Narges Ranginkaman

Stipendiat i utdanningsvitenskap og humaniora

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning