Sigbjørn Hervik

Professor i anvendt matematikk

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
KE C-314
Publikasjoner