Marianne Hafnor Bøe

Professor i religionsvitenskap

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
HL A-225
Follow me

Bio

Min forskning befinner seg i skjæringspunktene mellom religion, lov og kjønn. Jeg har spesialisert meg på islam, sjia-islam, islamsk familierett og muslimske trossamfunn i Iran og Norge. Dessuten er jeg interessert i lovreguleringer av religion, religion i hverdagen, religiøse minoriteter, feministisk islam, og religionsdidaktikk. Jeg har jobbet med tekstanalyse, og gjort etnografiske undersøkelser, inkludert dybdeintervjuer og observasjoner i både Norge og Iran.

I 2013 fullførte jeg en doktorgrad i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB). Under doktorgraden var jeg tilknyttet Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiB. Fra 2015 var jeg tilsatt som postdoktor ved Institutt for arkeologi, historie, kulturvitenskap og religion ved UiB. Mitt postdokprosjekt hadde tittelen «Religious Law and Everyday Life: Shifting Practices of Mahr in Legal Pluralistic Norway», og var finansiert av Norges forskningsråd. Fra 2018-2019 jobbet jeg ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger, og fra 2019 har jeg vært tilsatt ved Institutt for kulturvitenskap og språk. 

I studieåret 2016-2017 var jeg Fulbright-stipendiat ved Northeastern University i Boston (USA). Jeg har også vært gjesteforsker ved Centre for Gender Studies ved SOAS, University of London (2011), og ved Institutt for tverrkulturelle og regionale studier ved Københavns Universitet (2022).

Min undervisingserfaringer er fra alle nivåer av høyere utdanning om temaer som islam, religiøse minoriteter, Midtøsten-studier, teori og metoder innen religionsvitenskap, kjønn og religion, kjønnsteori, vitenskapsteori, religionsundervisning og religionsdidaktikk.

Jeg har publisert en rekke bøker, artikler og bokkapitler om regler og praksis for muslimsk familierett i Iran og Norge, om sjia-islam og muslimske miljøer i Norge, om kombinasjonen av islam og feminisme, samt om teori og metoder i studier av religioner.

Jeg er en av tre redaktører av tidsskriftet  DIN - tidsskrift for religion og kultur. Fra og med høsten 2022, har jeg vært nestleder i styret til KIFO, Institutt for kirke, religions- og livssynsforskning. Fra januar 2024 fungerer jeg som prodekan for utdanning ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Utvalgte publikasjoner:

Bøe, Marianne H. and Mona H. Farstad. 2023. Islam - tradisjon, tilhørighet og praksis. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 

Bøe, Marianne H. 2022. Hvem kan stå foran? Religionsmangfold og diskusjoner om likestilling blant norske muslimer. I H. V. Kleive, J. G. Lillebø & K.-W. Sæther (Red.), Møter og mangfold: Religion og kultur i historie, samtid og skole (Kap. 4, s. 83–107). Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/ noasp.156.ch4

Bøe, Marianne H. 2022. "En sykehusimam for alle? Organisering og representasjon i religions- og livssynsbetjening ('chaplaincy') for muslimer på norske sykehus". DIN - tidsskrift for religion og kultur, 1: 2022, 35-61. 

Bøe, Marianne H. & Kalvig Anne. 2020. Mennesker, meninger, makter: en innføring i religionsvitenskap. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Bøe, Marianne H. 2019. Feminisme i islam. Oslo: Universitetsforlaget. 

Bøe, Marianne. 2018. Annotated Legal Documents on Islam in Europe: Norway. Leiden: Brill. 

Bøe, Marianne. 2018. Lived Experiences of Norway's Regulation of Mahr. Nordic Journal of Religion and Society, 31:1, pp. 58-74. https://doi.org/10.18261/issn.1890-7008-2018-01-04


Bøe, Marianne. 2015. Family Law in Contemporary Iran: Women's Rights Activism and Shari'a. London: I.B.Tauris. 

Ph.d.-veiledning:

 • Aashima Budal: "Religious Taboo: The influence of sacred Hindu stories in the isolation and peril of menstruating Hindu women of Nepal"
 • Annam Azeem: "Freedoms and Contraints: How Muslim women experience religious belonging in Western Norway"
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2024)

   Negotiating the Materiality of Mahr in Diasporic Shi'i Marriage. I: Beyond Karbala New Approaches to Shiʿi Materiality and Material Religion.

   Brill Academic Publishers.

   ISBN 978-90-04-69133-9.

  • Bøe, Marianne Hafnor; Elgvin, Olav

   (2024)

   Norway. I: Yearbook of Muslims in Europe Volume 15.

   Brill Academic Publishers.

   ISBN 978-90-04-54987-6.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2022)

   Norway. I: Yearbook of Muslims in Europe, Volume 13.

   Brill Academic Publishers.

   ISBN 9789004503533.

   s.489-508.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2022)

   Hvem kan stå foran? Religionsmangfold og diskusjoner om kjønnslikestilling blant norske muslimer. I: Møter og mangfold: Religion og kultur i historie, samtid og skole.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-75389-4.

   s.83-107.

   DOI: 10.23865/noasp.156.ch4

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2022)

   En sykehusimam for alle? Organisering og representasjon i religions- og livssynsbetjening («chaplaincy») for muslimer ved norske sykehus.

   DIN - Tidsskrift for religion og kultur.

   ISSN 1501-9934.

   Volum 1.

   s.35-62.

  • Seddighi, Gilda; Bøe, Marianne Hafnor

   (2022)

   «Kvinne, liv, frihet»Kjønn, etnisitet og hverdagsaktivisme i den iranske protestbevegelsen.

   Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.

   ISSN 1503-5727.

   Volum 21.

   Hefte 2.

   DOI: 10.5617/ba.10227

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2022)

   Norway. I: Yearbook of Muslims in Europe, Volume 14.

   Brill Academic Publishers.

   ISBN 978-90-04-51775-2.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2022)

   Norway.

   Yearbook of Muslims in Europe.

   ISSN 1877-1432.

   Volum 13.

   s.489-508.

   DOI: 10.1163/9789004503533_033

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2021)

   Norway.

   Yearbook of Muslims in Europe.

   ISSN 1877-1432.

   Volum 12.

   s.500-517.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2021)

   Postcolonial and feminist perspectives in islamic religious education. I: Islamic religious education in Europe : A comparative study.

   Routledge.

   ISBN 9780367353759.

   s.272-275.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2021)

   Mahr Iranian style in Norway : Negotiating gender equality and religious and cultural belonging through transnational shia marriage practices. I: Global dynamics of shi'a marriages : Religion gender and belonging.

   Rutgers University Press.

   ISBN 9781978818477.

   s.85-100.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2021)

   Norway.

   Yearbook of Muslims in Europe.

   ISSN 1877-1432.

   Volum 12.

   s.500-517.

   DOI: 10.1163/9789004443822_034

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2020)

   Controversies, Complexities and Contexts: Teaching Islam through Internal Feminist Critique of the Religion.

   Religions.

   ISSN 2077-1444.

   Volum 11.

   Hefte 12.

   DOI: 10.3390/rel11120662

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2020)

   Norway.

   Yearbook of Muslims in Europe.

   ISSN 1877-1432.

   Volum 11.

   s.471-487.

   DOI: 10.1163/9789004419612_033

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2019)

   Review of "Female Bodies and Sexuality in Iran and the Search for Defiance" and "Forging the Ideal Educated Girl: The Production of Desirable Subjects in Muslim South Asia.".

   Politics & Gender.

   ISSN 1743-923X.

   Volum 15.

   Hefte 2.

   DOI: 10.1017/S1743923X1900014X

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2019)

   Norway.

   Yearbook of Muslims in Europe.

   ISSN 1877-1432.

   Volum 11.

   s.471-487.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2019)

   Feminisme i islam.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-03388-4.

  • Bøe, Marianne

   (2018)

   Lived Experiences of Norway’s Regulation of Mahr (the Muslim Dower).

   Nordic Journal of Religion and Society.

   ISSN 0809-7291.

   Volum 31.

   Hefte 1.

   s.58-74.

   DOI: 10.18261/issn.1890-7008-2018-01-04

  • Bøe, Marianne

   (2018)

   Annotated Legal Documents on Islam in Europe: Norway.

   ISBN 9789004379428.

   Hefte 17.

  • Bøe, Marianne

   (2018)

   Halal Dating and Norwegian Youth Culture.

   Journal of Muslims in Europe.

   ISSN 2211-792X.

   Volum 7.

   Hefte 3.

   s.265-282.

   DOI: 10.1163/22117954-12341368

  • Bøe, Marianne

   (2017)

   Feministisk vri på Koranen.

   Samtiden.

   ISSN 0036-3928.

   Hefte 1.

   s.22-29.

  • Bøe, Marianne

   (2017)

   Halal-dating som ungdomskultur: Forhandlinger om ekteskaps- og samlivspraksiser blant norsk ungdom med muslimsk bakgrunn.

   Prismet.

   ISSN 0032-8847.

   Hefte 1-2.

   s.9-26.

   DOI: 10.5617/pri.4736

  • Bøe, Marianne; Flaskerud, Ingvild

   (2017)

   A minority in the making: The shia muslim community in Norway.

   Journal of Muslims in Europe.

   ISSN 2211-792X.

   Volum 6.

   Hefte 2.

   s.179-197.

   DOI: 10.1163/22117954-12341347

  • Bøe, Marianne

   (2015)

   Family Law in Contemporary Iran: Women’s Rights Activism and Shari’a.

   I.B. Tauris.

   ISBN 9781780769004.

  • Bøe, Marianne

   (2013)

   "Kjønnsjihad: Feministiske tilnærminger til Shari‘a”. I: Religion i skrift: Mellom mystikk og materialitet.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215019895.

   s.94-108.

  • Bøe, Marianne; Flaskerud, Ingvild

   (2012)

   "Redaksjonelt".

   DIN - Tidsskrift for religion og kultur.

   ISSN 1501-9934.

   Hefte 1.

  • Bøe, Marianne

   (2012)

   Fornying og videreføring av midlertidig ekteskap i sjia-muslimske minoritets- og majoritetsposisjoner.

   DIN - Tidsskrift for religion og kultur.

   ISSN 1501-9934.

   Hefte 1.

   s.91-117.

  • Bøe, Marianne; Tønnessen, Liv

   (2011)

   Nye utfordringer til islamsk feminisme: Kvinneaktivismens mange ansikter i Sudan og Iran.

   Tidsskrift for kjønnsforskning.

   ISSN 0809-6341.

   Hefte 4.

   s.327-342.

  • Bøe, Marianne

   (2010)

   Islamsk feminisme.

   St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.

   ISSN 0808-2901.

   Hefte 1-2.

  • Bøe, Marianne

   (2009)

   The Bergen-Sudan Connection. I: Connecting south and north - Sudan Studies from Bergen in Honour of Mahmoud Salih.

   Universitetet i Bergen.

   ISBN 978-82-7453-079-9.

   s.5-18.

  • Bøe, Marianne

   (2007)

   Sjia islam – særegenheter og kvinners stilling.

   Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.

   ISSN 0802-8214.

   Hefte 2.

   s.10-15.

  • Bøe, Marianne

   (2005)

   Iranske kvinneaktivister forsvarere av kvinners rettigheter og nye bidragsytere til debatten om islamsk lov.

   Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier.

   ISSN 0108-4453.

   Hefte Nr 43.

   s.81-88.

  • Bøe, Marianne

   (2002)

   ”Muslimske feminister: aktører i islamsk lov?”.

   REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora.

   ISSN 0806-8593.

   Hefte 15.

 • Bøker og kapitler
  • Farstad, Mona Helen; Bøe, Marianne Hafnor

   (2023)

   Islam: Tradisjon, tilhørighet og praksis.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202725983.

  • Bøe, Marianne Hafnor; Kalvig, Anne Kathrine

   (2020)

   Mennesker meninger makter: en introduksjon til religionsvitenskap.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202610036.

  • Bøe, Marianne

   (2012)

   Debating Family Law in Contemporary Iran. Continuity and Change in Women's Rights Activists' Conceptions of Shari'a and Women's Rights.

   Universitetet i Bergen.

   ISBN 978-82-308-2165-7.

 • Formidling
  • Thygesen, Mads Emil Olsen; Bøe, Marianne Hafnor

   (2024)

   OL-håpet viste seg i bikini - risikerer fengsel i hjemlandet.

  • Gramvik, Simon; Bøe, Marianne Hafnor

   (2024)

   Stadig flere kvinner i Midtøsten kan skille seg uten godkjenning fra mannen.

  • Fossum, Cathrine; Bøe, Marianne Hafnor

   (2023)

   Moralpolitiet forrvirring.

  • Mæland, Kjetil Bortelid; Bøe, Marianne Hafnor

   (2023)

   Derfor blir menn, og ikke kvinner, henrettet i Iran.

  • Aardal, Eline Buvarp; Bøe, Marianne Hafnor

   (2023)

   Har ayatollahen vunnet?.

  • Gramvik, Simon; Bøe, Marianne Hafnor

   (2023)

   Muslimske feminister ønsker kvinnelige imamer.

  • Tegle, Alice; Bøe, Marianne Hafnor

   (2023)

   Iransk kvinne bortvises fra Norge.

  • Castello, Claudio; Bøe, Marianne Hafnor

   (2023)

   Nedstengingen ga ny debatt om kvinnelige imamer.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2023)

   «Kvinne, liv, frihet» - Irans demokrati- og kvinnebevegelser før og nå.

   markering av Den internasjonale kvinnedagen;

   2023-03-08.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2023)

   Mangfold blant norske muslimer.

   KIFO konferanse;

   2023-03-21 - .

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2023)

   Kvinnedagen på biblioteket.

   Kvinnedagen på biblioteket;

   2023-03-08 - .

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2023)

   Gender .

   Woman, Life, Freedom Conference;

   2023-06-14 - 2023-06-16.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2023)

   Aesthetic and Feelings in the Woman, Life, Freedom Solidarity Protestes in Stavanger.

   MIGEL Cnference;

   2023-06-14 - 2023-06-16.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2023)

   Aesthetic and Feelings in Woman, Life, Freedom Solidarity Protests in Stavanger.

