Hopp til hovedinnhold

Mette Irene Hvalby

Universitetslektor

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HG R-427
Bio

Institusjonsansvarlig for skikkethet for lærerutdanningene

Er emneansvarlig og/eller underviser i følgende emner:

VVL100/VVL110/VVL120 Profesjonsveiledning for lærerstudenter og lærere i skolen

VLU125 Skolebasert praksislærerutdanning

MGL1100/MGL1200 Pedagogikk og elevkunnskap 1 og 2

Kvalifisert veileder i UH-sektor

Medlem av Praksisutvalg 1-7, samt Skikkethetsnemnda

Deltar i Nasjonalt nettverk for institusjonsansvarlige for skikkethet

Deltar i det nasjonale nettverket Veiledning for nyutdannede lærere i barnehage, skole og videregående opplæring

Jobber i partnerskap med universitetsskoler i Rogaland

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Hvalby, Mette Irene

   (2022)

   Profesjonell dømmekraft i skikkethetsvurdering : praksislæreres sammensatte rolle.

   UNIPED

   ISSN 1500-4538.

   Volum 45.

   Hefte 1.

   s.53-63.

   DOI: 10.18261/uniped.45.1.6

  • Hvalby, Mette Irene; Thortveit, Jorunn

   (2022)

   «Det er en fremmed tanke å skulle ha studentene for seg selv»: Om veilederteam i lærerutdanningens praksisstudium.

   NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk

   ISSN 2535-3047.

   Volum 7.

   DOI: 10.15845/ntvp.v7i1.3465

  • Hvalby, Mette Irene

   (2019)

   Bedre rustet til profesjonsutøvelsen? Studenter som aktører i profesjonsfellesskap. I: Profesjonsrettet pedagogikk : innspill til læreres arbeid med inkludering.

   Gyldendal Norsk Forlag A/S

   ISBN 9788205522596.

   s.176-198.

 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Hvalby, Mette Irene; Nybøe, Øystein

   (2022)

   Anerkjennelse - fra ulike perspektiver.

  • Hvalby, Mette Irene

   (2022)

   Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i en inkluderende skole. Utfordringer og muligheter.

  • Hvalby, Mette Irene

   (2022)

   Skikkethetsarbeidet ved Universitetet i Stavanger.

  • Hvalby, Mette Irene

   (2022)

   Suitability Assessment of Pre-Service Teachers During the Pandemic.

  • Hvalby, Mette Irene

   (2022)

   Forskning på skikkethetsvurdering.

  • Hvalby, Mette

   (2022)

   Kraftig økning i skikkethetssaker på lærerutdanningene.

  • Hvalby, Mette

   (2022)

   "I am still me, even though I am a teacher." Pre-Service Teachers Professional Development in Practicum Related to Suitability Assessment.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Hvalby, Mette Irene

   (2021)

   Tre år med Prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede nytilsatte Hva er status nå? .

  • Hvalby, Mette Irene; Tveitnes, Marianne Sandvik

   (2021)

   Vi skaper rom for deltakelse.

  • Hvalby, Mette Irene

   (2021)

   The Complex Role of Practice Teachers in Suitability Assessment.

  • Hvalby, Mette Irene; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2021)

   Evaluering av nasjonale rammer for veiledning.

  • Hvalby, Mette Irene

   (2019)

   Vold og trusler i skolen.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway