Hopp til hovedinnhold

Solveig Iren Roth

Avdelingsleder, avd. Porsgrunn

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
HG R-428
Bio

Forskningsområder / Fields of interest

 • Mangfold, sosiale relasjoner, inkluderende praksis og læringsmiljø
 • Læring, identitet, livshendelser og framtidsorientering
 • Ungdom, kjønn og identitet
 • Inkluderende praksis
 • Samarbeid hjem-skole
 • Traumer, tilknytning og relasjoner
 • Longitudinell etnografi og case-studier

Pågående forskning / Current research activities

 • 2017 – 2022: ‘How parent engage in their children with special learning needs thinking about education’, financed by Inland Norway University of Applied Sciences/University of Stavanger (pilot project). Solveig Roth (University of Stavanger) and Ann-Cathrin Faldet (HINN).
 • 2019 – ‘Impact of public authorities and educational technology on development of professional digital competence in teacher education and schools’ financed by UH Nett Vest (pilot project). Project leader Professor Tarja Tikkanen (University of Stavanger).

Utdanning / Degrees

 • 2017: Doctor of Philosophy, Department of Education, Faculty of Educational Sciences, University of Oslo; Thesis:   Educational trajectories in cultural worlds: An ethnographic study of multiethnic girls across different levels of schooling.
 • 2006: Master of Arts Pedagogics, Department of Education, Faculty of Educational Sciences, University of Oslo; Thesis: How media influences youth identity construction.
 • 2000: BA, Nordic languages (Nordisk mellomfag) at University College at Southeast Norway.
 • 1990: Teacher Education, major in social and special education. Inland Norway University of Applied Sciences. 

Arbeidserfaring / Employment

2020: Associated Professor, Head of Department, Porsgrunn. Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioural research in Education, University of Stavanger.

2018: Associated Professor. Department of Education and Sports Science, Faculty of Arts and Education. University of Stavanger.

2015 – 2018: Lecturer/PhD candidate/Associate Professor (from 2017). Department of Education and Social Sciences, Faculty of Teacher Education and Pedagogics. Inland Norway University of Applied Sciences.

2011 – 2015: PhD candidate.  Department of Education, Faculty of Educational Sciences, University of Oslo, Norway. 2012 – 2013: Temporal position as visiting researcher (six months) Graduate School of Education, Bristol, UK.

2009 – 2011: Lecturer, Group leader pedagogics 2010-2011. 

Department of Education, Faculty of Social Sciences. Vestfold University College, Norway.

2007 – 2009: Clinical pedagogue (training).  Vestfold Health Care, psychological health care for children and youth, 1994 – 2007: Teacher and Coordinator of Social and Special Needs educator. Vestfold, Larvik Community, Norway.

1994 – 2007: Teacher and Coordinator of Social and Special Needs educator. Vestfold, Larvik Community, Norway.

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Roth, Solveig Iren; Faldet, Ann-Cathrin

   (2020)

   Being a mother of children with special needs during educational transitions: positioning when ‘fighting against a superpower’ .

   European Journal of Special Needs Education

   ISSN 0885-6257.

   DOI: 10.1080/08856257.2019.1706247

  • Roth, Solveig Iren; Stuedahl, Dagny

   (2020)

   Multi-ethnic Girls’ Social Positional Identities in Educational Transitions .

   Girlhood Studies An Interdisciplinary Journal

   ISSN 1938-8209.

   Volum 13.

   Hefte 1.

   s.83-100.

   DOI: 10.3167/ghs.2020.130107

  • Roth, Solveig; Stuedahl, Dagny

   (2017)

   'You Norwegians think we female Muslims are not free': enactment of gendered positional identities during transition stages.

   Gender and Education

   ISSN 0954-0253.

   Volum 31.

   Hefte 6.

   s.756-773.

   DOI: 10.1080/09540253.2017.1387235

  • Roth, Solveig

   (2016)

   Exploring funds of knowledge during educational transitions: Learning identities, positionings and future trajectories. I: Learning across Contexts in the Knowledge Society.

   Brill|Sense

   ISBN 9789463004145.

   s.145-159.

   DOI: 10.1007/978-94-6300-414-5_8

  • Roth, Solveig; Erstad, Ola

   (2016)

   Positional identities in educational transitions: connecting contemporary and future trajectories among multiethnic girls.

   Ethnography and Education

   ISSN 1745-7823.

   Volum 11.

   Hefte 1.

   s.57-73.

   DOI: 10.1080/17457823.2015.1040044

  • Roth, Solveig; Erstad, Ola

   (2013)

   Networked lives for learning: digital media and Young practices across formal and informal contexts. I: Using Network and Mobile Technology to Bridge Formal and Informal Learning.

   Chandos Publishing

   ISBN 978-1-84334-699-9.

   s.119-152.

   DOI: 10.1016/b978-1-84334-699-9.50005-7

  • Roth, Solveig Iren

   (2009)

   Muntlige prøver. I: Elevvurdering. Metoder for ungdomstrinnet og videregående opplæring.

   ISBN 978-82-7841-566-5.

   s.90-94.

 • Bøker og kapitler
  • Roth, Solveig

   (2017)

   Educational trajectories in cultural worlds: An ethnographic study of multiethnic girls across different levels of schooling.

   Hefte 269.

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne; Roth, Solveig

   (2016)

   Report on the findings on use of the Lp-model With T2 Level analysis.

  • Roth, Solveig; Støen, Janne; Monica, Bekkelien; Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Report on the findings on use of the LP model with data analysis.

 • Formidling
  • Roth, Solveig Iren; Faldet, Ann-Cathrin

   (2018)

   Being a parent to children with special needs during educational transitions: Parents’ positional identities’ role in home-school cooperation. .

  • Roth, Solveig Iren

   (2018)

   Young ethnic-minority girls' reflections about their (positionings of) Learning identities and educational trajectories in transition stages. .

  • Roth, Solveig; Faldet, Ann-Cathrin

   (2017)

   Home-School Cooperation: Being a parent to children with special needs..

  • Roth, Solveig

   (2017)

   "My dad says, Thanusha you must work harder in school": How parents guide young girls as learners during educational transitions.

  • Roth, Solveig

   (2017)

   Digital media as funds of knowledge: Multiethnic learners across formal and informal contexts constituting future trajectoires.

  • Roth, Solveig

   (2016)

   Multietniske elever i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole - i et globalisert kunnskapssamfunn..

  • Roth, Solveig

   (2016)

   Læring på tvers av kontekster. Identitet og læringsidentitet - i et globalisert og multietnisk kunnskapssamfunn..

  • Roth, Solveig

   (2016)

   Positional identities in educational transitions: How solidarity shapes future trajectories among multiethnic girls.

  • Knudsmoen, Hege; Roth, Solveig

   (2015)

   Betydningen av et godt skole og hjem samarbeid.

  • Roth, Solveig; Nordahl, Thomas

   (2015)

   Positional identities in educational transitions: How parents guide young girls' Learning trajectories.

  • Knudsmoen, Hege; Roth, Solveig

   (2014)

   Læringsmiljøets betydning. Foreldrestøtte og elevenes læring. Funn fra lærende regioner..

  • Roth, Solveig

   (2013)

   Constructing 'horizontal relationships' or being a 'grown up expert'? The relationship between methodology and ethics based on research in a multi-cultural suburb city in Norway.

  • Roth, Solveig; Facer, Keri; Sarah, Eagle; Helen, Manchester; Paul, Strauss; Wan, Yee

   (2013)

   ‘The Child In The City Revisited: Learning Beyond the School Today’ (Communities, Families and Schooling in Educational Research’).

  • Roth, Solveig

   (2012)

   Dialogical development of the learning Identity:.

  • Roth, Solveig

   (2012)

   "Dialogical development of a learning Identity: Three Tamil - Norwegian girls' negotiating ethnicity and gender as 'funds of knowledge'".

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway