Elin; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2021)

   I alle klasserom sitter det elever som sliter..

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2021)

   Organisasjonsutvikling med vekt på relasjoner og delingskultur.

   Fagdag;

   2021-08-13.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2021)

   Spiseforstyrrelser, tilrettelegging i skolen..

   Fagdag;

   2021-11-04.

  • Evensen, Kjell Christian; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2021)

   En skole uten anmerkninger.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Lunde, Svanaug

   (2020)

   Tilskuerrollen.

   Utdanningsdirektoratet sin samling for Pulje 3 i læringsmiljøprosjektet;

   2020-01-08 - 2020-01-09.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2019)

   Hva er utfordringene når skolen skal arbeide med «negativ språkbruk»? Sett ut fra et organisasjonsutviklingsperspektiv..

   Læringsmiljøprosjektet;

   2019-01-08.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Gusfre, Kari Stamland

   (2019)

   The Schools Internal Resource Team against bullying.

   World Anti-bullying Forum;

   2019-06-04 - 2019-06-06.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2019)

   Sosial kompetanse.

   Læringsmiljøprosjektet;

   2019-08-12.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2019)

   Elever som viser problematferd i skolen.

   Læringsmiljøprosjektet;

   2019-08-13.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Helgøy, Guttorm Hermann

   (2019)

   Innsatsteam mot mobbing.

   Innsatsteam mot mobbing;

   2019-11-05.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Øverland, Klara

   (2018)

   Livsmestring for sårbare barn.

   Læringsmiljøkonferansen, 2018;

   2018-11-29 - 2018-11-30.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Grønnestad, Kjetil; Bergin, Alf

   (2018)

   Ta mobbebrillene på.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2015)

   læringsstøtte og spørsmålsekvenseer.

   foredrag, Ungdomstrinn i utvikling;

   2015-02-03 - 2015-05-03.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2015)

   Klasseledelse med vekt på læringsstøtte.

   foredrag, Ungdomstrinn i utvikling;

   2015-04-09.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2015)

   Programbasert forebygging og problemløsning.

   Undervisning, Universitetet i stavanger;

   2015-10-28.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2014)

   Ungdomstrinn i utvikling, Klasseledelse.

   Ungdomstrinn i utvikling;

   2014-09-02.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2014)

   Oppfølgingskurs i klasseledelse, Respekt og Zero.

   Respekt og Zero- Videreføring;

   2014-09-18.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2014)

   Praktisk og variert undervisning.

   Foredrag, Ungdomstrinn i utvikling;

   2014-11-04 - .

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Størksen, Svein Bjørn

   (2012)

   Hjem-skole samarbeid.

   Respekt- kurs;

   2012-08-16 - 2012-08-17.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2011)

   Læringsmiljø- klasseledelse og relasjonsbygging.

   Ny Giv;

   2011-02-02.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2011)

   Arbeid med traumatiserte barn og unge.

   Konferanse mot vold og overgrep;

   2011-03-14 - 2011-03-15.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2010)

   Klasseledelse.

   Klasseledelse;

   2010-08-17 - 2010-08-18.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2010)

   Vil avdekka mobbinga.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2010)

   Elever med atferdsproblemer.

   Elever med atferdsproblemer;

   2010-01-29.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2010)

   Aggresjon og sosial kompetanse.

   utenTitteltekst;

   2010-01-05.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2009)

   Klasseledelse.

   utenTitteltekst;

   2009-11-11.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2009)

   Klasseledelse.

   utenTitteltekst;

   2009-11-27.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway