Mangfold i barnevernet

Her finner du ulike ressurser knyttet til mangfold i barnevernet.

Publisert Sist oppdatert
Fokus på mangfold er viktig i barnevernsarbeid.

Mangfold i barnevernet

Barnevernet møter et stort mangfold av kolleger og klienter. Det samme gjelder for forskning på barnevernsrelaterte områder og samarbeid med internasjonale forskere.

Å jobbe smartere innebærer å jobbe og lære med og av de ulike perspektivene og ferdighetene disse menneskene bringer med seg inn i barnevernsarbeidet. Det er utfordrende å jobbe med disse forskjellene i arbeidssammenheng. Å være eller tenke annerledes kan bety at vi som kunde, fagperson eller forsker kan bli utsatt for negativ forskjellsbehandling. Dette kan få oss til å føle oss sårbare. Å overvinne disse utfordringene og fremme aksept og toleranse for mangfold er nødvendig for å bygge et effektivt fellesskap.

podkaster

Podkaster om mangfold i barnevernet

Her finner du ulike podkaster som handler om tematikken mangfold i barnevernet.

logo podkast kafe student og kafe sosial

Kafé Sosial

Vi føler oss alle sårbare på et eller annet tidspunkt i livet, og vi er avhengige av andres støtte for å klare oss. Som samfunn har vi alle et felles ansvar for å støtte andre når de trenger det. Kafé Sosial er et inkluderende forum der flere stemmer forenes i uformelle samtaler om de mange erfaringene med sårbarhet og om hverdagen til tjenestene som støtter oss.

Det å jobbe smartere betyr å jobbe og lære med og fra mennesker med ulike perspektiver og ferdigheter. Samtidig kan det føre til negativ diskriminering der vi kan føle oss sårbare. Det blir viktig å fremme aksept og toleranse for mangfold for å bygge et effektivt arbeidsmiljø.
   I fire episoder av Kafe Sosial vil vi utforsker hvordan ulike organisasjoner i regionen ser på og arbeider med diskriminering.   I vår første episode vil Prof. Sarah Hean fra Universitetet i Stavanger snakke med Prof Maryan Koehler, University of Denver, Colorado om hva mangfold betyr i høyere utdanning og hva universiteter kan gjøre for å fremme mangfold, likeverd og inkludering i ansatte– og studentmiljø. 

Maryan er adjunkt ved University of Denver, Colorado med en doktorgrad i utdanning (Ed.d) fra Durham University, Storbritania. 

I vår andre episode om mangfold hører vi Dr Patrycja Sosnowska Buxton, som prater med Prof. Sarah Hean om noen av utfordringene ved å implementere strategier for mangfold i arbeidslivet. De snakker spesielt om å se mangfold som noe mer enn kjønn og etnisitet. Samtalen viser til mangfold i hverdag opplevelse som familie volds situasjoner, og de prater om  hvordan arbeidsgivere kan støtte sine ansatte i ulike sårbare situasjoner. 

Det grønne skifte vil være en av de største endringer vi og fremtidige generasjoner vil oppleve. Noen grupper kan bli mer belastet enn andre, spesielt dersom deres stemmene ikke blir hørt i denne prosessen. I denne podcasten hører vi personlige historiene til en variert gruppe individer som bor i Norge, der tema lidenskap, verdi av mangfold, rettferdighet og inkludering blir aktualisert. De diskuterer hvilke betydningen den grønne omstillingen kan få for dem.

I denne episoden reflekterer professor Sarah Hean fra Universitetet i Stavanger over hva det vil si å jobbe godt sammen i transkontinentale partnerskap. Hun tar utgangspunkt i sine tidligere refleksjoner om at "kontakt ikke er nok" og utforsker hvordan vi kan oppnå likestilling mellom deltakerne. Hun bruker NOREC-konsortiet, et samarbeid mellom Tanzania og Norge, som eksempel, og etterlyser et rutinemessig dekolonialitetsperspektiv i håndteringen av sosial innovasjon i slike partnerskap.