Solveig Hodne Riska

Universitetslektor i helserett

Paviljong 15
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Bio

Solveig er jurist og fysioterapeut. Hun er ansatt som universitetslektor i helserett og menneskerettigheter ved Det helsevitenskapelige fakultet, hvor hun underviser på bachelor og masternivå. Hennes faglige interesse og engasjement er implementering av rettsregler og menneskerettigheter i velferdstjenestene. 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Riska, Solveig Hodne; Aasen, Henriette Sinding

   (2018)

   De juridiske rammene. I: Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-56935-8.

   s.82-107.

 • Bøker og kapitler
 • Formidling
 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway