Mohsen Assadi

Professor i gassteknologi

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
KE E-380
Publikasjoner