Tomas Brauner

Professor i fysikk

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Follow me
Publikasjoner