   Forskergruppe Religiøse minoriteter og religiøst mangfold;

   2023-06-20 - 2023-06-21.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2023)

   Irans politiske system.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2023)

   Irans Moralpoliti.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Nyborg, Johannes; Bøe, Marianne Hafnor

   (2023)

   Flerkoneri i Norge øker.

  • Vårt Land, Vårt Land; Bøe, Marianne Hafnor

   (2023)

   Vi trenger tydeligere lovgivning om flerkoneri.

  • Haabeth, Nina; Bøe, Marianne Hafnor

   (2023)

   Frykt for at det iranske regimet vil slå brutalt ned på nye protester.

  • Salimi, Nima; Bøe, Marianne Hafnor

   (2023)

   - Iranere vil ta Iran tilbake.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2023)

   Mangfold i islam.

   Religionslærerforeningens seminar;

   2023-10-20 - 2023-10-21.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2023)

   Hva slags rolle spiller religion i protestene?.

   Kvinne, liv, frihet-opprørene i Iran;

   2023-11-15 - .

  • Plassen, Pål; Bøe, Marianne Hafnor

   (2023)

   Kan ein fredspris endre Iran? .

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2023)

   Om årets fredsprisvinner - Narges Mohammadi.

   Nobelprisen forklart;

   2023-12-09.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2022)

   Nye blikk på kjønn, seksualitet og makt.

   Onsdagsforedrag;

   2022-01-12.

  • Bøe, Marianne Hafnor; Farstad, Mona Helen

   (2022)

   Organisert islam i Norge, del 2.

   DIN - Tidsskrift for religion og kultur.

   ISSN 1501-9934.

   Volum 1.

   s.7-10.

  • Haagensen, Olaf; Bøe, Marianne Hafnor

   (2022)

   Problemet er fundamentalistisk islam.

  • Tønset, Egil Arne; Bøe, Marianne Hafnor

   (2022)

   Mangeårig kvinnekamp i Iran.

  • Hessen, Frida Daae; Bøe, Marianne Hafnor

   (2022)

   Slik oppstod Irans moralpoliti.

  • Stork, Hanne Storvang; Bøe, Marianne Hafnor

   (2022)

   Iranske kvinner klipper av seg håret i protest mot regimet.

  • Foss, Amund Bakke; Bøe, Marianne Hafnor

   (2022)

   Tenåringsjenter står opp mot prestestyret i Iran.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2022)

   Hijabpåbudet har alltid vært omstridt i Iran. Også blant regimets støttespillere.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Jørgensen, Pål T; Bøe, Marianne Hafnor

   (2022)

   Demonstranter angrep den iranske ambassaden – minst 90 anholdt.

  • Lien, Kyrre; Bøe, Marianne Hafnor

   (2022)

   Hun er på innsiden av folkeopprøret i Iran.

  • Svarstad, Jørgen; Bøe, Marianne Hafnor

   (2022)

   Iranske professorer fordømmer opptøyene.

  • Foss, Amund Bakke; Bøe, Marianne Hafnor

   (2022)

   Tenåringsjenter står opp mot prestestyret i Iran: − De har et utenkelig mot.

  • Eric Kjerstad, Solheim; Bøe, Marianne Hafnor

   (2022)

   De topper drapsstatistikken i Iran: − Klassisk rasisme.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2022)

   Spørsmål og svar om situasjonen i Iran.

  • Pettersen, Jørn; Bøe, Marianne Hafnor

   (2022)

   Iran hevder moralpolitiet legges ned: − Kan være gjort for å roe ned demonstrasjonene.

  • Fjellanger, Runa; Bøe, Marianne Hafnor

   (2022)

   Niesen til Khamenei pågrepet: − Brutalitet uten sidestykke.

  • Skjerstad Solheim, Eric; Bøe, Marianne Hafnor

   (2022)

   De topper drapsstatistikken i Iran: − Klassisk rasisme.

  • Nylenna, Mathias; Bøe, Marianne Hafnor

   (2022)

   Handelsstreik i Iran.

  • Nilssen, Tom; Bøe, Marianne Hafnor

   (2022)

   Henrettelse i Iran.

  • Larsen, Emma Stangby; Bøe, Marianne Hafnor

   (2022)

   Tror Sara (25) risikerer fengsel etter sjakk-VM – nå rømmer hun til nytt land.

  • Myrtveit, Aase Cathrine; Bøe, Marianne Hafnor

   (2022)

   Hva er moralpolitiet?.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2022)

   Stories from Iran.

   Stories from Iran;

   2022-10-31.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2022)

   Tale på UiS'årsfest.

   UiS årsfest;

   2022-10-28.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2022)

   Minoritetsmetodologi.

   Islamforskning i Norge 200 år etter Holmboe: Hvem, hva, hvorfor?;

   2022-10-28 - 2022-10-29.

  • Kolstad, Magnus; Bøe, Marianne Hafnor

   (2022)

   – Hun var den rette personen til å få fredsprisen.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2021)

   Islam, kjønn og likestilling: noen aktuelle diskusjoner.

   Seminar for elever i Religion og etikk;

   2021-10-27 - .

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2021)

   Comparison - Research design, methodology and mode of analysis.

   RVS Research School;

   2021-08-18 - .

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2021)

   Life, Love and the Law.

   Sharia workshop;

   2021-09-09 - 2021-09-10.

  • Bøe, Marianne Hafnor; Farstad, Mona Helen

   (2021)

   Redaksjonelt.

   DIN - Tidsskrift for religion og kultur.

   ISSN 1501-9934.

   Hefte 2.

   s.7-11.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2020)

   Panelsamtale feminisme i islam.

   Panelsamtale;

   2020-03-07.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2020)

   Litteraturhuset i Fredriskstad - Feminisme i islam.

   Foredrag;

   2020-02-13.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2020)

   Islamsk feminisme.

   Islamsk feminisme;

   2020-01-30.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2020)

   Feministisk islam i vinden: Mangfold, muligheter og utfordringer.

   Kirke og kultur.

   ISSN 0023-186X.

   Hefte 2.

   s.151-165.

   DOI: 10.18261/issn.1504-3002-2020-02-07

  • Kalvig, Anne Kathrine; Bøe, Marianne Hafnor

   (2020)

   Jul på norsk - kultur, kos og konflikt.

   Fagsnakk.no.

  • Glorvigen, Merete; Bøe, Marianne Hafnor

   (2020)

   De kaller meg alt fra hore til CIA-agent.

  • Møllersen, Anders; Bøe, Marianne

   (2019)

   Iransk TV-kanal stoppet tysk kamp fordi dommeren var kvinne.

  • Nyberg, Elin; Bøe, Marianne

   (2019)

   Skoler bør bruke religiøse høytider i undervisningen.

  • Fossheim, Kenneth; Bøe, Marianne

   (2019)

   Derfor gjør «313» politiet bekymret.

  • Bøe, Marianne

   (2019)

   Fra bursdagsfeiring til julegudstjeneste: Håndtering av religions- og livssynsmangfold i skolen.

   Medborgerskapsuken ;

   2019-01-11.

  • Bøe, Marianne

   (2019)

   Promoting gender equality, but ignoring Muslim women’s rights?.

   Religion: Going Public Blog.

  • Veland, Bernhard; Bøe, Marianne Hafnor

   (2019)

   Iransk aktivist satte fyr på seg selv i protest.

  • Castello, Claudio; Bøe, Marianne Hafnor

   (2019)

   En bok som viser nye sider ved islam.

  • Gilje, Caroline Teinum; Bøe, Marianne Hafnor

   (2019)

   Prest: Ingen bør fritas fra FN-markering.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2019)

   Hva kan vi bruke feminisme i islam til i KRLE og RE-faget?.

   Religionslærerforeningens konferanse 2019;

   2019-10-18 - 2019-10-19.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2019)

   Barneekteskap, æresdrap og kvinners rettigheter. Den feministiske likestillingskampen i islam skjer nå.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Gjengedal, Kjerstin; Bøe, Marianne Hafnor

   (2019)

   Visst finst det muslimske feministar!.

  • Hult, Kine; Bøe, Marianne Hafnor

   (2019)

   Feministiske muslimer? Klart de finnes.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2019)

   Religiøs kvinnekamp.

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2019)

   Boklansering feminisme i islam på bergen Global.

   Boklansering;

   2019-11-21.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2019)

   Boklansering Sølvberget: Feminisme i islam.

   Boklansering;

   2019-12-04.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2019)

   Boklansering Litteraturhuset i Oslo: Feminisme i islam.

   Boklansering;

   2019-11-05.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2019)

   Intervju NRK Rogaland.

  • Paszkiewicz, Zofia; Bøe, Marianne Hafnor

   (2019)

   Verdibørsen Feminisme i islam.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2019)

   Intervju Feminisme i islam Nyhetsmorgen.

  • Flølo, Karin; Bøe, Marianne

   (2018)

   Derfor kjemper iranere mot landets ledere.

  • Fonn, Geir Ove; Bøe, Marianne

   (2018)

   Presser Irans prestestyre.

  • Wernersen, Camilla; Bøe, Marianne

   (2018)

   Etterlyser flere muslimske kvinner i #metoo-debatten.

  • Bratberg, Une; Bøe, Marianne

   (2018)

   Metoo inntar moskeer verden over.

  • Heiervang, Camilla Helen; Bøe, Marianne

   (2018)

   Filmer fremmer feministisk islam.

  • Bøe, Marianne

   (2018)

   Mahr in Norway: the sale of a woman or a legal right?.

   IMER seminar;

   2018-06-13.

  • Bøe, Marianne

   (2018)

   Kva nå Midtausten? Ein atomavtale utan USA.

   Frokostseminar;

   2018-05-16.

  • Bratberg, Une; Bøe, Marianne

   (2018)

   Gud er verken han eller hun.

  • Wanounou, Dana; Bøe, Marianne

   (2018)

   Upopulære pionerer.

  • Bøe, Marianne

   (2018)

   Mahr Iranian Style in Norway.

   USPPIP Project Conference Uses of the Past;

   2018-09-27 - 2018-09-29.

  • Bøe, Marianne

   (2017)

   Sharia and Everyday Life.

   Pizza & Politics;

   2017-01-25.

  • Bøe, Marianne

   (2017)

   Sharia and Everyday Life in Western Societies.

   Guest lecture;

   2017-01-24.

  • Borge, Arne; Bøe, Marianne

   (2017)

   Fremmer feministisk islam.

  • Eriksen, Kaia; Bøe, Marianne

   (2017)

   Unge muslimske jenter gjør opprør.

  • Heimdal, Knut Ward; Bøe, Marianne

   (2017)

   Jubler for feministmoske.

  • Birkeland, Marlene; Bøe, Marianne

   (2017)

   "-Jenter må gi mer faen".

  • Tollersrud, Emma; Bøe, Marianne

   (2017)

   "-Må hilses velkommen".

  • Bøe, Marianne

   (2017)

   Halal Dating and Norwegian Youth Culture.

   Gjesteforelesning;

   2017-04-13.

  • Bøe, Marianne

   (2017)

   Halal Dating and Norwegian Youth Culture.

   Gjesteforelesning;

   2017-05-05.

  • Bøe, Marianne

   (2017)

   Mahr Iranian Style in Norway: Complexities and challenges of concluding transnational Shia marriages.

   Workshop Global Dynamics of Shia Marriages;

   2017-08-24 - 2017-08-25.

  • Bøe, Marianne

   (2017)

   Panelsamtale: feminisme og islam.

   Religionsvitenskap 50 årsjubileum;

   2017-10-27.

  • Bøe, Marianne

   (2017)

   Introduction and moderator.

   Middle East and Scandinavia: Art, Activism and feminism;

   2017-10-21.

  • Bøe, Marianne

   (2017)

   “Transnational Dynamics of mahr: Governance and lived experiences in Iran and Norway”.

   Nordic Sharia workshop;

   2017-10-19 - 2017-10-20.

  • Bøe, Marianne; Lomsdalen, Christian

   (2017)

   LL-53: Sjiaislam, islamsk feminisme og feminisme i islam.

  • Bøe, Marianne

   (2017)

   Spontanforedrag om feminisme og nasjonen.

   Lansering for tidsskriftet Fett;

   2017-12-14.

  • NTB, .; Bøe, Marianne

   (2016)

   Valget i Iran kan bli et vendepunkt.

  • NTB, .; Bøe, Marianne

   (2016)

   Irans befolkning har vist at de ønsker endringer.

  • NTB, Journalist; Bøe, Marianne

   (2016)

   Irans reformvennlige krefter vil få større spillerom.

  • NTB, .; Bøe, Marianne

   (2016)

   Irans befolkning har vist at de ønsker endringer.

  • NTB, .; Bøe, Marianne

   (2016)

   Irans befolkning har vist at de ønsker endringer.

  • NTB, .; Bøe, Marianne

   (2016)

   De reformvennlige gjorde rent bord.

  • Olsen, Hanne Kjærland; Bøe, Marianne

   (2016)

   Iransk valgseier for reformvennlige krefter.

  • Gulbrandsen, Christina; Bøe, Marianne

   (2016)

   Flerkoneri under radaren.

  • Gulbrandsen, Christina; Bøe, Marianne

   (2016)

   Flerkoneri skaper raseri i muslimske land.

  • Michelsen, Jaran Ree; Bøe, Marianne

   (2016)

   Offentlig muslim-bønn provoserer.

  • Baugstø, Vilde; Bøe, Marianne

   (2016)

   Vil ha egen definisjonsmakt.

  • Stokke, Olga; Bøe, Marianne

   (2016)

   Slik dater unge muslimer.

  • Bøe, Marianne

   (2016)

   Levende Religion: Globalt perspektiv – lokal praksis.

   Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier.

   ISSN 0108-4453.

   Hefte 65.

  • Bøe, Marianne

   (2016)

   Islamisme og totalitarisme.

   Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie.

   ISSN 2703-7053.

  • Bøe, Marianne

   (2016)

   Mahr Iranian Style in Norway.

   Guest lecture;

   2016-12-01.

  • Bøe, Marianne

   (2016)

   Gender and Activism.

   MESA Conference;

   2016-11-17 - 2016-11-20.

  • Lindekleiv, Heidi Marie; Bøe, Marianne

   (2015)

   Kvinnekamp med Koranen.

  • Øistad, Beate Sletvold; Bøe, Marianne

   (2015)

   Kjempar om det muslimske kvinneidealet.

