Hopp til hovedinnhold

Musikkhistorie og improvisasjonskunnskap - Jazz BAM224J

Emnet er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen, og bygger på BAM214J Musikkhistorie og utøverkunnskap. Det er flere kursholdere tilknyttet emnet, i henhold til de ulike hovedområdene og spesialiseringene under emnet. Emnet vil gi en fordypning i utvalgte musikkhistoriske studier. Emnet organiseres i blokkundervisning i enkelte uker og vil dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i fakultetets ulike prosjektuker og instrumentseminarer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BAM224J

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg

Generell kompetanse

  • ha en dypere forståelse i utvalgte musikkhistoriske emner og deres repertoar

Kunnskaper

  • artikulere og drøfte musikkfaglige problemstillinger på en kritisk reflektert måte,

Ferdigheter

  • kunne bruke ulike musikkanalytiske verktøy
  • gjenkjenne og identifisere musikalske drivkrefter som definerer de ulike europeiske jazz og improvisasjonsretninger
Innhold
Det vil bli lagt vekt på de historiske utviklingslinjer innen vestlig kunstmusikk og hovedlinjene innen europeisk jazz. Valg av emner/temaer vil variere hvert studieår. Emnet starter med en ukes innføringskurs i musikkvitenskapelige disipliner. Emnet organiseres i blokkundervisning i enkelte uker og vil dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i fakultetets ulike prosjektuker og instrumentseminarer.
Forkunnskapkrav
BAM214J Musikkhistorie og utøverkunnskap - Jazz
Anbefalte forkunnskaper
Studenter bør ha bestått BAM214J Musikkhistorie og utøverkunnskap eller tilsvarende før oppstart av BAM 224J Musikkhistorie med repertoarkunnskap.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått - Ikke bestått

Emnet blir avsluttet med presentasjon første semester, og essay på slutten av andre semester (med omfang ca. 2500 ord). Kandidatene må ha vist tilfredsstillende oppmøte i de valgte undervisningsbolkene samt bestått resultat i obligatoriske, prøvebelagte undertemaer for at emnet som helhet skal bestås.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent følgende obligatoriske aktiviteter:
  • Presentasjoner i klassen av utdrag fra pensum
  • Innlevering av oppgavebesvarelser på lytteeksempler og improvisasjonskunnskap
  • Oppmøte og mulighet for instruksjon/foredrag i tilknytning til utvalgte eksterne seminarer.
  • Det er obligatorisk fremmøteplikt til undervisning og aktiviteter i emnet. Det vises til UKs vedtatte ordninger og beskrivelse av fremmøtekrav til undervisning og aktiviteter.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Petter Frost Fadnes
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Faglærer: Per Dahl
Avdelingsleder UK: Jens Torolf Larsen
Arbeidsformer

Gruppeundervisning og individuell veiledning. Undervisningen er organisert etter tema / musikkhistoriske / analytiske emner som til sammen vil dekke og gi forståelse av musikkhistoriske epoker, genrer og stilarter. Deler av innføringen i improvisasjonskunnskap vil bli knyttet til praktiske seminarer under veiledning av eksterne gjester og hovedinstrumentlærere.

Emnet organiseres i blokkundervisning i enkelte uker og vil dels være inkludert i instituttets ulike prosjektuker og instrumentseminarer.

Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet utarbeides i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto