Hopp til hovedinnhold

Entreprenørskap BAM321

Emnet hører til støttefagene studieplanen. Emnet gir kompetanse i formidling, entreprenørskap, bransje- og profesjonskunnskap.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BAM321

Versjon

1

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse

  • Bevisstgjøre seg dagens og framtidens musikkmarked

Kunnskaper

  • Formidle og markedsføre en kunstnerisk forretningsidé og bygge opp et nettverk for sin virksomhet ved kjennskap til relevante institusjoner / organisasjoner i kulturlivet
  • Skrive informativ tekst om egne prosjekter og ideer
  • Planlegge, gjennomføre og vurdere kunstnerisk formidling for ulike målgrupper

Ferdigheter

  • skape sin egen arbeidsplass
  • ta selvstendige kritiske valg
  • takle kunstneriske utfordringer
Innhold
Studentene lærer prinsipper, verktøy og strategier med det formål å kunne skape sin egen arbeidsplass. Emnet gir fordypning i temaer rundt forretningsdrift, marked og kulturnæring, og målet er at studentene styrker bevisstheten rundt egen kunstneriske virksomhet.  
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave 1/1 Bestått - Ikke bestått

Skriftlig semesteroppgave 4-7 sider. Vanlig skrifttype (Times New Roman, Calibri etc), halvannen linjeavstand. 

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Det vises til UKs vedtatte ordninger og beskrivelse av fremmøtekrav til undervisning og aktiviteter. Studenten må ha deltatt ved minst én konsertproduksjon internt eller eksternt for å få emnet godkjent.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Stein Bjelland
Studiekoordinator: Anne Siri Norland
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer
Forelesninger, workshops og gruppearbeid. Dialog mellom studenter og foreleser(e) står sentralt. Gjennomføring av planlagte prosjekter.
Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto