Mette Irene Hvalby

Førstelektor i pedagogikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Bio

Førstelektor i pedagogikk ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og

spesialpedagogikk og er institusjonsansvarlig for skikkethet ved UH-fakultetet.

Emneansvarlig og/eller underviser i følgende emner:

VVL100/VVL110/VVL120 Profesjonsveiledning for lærerstudenter og lærere i skolen

VLU125 Skolebasert praksislærerutdanning

Medlem i ledergruppen for Nasjonalt nettverk for institusjonsansvarlige for skikkethet

Nestleder Skikkethetsnemnda

Kvalifisert veileder i UH-sektor og veileder i NyTi, en ordning for og med nyansatte i vitenskapelige stillinger ved UiS.

Deltar i det nasjonale nettverket Veiledning for nyutdannede lærere i barnehage, skole og videregående opplæring https://www.nyutdannede.no/

Jobber i partnerskap med universitetsskoler i Rogaland

Tilknyttet forskergruppen «Læring i og på tvers av kontekster»

Publikasjoner