Øystein Arild

Instituttleder

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Publikasjoner