  • Strand, Hilde Kristin; Bøe, Marianne

   (2015)

   Medgift eller morgongåve?.

  • Bøe, Marianne

   (2015)

   Religious Law and Everyday Life: Shifting practices of mahr (Islamic dower) in legal pluralistic Norway..

   Women, Religion and Secularism;

   2015-05-07 - 2015-05-08.

  • Bøe, Marianne

   (2015)

   Feminisme i islam.

   Foredrag;

   2015-03-11.

  • Bøe, Marianne

   (2015)

   Religious Law and Everyday Life: Shifting Practices of Mahr (Islamic Dower) in Legal Pluralistic Norway - some preliminary findings.

   Law and Religious un(freedom);

   2015-06-17 - 2015-06-18.

  • Bøe, Marianne

   (2015)

   Gender equality and women's rights in Iran: recent developments.

   COI Specialist meeting on Iran;

   2015-06-17.

  • Bøe, Marianne

   (2015)

   Ekteskap "Iranian Style" i Bergen: mellom lov, teologi og hverdagsliv.

   Theology as Lived Religion;

   2015-10-26 - 2015-10-27.

  • Bøe, Marianne

   (2015)

   Likestilling vs. religiøs pluralisme: Dilemmaer knyttet til dagens godkjenningsordning for ekteskapsritualer i Norge.

   Kjønnsforskning NÅ!;

   2015-11-24 - 2015-11-25.

  • Bøe, Marianne

   (2015)

   Hva er feminisme i islam?.

  • Bøe, Marianne

   (2015)

   Å være sammen på en halal måte? Ekteskap, kjæresteforhold og seksualitet blant unge med muslimsk bakgrunn på Vestlandet.

   Ungdomsreligion? Religion og religiøsitet i flerkulturelle, subkulturelle og 'mainstreame' ungdomsmiljøer;

   2015-12-10 - 2015-12-11.

  • Bøe, Marianne

   (2014)

   Endelig om sjia-islam på norsk.

   Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.

   ISSN 1503-5727.

   Hefte 1.

  • Halsnes, Magnus; Bøe, Marianne

   (2014)

   Skal forske på shari'a og kvardagsliv i Noreg.

  • Fjeld, Terje, Krogsrud; Bøe, Marianne

   (2013)

   10 spørsmål og svar om Iran.

  • Bøe, Marianne

   (2012)

   The Quest for Codification of Family Law in Contemporary Iran: Conceptions of Nation, Gender and Religion.

   The Ninth Biennial Iranian Studies Conference;

   2012-08-01 - 2012-08-05.

  • Hovden, Eirik; Bøe, Marianne

   (2011)

   Sharia mellom staten og det sivile samfunnet: Iran og Jemen.

   Faglig-pedagogisk dag 2011;

   2011-02-04 - .

  • Bøe, Marianne

   (2011)

   Debating Family Law in Contemporary Iran: Conceptions of Shari'a and Women's Rights.

   London Middle East Institute PhD Conference;

   2011-05-06 - 2011-05-08.

  • Bøe, Marianne

   (2011)

   Demokratibevegelse i stampe.

   Bergens Tidende.

   ISSN 0804-8983.

  • Jacobsen, Christine M.; Bøe, Marianne; Åsebø, Sigrun; Mortensen, Ellen

   (2011)

   Hijab - krav, plikt eller rettighet.

   Debatt i regi av Festspillene, SKOK og IMER;

   2011-05-31 - .

  • Førde, Kristin Engh; Bøe, Marianne

   (2011)

   Strid om ny familielov.

  • Bøe, Marianne

   (2011)

   Feministiske lesninger av shari’a.

   Kjønnsforskning NÅ!;

   2011-10-03 - 2011-10-04.

  • Bøe, Marianne

   (2011)

   Familielov i Iran: Diskusjoner om shari'a og kvinners rettigheter.

   Akademisk Kvarter;

   2011-11-16.

  • Bøe, Marianne

   (2011)

   Towards the Protection of Family and Women's Rights? The Contemporary Family Law Debate in Iran.

   Gendering the Nation;

   2011-10-28.

  • Bøe, Marianne

   (2010)

   Kamp for Kvinners rettigheter i Iran.

   Internasjonalt Seminar;

   2010-03-04.

  • Bøe, Marianne

   (2010)

   “A tug of war between modernities: Contemporary perspectives on the practice of temporary marriage (sighe/mut'a) in Shia Islam”.

   Den åttende nordiske Midtøstenkonferanse: Middle Eastern Connectivities;

   2010-09-24 - 2010-10-26.

  • Bøe, Marianne

   (2010)

   Islamic Feminism and Shari’a: Local and transnational intersections.

   Transnational / Global Feminism;

   2010-05-25 - 2010-05-26.

  • Simenstad, Line Madsen; Bøe, Marianne

   (2010)

   Blir ikke steinet - enn så lenge.

  • Ursin, Lars Holger; Bøe, Marianne

   (2010)

   Shirin Ebadi kommer til Bergen.

  • Bøe, Marianne; Olaussen, Håkon

   (2010)

   Forbud mot Burka og Niqab i Frankrike.

  • Muftuoglu, Ingrid; Molde, Ann-Kristin; Bøe, Marianne; Hovden, Eirik; Lea, Kjersti; Meland, Ingmar

   (2010)

   NAV som hinder for PhD-fullføring.

   På Høyden ( UiBs nettavis).

  • Bøe, Marianne

   (2010)

   Drakamp mellom modernitetet: Samtidige oppfatninger av midlertidig ekteskap (sighe/mut'a).

   Minoritetsretinger i islam;

   2010-10-28 - 2010-10-29.

  • Bøe, Marianne

   (2009)

   Debating Family Law in Contemporary Iran.

   Diversity and Change in Islamic Law: Developments in Shi’ite Jurisprudence;

   2009-06-04 - 2009-06-05.

  • Bøe, Marianne

   (2009)

   New Expressions of Women’s Agency in the Legal processes.

   30 Years on: The Social and Cultural Impacts of the Iranian Revolution;

   2009-06-05 - 2009-06-06.

  • TV2, Nyhetskanalen; Bøe, Marianne

   (2009)

   Demonstrasjoner etter presidentvalg i Iran.

  • TV2, Nyhetskanalen; Bøe, Marianne

   (2009)

   Presidentvalg i Iran.

  • Bøe, Marianne

   (2008)

   Debating Family Law in Contemporary Iran.

   Seminar;

   2008-10-02.

  • Bøe, Marianne

   (2008)

   Gender Equality in Norway.

   Gjesteforelesning;

   2008-05-19.

  • Bøe, Marianne

   (2008)

   Gender Equality in Norway.

   Gjesteforelesning;

   2008-05-11.

  • Bøe, Marianne

   (2008)

   Methodological Approaches to the Debate on Islamic Family Law.

   Phd-seminar;

   2008-12-05.

  • Bøe, Marianne

   (2008)

   Hva er religion? Hva er fundamentalisme? Hva er kristendom? Hva er islam?.

   Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning.

   ISSN 1502-4008.

   Volum 1.

  • Bøe, Marianne

   (2007)

   Notions of women's rights in contemporary Iran.

   The Seventh Nordic Conference on Middle Eastern Studies. ”The Middle East: Diversity - Variation – Interpretation”;

   2007-09-21 - 2007-09-23.

  • Bøe, Marianne

   (2007)

   The Iranian women’s movements: between Globalization and Islamization.

   Gender 2007: East Meets West;

   2007-07-03 - 2007-07-05.

  • Bøe, Marianne

   (2007)

   Religion, makt og avmakt.

   Gjesteforelesning;

   2007-01-10 - 2007-01-19.

  • Bøe, Marianne

   (2007)

   Persepolis.

   Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.

   ISSN 1503-5727.

   Volum 5.

   Hefte 2.

   s.176-177.

  • Bøe, Marianne

   (2007)

   Et positivt tegn i tiden.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Bøe, Marianne

   (2005)

   Iranske kvinneaktivister: forhandlinger og fortolkninger.

   Seminar;

   2005-04-12 - 2005-04-13.

  • Bøe, Marianne

   (2004)

   ”Kvinnekamp i den islamske republikk”.

   VG : Verdens gang.

   ISSN 0805-5203.

  • Bøe, Marianne

   (2003)

   ”Ebadi er ikke alene”.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Bøe, Marianne

   (2003)

   ”Ebadi er ikke alene”.

   Adresseavisen.

   ISSN 0805-3804.

  • Bøe, Marianne

   (2003)

   ”Ebadi er ikke alene”.

   Bergens Tidende.

   ISSN 0804-8983.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2022)

   Kvinne, liv, frihet-protestene i Iran. I: Store norske leksikon (snl.no 2022).

   ISBN 0000000000000.

  • Bøe, Marianne Hafnor; Kalvig, Anne Kathrine; Nielsen, Ingrid

   (2020)

   En diskuterende og annerledes fagbok.

  • Bøe, Marianne Hafnor; Kalvig, Anne Kathrine

   (2020)

   Guder, makter og myter.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2020)

   Er religion noe særegent og unikt?.

  • Bøe, Marianne Hafnor; Kalvig, Anne Kathrine

   (2020)

   Guder, makter, myter.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2020)

   Religion i moderne samfunn: Sekularisering, globalisering og religiøs pluralisering.

  • Bøe, Marianne

   (2019)

   Hva er egentlig særegent ved sjia-islam?.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2019)

   Feminisme i islam.

  • Samuelsen, Helene; Bøe, Marianne Hafnor

   (2019)

   Podcast feminisme i islam.

  • Bøe, Marianne Hafnor

   (2019)

   Feminisme i islam podcast.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway