Tor Henning Hemmingsen

Professor i korrosjon og elektrokjemi

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
KE E-225
Publikasjoner