Sigbjørn Hervik

Professor i anvendt matematikk

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
KE E-532
Publikasjoner