Merja Riitta Stenroos

Professor i engelsk språkvitenskap

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
HG Q-256

Bio

Merja-Riitta Stenroos er professor i engelsk språkvitenskap ved UiS.

Hun hadde en tidlig karriere som forfatter og journalist i Finland og publiserte fem diktsamlinger på svensk i perioden 1981-2000. Hun flyttet til Skottland sent på 1980-talet og studerte engelsk og keltiske språk ved Universitetet i Glasgow, og skrev en doktoravhandling om middelalderdialekter i Herefordshire (1997).

Hun har vært ansatt ved Universitetet i Stavanger siden 1998, med full professorstilling siden 2007. Hun har ledet to fireårige forskningsprosjekter finansiert av NFR, og veiledet flere PhD studenter. Hennes forskergruppe har produsert to større tekstkorpuser av middelaldertekster (The Middle English Grammar Corpus / MEG-C og A Corpus of Middle English Local Documents / MELD) samt en bok, Records of Real People, utgitt av John Benjamins i 2020.

Studieåret 2022-23 var Stenroos tilsatt som Core Fellow på Helsinki Collegium of Advanced Studies ved Universitetet i Helsinki.

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Stenroos, Merja Riitta; Thengs, Kjetil Vikhamar

   (2020)

   Records of real people : Linguistic variation in Middle English local documents.

   John Benjamins Publishing Company.

   ISBN 9789027207951.

   Volum 11.

   Hefte ..

  • Traxel, Oliver Martin; Stenroos, Merja Riitta; Mäkinen, Martti; Thengs, Kjetil Vikhamar

   (2019)

   Current Explorations in Middle English: Selected Papers from the 10th International Conference on Middle English (ICOME), University of Stavanger, Norway, 2017.

   Peter Lang Publishing Group.

   ISBN 978-3631782057.

   Hefte 56.

  • Stenroos, Merja Riitta; Mäkinen, Martti; Særheim, Inge

   (2012)

   Language Contact and Development around the North Sea.

   John Benjamins Publishing Company.

   ISBN 978-90-272-4839-8.

   Volum 321.

   Hefte 4.

 • Formidling
  • Stenroos, Merja Riitta

   (2023)

   ‘As y shal onswere byfore god & man’: late and post-medieval legal statements as sociolinguistic evidence.

   Sociolinguistic Variation in Historical Legal Texts from Britain;

   2023-10-06 - 2023-10-07.

  • Stenroos, Merja Riitta

   (2023)

   Nu is þeo leore for-leten: complexity, conservatism and substitution sets in historical English spelling.

   SELIM 2023;

   2023-09-13 - 2023-09-14.

  • Stenroos, Merja Riitta

   (2021)

   The loss and persistence of spellings indicating rounded vowels in late and post-medieval West Midland texts.

   ICEHL21;

   2021-06-07 - 2021-06-11.

  • Stenroos, Merja Riitta

   (2021)

   Traditional spelling as identity marking in the history of English.

   Spelling identities: 2nd symposium on Linguistic Identities;

   2021-11-29 - 2021-11-30.

  • Stenroos, Merja Riitta

   (2019)

   What, if anything, are Middle English dialects? Some thoughts on a changing concept..

   11th International Conference on Middle English;

   2019-02-05 - 2019-02-08.

  • Stenroos, Merja Riitta

   (2019)

   The presence of women in Middle English local documents.

   SELIM 31;

   2019-09-19 - 2019-09-21.

  • Stenroos, Merja Riitta

   (2019)

   Historical documents as expressions of identity: the MELD corpus.

   Linguistic Identities Symposium;

   2019-09-12 - 2019-09-13.

  • Stenroos, Merja Riitta

   (2018)

   Late medieval English documentary and literary language: how different are they?.

   The 20th International Conference on English Historical Linguistics;

   2018-08-27 - 2018-08-31.

  • Stenroos, Merja Riitta

   (2018)

   Formulaicness, individual voice and the function of late medieval English letters .

   SELIM 30;

   2018-09-27 - 2018-09-29.

  • Stenroos, Merja Riitta

   (2017)

   In our vulgar tongue: the ‘vernacularisation' and 'standardisation' of local administrative writing in late and post-medieval England .

   The Emergence of Standard English in Multilingual Britain;

   2017-04-20 - 2017-04-21.

  • Stenroos, Merja Riitta

   (2016)

   Multilingualism and visual grammar in late medieval English land surveys.

   HiSoN 2016 Historical Sociolinguistics and Socio-Cultural Change;

   2016-03-10 - 2016-03-11.

  • Stenroos, Merja Riitta

   (2016)

   Land documents as a source of word geography.

   19th International Conference on English Historical Linguistics;

   2016-08-22 - 2017-08-26.

  • Stenroos, Merja

   (2014)

   Mapping Middle English documentary texts.

   SELIM 26;

   2014-09-18 - 2014-09-20.

  • Stenroos, Merja

   (2014)

   Money, monks and murder: using English in the Middle Ages.

   Åpen fagdag;

   2014-09-28 - .

  • Stenroos, Merja

   (2014)

   Beyond the predictable: schoolbooks and the habit of bilingual writing in late medieval England.

   Historical code-switching: the next step;

   2014-06-11 - 2014-06-13.

  • Stenroos, Merja

   (2014)

   Contextualizing the written language of English merchants in the fifteenth century.

   Merchants of innovation;

   2014-04-07 - 2014-04-09.

  • Stenroos, Merja

   (2014)

   The MELD project: update on progress and thoughts on the way ahead.

   The 3rd Middle English Scribal Texts Symposium;

   2014-08-19 - .

  • Stenroos, Merja; Thengs, Kjetil Vikhamar

   (2013)

   Middle English legal documents and the geography of written dialects.

   ICOME 8 (8th international conference on Middle English);

   2013-05-02 - 2013-05-04.

  • Stenroos, Merja; Thengs, Kjetil Vikhamar

   (2013)

   The traces of vernacular literacy: mapping Middle English written variation.

   Historical perspectives on English urban vernaculars;

   2013-11-16.

  • Stenroos, Merja; Thengs, Kjetil Vikhamar

   (2013)

   The language and geography of Middle English documentary texts.

   Middle English Scribal Texts symposium;

   2013-09-30.

  • Stenroos, Merja

   (2013)

   31 ord for ’man’.

   UniverS : magasin for Universitetet i Stavanger.

  • Stenroos, Merja

   (2013)

   Griser med og uten saus.

   UniverS : magasin for Universitetet i Stavanger.

  • Stenroos, Merja Riitta

   (2012)

   Dialect and bilingualism in late medieval English schoolbooks.

   17th International Conference of English Historical Linguistics (ICEHL);

   2012-08-20 - 2012-08-25.

  • Stenroos, Merja Riitta

   (2012)

   The development of OE eo/ēo and the systematicity of Middle English spelling.

   SELIM 12;

   2012-10-04 - 2012-10-06.

  • Stenroos, Merja Riitta

   (2012)

   Full som en lord.

   UniverS : magasin for Universitetet i Stavanger.

  • Stenroos, Merja Riitta

   (2012)

   Å svive rundt på øya Man.

   UniverS : magasin for Universitetet i Stavanger.

  • Stenroos, Merja Riitta

   (2012)

   Real people in real places: towards a corpus of Middle English local documents.

   Middle English local documents - language, geography and social history;

   2012-09-07 - .

  • Stenroos, Merja Riitta; Makinen, M; Særheim, Inge

   (2012)

   Editors' introduction. I: Language Contact and Development around the North Sea.

   John Benjamins Publishing Company.

   ISBN 978-90-272-4839-8.

   s.ix-xvi.

  • Stenroos, Merja Riitta

   (2011)

   Speaking to whom? Identity and intelligibility in Middle English scribal transmission.

   Scribes as Agents of Language Change;

   2011-04-04 - 2011-04-06.

  • Stenroos, Merja Riitta

   (2011)

   "For englisch was it neuere": grammar books and vernacularisation in fifteenth-century England.

   Latin and vernacular grammatica in medieval Europe;

   2011-08-11 - 2011-08-12.

  • Stenroos, Merja Riitta

   (2011)

   Introduction to MEG-C 2011.

   Lansering av Middle English Grammar Corpus 2011.1;

   2011-04-10.

  • Stenroos, Merja Riitta; Thengs, Kjetil Vikhamar

   (2011)

   Two Staffordshires: real and typological space in the study of Middle English linguistic variation.

   Helsinki Corpus Festival;

   2011-09-27 - 2011-10-02.

  • Stenroos, Merja Riitta

   (2011)

   Skolegang og skolebøker i mellomalderen: hva engelske håndskrifter kan fortelle.

   Åpen fagdag 2011;

   2011-12-01.

  • Stenroos, Merja Riitta

   (2011)

   Et lydbilde fra helvete.

   UniverS : magasin for Universitetet i Stavanger.

   Hefte 1.

  • Stenroos, Merja Riitta

   (2011)

   Da jentene var gutter.

   UniverS : magasin for Universitetet i Stavanger.

   Hefte 3.

  • Stenroos, Merja Riitta

   (2011)

   Hody-mukke.

   UniverS : magasin for Universitetet i Stavanger.

   Hefte 4.

  • Stenroos, Merja

   (2010)

   Kunsten å lese mellomengelsk: trghug og thork.

   Univers.

   Volum 1.

  • Stenroos, Merja

   (2010)

   På jakt etter de vises stein: ord for den innvidde.

   Univers.

   Volum 4.

  • Stenroos, Merja

   (2008)

   Sal, xal, schal, shal and ssal: written forms of shall/should in Middle English and the question of their phonological significance.

   The 15th International Conference of English Historical Linguistics;

   2008-08-25 - 2008-08-29.

  • Stenroos, Merja

   (2008)

   The Middle English Grammar Project.

   Symposium in celebration of the Middle English Grammar Corpus;

   2008-04-25 - 2008-04-26.

  • Stenroos, Merja

   (2008)

   Transcription and lemmatization in the Middle English Grammar Project.

   utenTitteltekst;

   2008-05-28.

  • Stenroos, Merja

   (2007)

   Sampling and annotation in the Middle English Grammar Project.

   ?.

   Volum 1.

  • Stenroos, Merja

   (2007)

   Making sense of Middle English spelling variation: the (sh) set.

   Nordic Association of English Studies Conference;

   2007-05-24 - 2007-05-26.

  • Stenroos, Merja; Mäkinen, Martti

   (2007)

   The Middle English Grammar Corpus and Database.

   utenTitteltekst;

   2007-02-27.

  • Stenroos, Merja; Mäkinen, Martti

   (2007)

   The Middle English Grammar project: working towards a corpus of Middle English localisable texts.

   International Corpus Archive of Modern and Medieval English (ICAME-28);

   2007-05-23 - 2007-05-27.

  • Stenroos, Merja

   (2006)

   The pronoun of address in Piers Plowman: authorial and scribal usage in some C-text manuscripts.

   The 14th International Conference on English Historical Linguistics;

   2006-08-21 - 2006-08-26.

  • Stenroos, Merja

   (2006)

   Women and dangerous things in the thirteenth-century Southwest Midlands: reconsidering the semantic side of the English gender change.

   utenTitteltekst;

   2006-02-22.

  • Stenroos, Merja

   (2006)

   A History of Middle and Early Modern English.

   NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.

   ISSN 0800-3076.

   Volum 24.

   Hefte 1.

  • Stenroos, Merja

   (2005)

   Reconsidering a Scandinavian loan: the spread of they, their, them in English.

   Språkforum, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger;

   2005-01-28.

  • Stenroos, Merja

   (2005)

   The premature reformation: learning, literacy and radicalism in the English Wycliffite movement.

   Forum for Historie og Samfunn, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger;

   2005-04-06.

  • Stenroos, Merja

   (2005)

   "Shalt thou so, knave?" The English pronoun of address as a problem area in late- and post-medieval written English.

   Symposium on Literacy Studies, University of Stavanger;

   2005-04-22 - 2005-04-24.

  • Stenroos, Merja

   (2005)

   Unmarked or unsexed? The loss of grammatical gender reconsidered.

   The 5th International Conference on Middle English;

   2005-08-24 - 2005-08-27.

  • Stenroos, Merja

   (2005)

   A Middle English mess of fricative spellings: reflections on thorn, yogh and their rivals.

   The 4th Medieval English Studies Symposium, 27-28 November 2005;

   2005-11-27 - 2005-11-28.

  • Stenroos, Merja

   (2004)

   Grammatical gender in Early Middle English texts of the Southwest Midlands.

   13th International Conference on English Historical Linguistics;

   2004-08-24 - 2004-08-28.

  • Stenroos, Merja

   (2004)

   The spread of they in Middle English: functional, diatopic and diastratic perspectives.

   Third Middle English Studies Symposium;

   2004-11-27 - 2004-11-28.

  • Stenroos, Merja

   (2003)

   Regional dialects and spelling conventions in Late Middle English: searches for (th) in the LALME data.

   First International Conference on Historical English Dialectology;

   2003-09-04 - 2003-09-07.

  • Stenroos, Merja

   (2002)

   The Middle English Grammar Project.

   International Conference of English Historical Linguistics 12;

   2002-08-20.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Stenroos, Merja Riitta; Mäkinen, Martti; Horobin, Simon; Smith, Jeremy

   (2011)

   Middle English Grammar Corpus (MEG-C) 2011.1.

  • Stenroos, Merja; Mäkinen, Martti; Smith, Jeremy; Horobin, Simon

   (2007)

   The Middle English Grammar Corpus.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway