Solveig Hodne Riska

Universitetslektor i helserett

Paviljong 15
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Bio

Solveig er jurist og fysioterapeut. Hun er ansatt som universitetslektor i helserett og menneskerettigheter ved Det helsevitenskapelige fakultet, hvor hun underviser på bachelor og masternivå. Hennes faglige interesse og engasjement er implementering av rettsregler og menneskerettigheter i velferdstjenestene. 

Publikasjoner