Refill - Repitisjonsfilm på Lab

Ved Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM) går det med mye tid til oppfriskning av kunnskap på maskiner på laboratorier og verksted.

Published Endret
Opptak i laboratoriet med Mona W. Minde og Johan A. H. Thorkaas. Fotograf Kåre Spanne og videoprodusent Mari Linn Atterås Larsen fra NETTOP-UIS i aksjon.

Ofte er dette enkle spørsmål, hvor bruker kun ønsker å sjekke fremgangsmåte man skal bruke til en maskin. Dette forekommer ofte utenom arbeidstiden til den ansvarlige for instrumentet, noe som kan føre til at arbeidet blir utsatt eller det blir nødvendig å kontakte ansatte i helger og på kveldstid. De faglige ansvarlige ønsket å produsere korte filmsnutter som kan brukes til repetisjon, etter ordinær opplæring, som beskriver enkle funksjoner i bruk av et instrument eller en prosedyre på laboratoriet.

Dette prosjektet, vil ha som mål å produsere filmer til 5 ulike instrumenter. Filmene skal lenkes opp til utstyret i URLabs, med QR-koder på/ved utstyret, og i eventuelle brukermanualer og de skal ikke erstatte ordinær opplæring på laboratoriet som for eksempel lab-undervisning, HMS- eller verksted-kurs. Filmene skal være er et supplement til denne type undervisning.

Ved å bruke en visuell plattform, i stedet for å ren tekst, vil det være mye lettere for brukere å for eksempel finne riktig knapp, eller se forskjell på hvilket kjemikalie som skal benyttes.

Fordelen med å ha tilgjengelig slike filmsnutter for studenter og ansatte er flere:

HMS-hensyn

En av de viktigste tingene i arbeid på lab er å påse at ingen blir skadet i bruk av maskiner, kjemikalier og utstyr. Hvis brukeren har det travelt, eller ikke husker akkurat hvordan instrumentet skal brukes, kan det fort bli til at en velger en såkalt «MacGyver-løsning», og det kan bli farlig. Ved hjelp av en kort repetisjonsfilm, vil man kunne luke vekk mange av disse feilene.

Unngå feil bruk og ødelagt utstyr

Feil bruk av utstyr gjør at det slites ekstra over tid, og det kan i verste fall ødelegges, eller få ødelagt kalibreringen. Dette er dyrt for universitetet og tidkrevende å få ordnet opp i.

Bedre tidsutnyttelse

Det er mange studenter, ansatte, og etter hvert en del eksterne som bruker utstyret på laboratoriene. Etter grunnleggende opplæring kan det fort gå en måned til en igjen skal bruke utstyret, eller år mellom hver gang det brukes. I dag må en finne et tidspunkt som passer for både labingeniør og bruker for å få en repetisjon, eller spør om det enkelt spørsmål. Det er ikke alltid så mye som skal til, men det tar mye tid, avbryter andre arbeidsoppgaver og fører til unødvendig forsinkelse i prosjekter eller laboratoriearbeid.