Maren Stabel Tvedt

førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-250
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Tvedt, Maren Stabel

   (2022)

   Supported to stay in school: How students' perceptions of the psychosocial learning environment are related to intentions to quit upper secondary school.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-8439-058-1.

  • Bru, Lars Edvin; Tvedt, Maren Stabel; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Tharaldsen, Kjersti Balle; Kolstø-Johansen, Ann Kristin

   (2019)

   Erfaringer med å fjerne karakter i orden og atferd. Evaluering av et forsøk ved seks videregående skoler i Rogaland.

   ISBN 978-82-7578-062-9.

  • Bru, Lars Edvin; Tvedt, Maren Stabel

   (2017)

   Evalueringen av forsøket uten karakterer i orden og atferd i videregående skoler i Rogaland 2016–2017.

   ISBN 978-82-7578-059-9.

 • Formidling
  • Tvedt, Maren Stabel

   (2024)

   Relasjoner og sosial tilhørighet i vgo: Verdien av det mulighetsrommet det gir..

   Pilot: ufrivillig skolefravær;

   2024-01-11.

  • Tvedt, Maren Stabel; Bru, Lars Edvin

   (2023)

   Completion of upper secondary education: Predictions of the psychosocial learning environment and academic achievement..

   EARLI 2023;

   2023-08-23.

  • Tvedt, Maren Stabel; Kristiansen, Nina

   (2023)

   Undgom kjeder seg på prøver og eksamen, ifølge ny studie .

  • Tvedt, Maren Stabel

   (2023)

   Social relatedness in upper secondary school: Why and how it matters for students' engagement and school completion..

   SOSUS: Social sustainability for children and families;

   2023-10-12.

  • Tvedt, Maren Stabel

   (2022)

   Ny Uis-doktorgrad: Dette kan gjøre at vgs-elever dropper ut.

  • Tvedt, Maren Stabel

   (2022)

   Disputas om intensjoner om å slutte på skolen.

  • Tvedt, Maren Stabel

   (2022)

   Betydningen av - og kompleksiteten i- relasjoner i skolen, blant elever i vgo..

   Samling for vgo, Rogaland: Kompetanseløftet og inkluderende praksis;

   2022-06-02 - .

  • Tvedt, Maren Stabel

   (2022)

   Betydningen av - og kompleksiteten i- relasjoner i skolen, blant elever i vgo..

   Samling for vgo, Rogaland: Kompetanseløftet og inkluderende praksis;

   2022-06-13.

  • Tvedt, Maren Stabel

   (2022)

   Elevmedvirkning og verdsetting av ungdommenes perspektiv.

   Innlegg på forskningsseminar: Læringsmiljø og læring;

   2022-03-09.

  • Tvedt, Maren Stabel

   (2021)

   Hva er det som svikter når elever vurderer å slutte på skolen?.

  • Tvedt, Maren Stabel

   (2019)

   Trajectories of intentions to quit in upper secondary school, and the longitudinal associations with perceived emotional support from teachers and loneliness. A latent growth curve approach..

   Kvantitativt Forum;

   2019-03-13.

  • Tvedt, Maren Stabel

   (2019)

   Perceived teacher support and intentions to quit upper secondary school: Direct, and indirect associations via emotional engagement and boredom.

   7th International Self-Determination Theory Conference ;

   2019-05-22.

  • Tvedt, Maren Stabel

   (2019)

   Ulike typer motivasjon - betydning for psykisk helse.

  • Tvedt, Maren Stabel

   (2019)

   Se videre-prosjektet. Opplevelse av læringsmiljø i videregående skole, motivasjon og fullføring av opplæringen.

   Fagseminar: Bedre sammen;

   2019-10-31.

  • Tvedt, Maren Stabel

   (2019)

   Kjedsomhet kan føre til frafall i skolen.

  • Tvedt, Maren Stabel; Bru, Lars Edvin

   (2019)

   Betydning av kjedsomhet på skolen.

  • Bru, Lars Edvin; Tvedt, Maren Stabel

   (2019)

   Å fjerne karakter i orden og atferd kan være bra.

  • Tvedt, Maren Stabel

   (2018)

   Perceived learning environment in upper secondary school: Its' contribution to motivation, mental health and school completion.

   SDT-research, seminar with prof. Christopher Niemiec;

   2018-05-23.

  • Fandrem, Hildegunn; Tvedt, Maren Stabel; Virtanen, Tuomo Erkki; Bru, Lars Edvin

   (2018)

   Intentions to quit among natives and immigrants in upper secondary school: The role of peer relation.

   International Society for Study of Behavioural Development Conference 2018;

   2018-07-15 - 2018-07-19.

  • Tvedt, Maren Stabel

   (2018)

   Intentions to quit among natives and immigrants in upper secondary school: The role of peer relations.

   Kvantitativt forum;

   2018-06-20.

  • Tvedt, Maren Stabel

   (2018)

   Skolevise tilbakemeldinger fra Se videre-prosjektet. Endringer i opplevelse av læringsmiljø, motivasjon og psykisk helse fra T1-T3..

   Presentasjon for ledergruppene ved fire videregående skoler i regionen;

   2018-06-10 - 2019-01-15.

  • Tvedt, Maren Stabel

   (2017)

   Emotional engagement and disaffection among upper secondary school students: the role of the learning environment.

   Kvantitativt forum;

   2017-06-21.

  • Tvedt, Maren Stabel

   (2017)

   Hva skjer når skoler dropper karakterer i orden og atferd?.

  • Tvedt, Maren Stabel

   (2017)

   Tilbakemelding på skolevise resultater i Se videre-prosjektet.

   Presentasjoner for ledergrupper ved fem videregående skoler;

   2017-06-21 - 2017-06-22.

  • Bru, Lars Edvin; Tvedt, Maren Stabel

   (2017)

   Hva skjer når skoler kutter ut karakterer i orden og atferd?.

  • Tvedt, Maren Stabel; Bru, Lars Edvin

   (2016)

   Dobbelt så mange elever føler at de ikke passer inn i skolen.

   Laringsmiljosenteret.uis.no.

  • Tvedt, Maren Stabel

   (2016)

   The learning environment in upper secondary school: It’s contribution to motivation, mental health and school completion.

   Adolescents and mental health promotion in a school setting;

   2016-09-05.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway