Mette Irene Hvalby

Førstelektor i pedagogikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Bio

Institusjonsansvarlig for skikkethet for lærerutdanningene

Er emneansvarlig og/eller underviser i følgende emner:

VVL100/VVL110/VVL120 Profesjonsveiledning for lærerstudenter og lærere i skolen

VLU125 Skolebasert praksislærerutdanning

MGL1100/MGL1200 Pedagogikk og elevkunnskap 1 og 2

Kvalifisert veileder i UH-sektor

Medlem av Praksisutvalg 1-7, samt Skikkethetsnemnda

Deltar i Nasjonalt nettverk for institusjonsansvarlige for skikkethet

Deltar i det nasjonale nettverket Veiledning for nyutdannede lærere i barnehage, skole og videregående opplæring

Jobber i partnerskap med universitetsskoler i Rogaland

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Hvalby, Mette

   (2023)

   Hva er god veiledning?.

   Nettverk for lærerspesialister i Rogaland;

   2023-02-08.

  • Hvalby, Mette

   (2023)

   Facing Reality - Mentoring as a Tool in Lifelong Learning.

   International Council for Open and Distance Education - Conference;

   2023-02-15 - 2023-02-17.

  • Hvalby, Mette

   (2023)

   Online Forms as an Artefact in Suitability Assessments in Teacher Education - Opportunities and Challenges .

   NERA ;

   2023-03-15 - .

  • Hvalby, Mette

   (2023)

   Skikkethetsvurdering i lektorutdanningen.

   Fagdag for administrativt og vitenskapelig ansatte;

   2023-03-20.

  • Hvalby, Mette ; Granberg, Heidi

   (2023)

   Nyutdannet i lærerrollen.

   Seminar for nyutdannede nytilsatte lærere i skolen;

   2023-03-30.

  • Hvalby, Mette

   (2023)

   Norwegian Teachers' Use of Professional Judgement in Working with Citizenship Education.

   American Education Research Association;

   2023-04-13 - 2023-04-16.

  • Hvalby, Mette ; Hansen, Mette Tindvik

   (2023)

   Simulation as a Pedagogical Method in Teacher Education - a Collaborative Project Related to Suitability Assessments.

   Applying Education Conference;

   2023-04-24 - 2023-04-28.

  • Hvalby, Mette

   (2022)

   Læreres profesjonelle dømmekraft.

   Seminar for nyutdannede nytilsatte lærere i skolen;

   2022-09-22.

  • Hvalby, Mette

   (2022)

   Skikkethet i lærerutdanningen.

   Fagdag for vitenskapelig og administrativt ansatte;

   2022-10-04.

  • Hvalby, Mette

   (2022)

   "I am still me, even though I am a teacher." Pre-Service Teachers Professional Development in Practicum Related to Suitability Assessment.

   Teacher Education Research;

   2022-06-14 - 2022-06-15.

  • Hvalby, Mette Irene

   (2022)

   Skikkethetsarbeidet ved Universitetet i Stavanger.

   Læringsmiljøutvalget og Utdanningsutvalget;

   2022-02-16.

  • Hvalby, Mette Irene

   (2022)

   Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i en inkluderende skole. Utfordringer og muligheter.

   Veiledningskonferansen 2022;

   2022-02-09 - 2022-02-10.

  • Hvalby, Mette Irene; Nybøe, Øystein

   (2022)

   Anerkjennelse - fra ulike perspektiver.

   Seminar for nyutdannede nytilsatte lærere i skolen;

   2022-04-05.

  • Hvalby, Mette Irene

   (2022)

   Forskning på skikkethetsvurdering.

   Nasjonalt seminar for institusjonsansvarlige for skikkethet;

   2022-06-12 - 2022-06-13.

  • Hvalby, Mette

   (2022)

   Kraftig økning i skikkethetssaker på lærerutdanningene.

  • Hvalby, Mette Irene

   (2022)

   Suitability Assessment of Pre-Service Teachers During the Pandemic.

   NERA;

   2022-06-01 - 2022-06-03.

  • Hvalby, Mette

   (2022)

   Skikkethetsvurdering i barnehagelærerutdanning.

   Fagdag for vitenskapelig og administrativt ansatte;

   2022-08-09.

  • Hvalby, Mette Irene

   (2021)

   The Complex Role of Practice Teachers in Suitability Assessment.

   Diversity in Techer Education Research;

   2021-11-09 - 2021-11-10.

  • Hvalby, Mette Irene; Tveitnes, Marianne Sandvik

   (2021)

   Vi skaper rom for deltakelse.

   Seminar for nyutdannede nytilsatte lærere i skolen;

   2021-03-24.

  • Hvalby, Mette Irene; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2021)

   Evaluering av nasjonale rammer for veiledning.

   Forum for lokale veiledere;

   2021-05-27.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Hvalby, Mette Irene

   (2021)

   Tre år med Prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede nytilsatte Hva er status nå? .

   Forum for lokale veiledere;

   2021-09-13.

  • Hvalby, Mette Irene

   (2019)

   Vold og trusler i skolen.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway