Bjergsted: Timeplan og undervisning for studenter

Ved Fakultet for utøvende kunstfag er studieåret delt opp i hovedsakelig tre ulike kategorier uker: Undervisningsuker, prosjektuker og eksamensuker.

Publisert Sist oppdatert
Timeplansystemlogo
TimeEdit er timeplansystemet som brukes ved fakultetet.

Ved Fakultet for utøvende kunstfag er studieåret delt opp i hovedsakelig tre ulike kategorier uker: Undervisningsuker, prosjektuker og eksamensuker. Enkelte uker er det prosjektuke for flere seksjoner, andre uker kan det være undervisningsuke i én seksjon, mens andre har prosjekt.

Fast, timeplanlagt undervisning skal (med mindre det søkes om annet) prioriteres framfor øvelser/timer som kommer til etter hvert.

Undervisningsuker

Timeplanlagt, regelmessig undervisning. Denne undervisningen har forrang foran andre aktiviteter og finnes i TimeEdit. Små justeringer kan forekomme.

Prosjektuker

Den ordinære undervisningen oppheves, og det gis muligheter for større og mindre samspills- og samarbeidsprosjekter på tvers av emner og kull. Her er kun rom booket av prosjektansvarlig, detaljert timeplan skal deles i Canvas eller på e-post.

Eksamensuker

Den ordinære undervisningen oppheves, og eksamener avholdes i hovedsak i disse ukene. Eksamener kan også arrangeres utenom eksamensukene, etter plan. Oppsatte utøvende eksamener legges i TimeEdit per student.

For alle detaljer om timeplanen, gå til TimeEdit (Timeplan campus Bjergsted).

Endringer kan forekomme. Planen er ikke utfyllende til en hver tid.

Du er kanskje også interessert i