Hopp til hovedinnhold

Støtteinstrument I - Jazz BAM312J

Emnet regnes primært som et støttefag til

  • Instrumentalt hovedområde - jazz/improvisasjon (grunnleggende teknikk, frasering, klangbehandling og komp)
  • Besifringsspill, arrangering og komponering.

Piano er obligatorisk støtteinstrument. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BAM312J

Versjon

1

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å realisere sine egne kunstneriske ideer.

Generell kompetanse

  • Kjenne til bruken av sitt støtteinstrument som soloinstrument, i samspill og som verktøy i arrangering og komponering.

Kunnskaper

  • Spille etter besifring.
  • Opparbeide en begynnende oversikt over repertoaret for instrumentet. 

Ferdigheter

  • fremføre stykker på instrumentet fra standard repertoar av elementær vanskelighetsgrad
  • Tilegne seg tilstrekkelig improvisatoriske og harmoniske ferdigheter.
Innhold

Støtteinstrumentfaget regnes primært som et støttefag til instrumentalt hovedområde  og teorifagene. 

Piano regnes som obligatorisk instrument. Fakultetet i samråd med fagseksjonene kan ut fra faglige eller ressurshensyn anbefale og legge til andre former for supplerende instrumental/ vokalundervisning.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende musikk - jazz 1/1 10 Minutter Bestått - Ikke bestått

Utøvende eksamen med omfang på 10 minutter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent følgende obligatoriske aktiviteter:

  • Obligatorisk fremmøte

Det vises til UKs vedtatte ordninger og beskrivelse av fremmøtekrav til undervisning og aktiviteter.

Fagperson(er)
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Emneansvarlig: Petru Popa
Avdelingsleder UK: Jens Torolf Larsen
Arbeidsformer
Undervisningen er i utgangspunkt tilrettelagt for å støtte studentens hovedinstrument. Individualundervisning, akkompagnement / samspill, improvisasjon / interpretasjon, arrangering/komposisjon, egenøving.
Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto