Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim

Professor og senterleder

UiS Business School, Elise Ottesen-Jensens house, Campus Ullandhaug
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
EAL H-205

Bio

Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim er ein engasjert akademikar og kommunikator. Ho er ekspert rådgjevar knytt til innovasjon gjennom mangfald og inkludering.

Solheim er professor og leiar for Senter for Innovasjonsforskning på Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger og ein ettertrakta foredragshaldar, særleg knytt til tematikken mangfald, inkludering og innovasjon.

Gjennom si forsking kombinerer Solheim innsikt frå organisasjonsteori, innovasjonsstudiar og økonomisk geografi. Ho er spesielt interessert i å forstå korleis innovasjon blir inspirert når ei rekkje ulike kunnskapar kryssar kvarandre, og dei kontekstuelle faktorane som påverkar denne assosiasjonen.

Solheim har studert samanhengen mellom ulike former for mangfald og ulike typar innovasjon og har særleg fokusert på rolla til utanlandsfødde arbeidstakarar og innovasjon & eksport, erfaringsbasert og utdanningsmessig mangfald og innovasjon, og mangfaldsleiing.

Ho er spesielt involvert i område som fordjupar seg i å forstå dei underliggjande mekanismane for mangfald, inkludering og tilhøyrsle for å fremja ein innovativ organisasjon.

 

Publikasjoner