Ola Johan Settem

Førsteamanuensis i rettsvitenskap

Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
EOJ SV-205
Publikasjoner