Hopp til hovedinnhold

Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby

Universitetslektor

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-348
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2021)

   Orden og atferd i videregående skole: – er karakterer hensiktsmessige?.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 105.

   Hefte 2.

   s.156-171.

   DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2021-02-05

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Øverland, Klara

   (2019)

   Elever som viser sterke emosjonelle reaksjoner på prestasjonskrav i skolen. I: Stress og mestring i skolen.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245032857.

   s.97-124.

  • Roland, Pål; Øverland, Klara; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2016)

   Alvorlige atferdsvansker - forskning og tiltak relatert til skolekonteksten. I: Psykisk helse i skolen.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215026015.

   s.156-175.

 • Bøker og kapitler
  • Bru, Lars Edvin; Tvedt, Maren Stabel; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Tharaldsen, Kjersti Balle; Kolstø-Johansen, Ann Kristin

   (2019)

   Erfaringer med å fjerne karakter i orden og atferd. Evaluering av et forsøk ved seks videregående skoler i Rogaland.

   ISBN 978-82-7578-062-9.

 • Formidling
  • Evensen, Kjell Christian; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2021)

   En skole uten anmerkninger.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2021)

   Organisasjonsutvikling med vekt på relasjoner og delingskultur.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2021)

   Spiseforstyrrelser, tilrettelegging i skolen..

  • Skaar, Elin; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2021)

   I alle klasserom sitter det elever som sliter..

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2021)

   Trenger vi karakter i orden og oppførsel?.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Lunde, Svanaug

   (2020)

   Tilskuerrollen.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Helgøy, Guttorm Hermann

   (2019)

   Innsatsteam mot mobbing.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2019)

   Sosial kompetanse.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2019)

   Elever som viser problematferd i skolen.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2019)

   Hva er utfordringene når skolen skal arbeide med «negativ språkbruk»? Sett ut fra et organisasjonsutviklingsperspektiv..

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Gusfre, Kari Stamland

   (2019)

   The Schools Internal Resource Team against bullying.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Grønnestad, Kjetil; Bergin, Alf

   (2018)

   Ta mobbebrillene på.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Øverland, Klara

   (2018)

   Livsmestring for sårbare barn.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2015)

   læringsstøtte og spørsmålsekvenseer.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2015)

   Programbasert forebygging og problemløsning.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2015)

   Klasseledelse med vekt på læringsstøtte.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2014)

   Ungdomstrinn i utvikling, Klasseledelse.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2014)

   Praktisk og variert undervisning.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2014)

   Oppfølgingskurs i klasseledelse, Respekt og Zero.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Størksen, Svein Bjørn

   (2012)

   Hjem-skole samarbeid.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2011)

   Læringsmiljø- klasseledelse og relasjonsbygging.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2011)

   Arbeid med traumatiserte barn og unge.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2010)

   Aggresjon og sosial kompetanse.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2010)

   Vil avdekka mobbinga.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2010)

   Elever med atferdsproblemer.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2010)

   Klasseledelse.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2009)

   Klasseledelse.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2009)

   Klasseledelse.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway